(c) JanSpeed

Antallet barn under ti år som smittes av hiv, ventes å bli halvert i løpet av de neste tolv årene, mens reduksjonen i aldersgruppen 10 til 19 år ventes å bli på 29 prosent, går det fram av rapporten.

Foto: Jan Speed

UNICEF: 700 barn og unge smittes daglig med hiv

Stadig færre barn og unge smittes med hiv, men 360.000 vil likevel dø av aids-relaterte sykdommer innen 2030 dersom innsatsen ikke trappes opp, viser rapport.

Av NTB Sist oppdatert: 30.11.2018 07.08.00

Tre millioner barn og unge lever i dag med hivsmitte, over halvparten av dem i det østlige og sørlige Afrika, slår FNs barnefond (UNICEF) f ast.

Dersom dagens utvikling fortsetter, vil dette antallet bli redusert til 1,9 millioner i 2030, går det fram av rapporten «Children, hiv and aids: The world in 2030».

Selv om utviklingen går i riktig retning, vil det i gjennomsnitt likevel dø 76 barn og unge daglig av aids-relaterte sykdommer de neste tolv årene, dersom verdenssamfunnet ikke setter inne større ressurser på forebygging, testing og behandling, mener UNICEF.

 

Går for sakte

119.000 barn og unge vil i år dø av aids-relaterte sykdommer, men dette antallet ventes å falle til 56.000 i 2030 dersom dagens utviklingen fortsetter.

Antallet barn under ti år som smittes av hiv, ventes å bli halvert i løpet av de neste tolv årene, mens reduksjonen i aldersgruppen 10 til 19 år ventes å bli på 29 prosent, går det fram av rapporten.

Selv om utviklingen går i riktig retning, går det altfor sakte, mener UNICEFs leder Henrietta Fore.

– Denne rapporten viser, uten fnugg av tvil, at verden ikke gjør nok for å hindre aids blant barn og unge, sier hun.

 

700 smittes daglig

– Program for å forhindre hivsmitte fra mødre til babyer gir resultater, men har ikke gått langt nok. Program for å behandle hivsmittede og hindre viruset fra å spre seg til eldre barn, ikke er ikke i nærheten av hva de burde ha vært, sier Fore.

UNICEF anslår at nærmere 700 barn unge i alderen 10 til 19 år smittes av hiv hver eneste dag,

Bare litt over halvparten av barn under 14 år som er smittet med hiv, får i dag behandling.

 

Afrika-bekymring

FNs barnefond er særlig bekymret over utviklingen i Afrika, der befolkningen ventes å bli doblet fram mot 2050.

Manglende testing gjør at mange barn og unge er uvitende om at de er hivsmittet, og at risikoen for at de dermed skal smitte andre er stor.

Mange hivsmittede følger heller ikke opp behandlingen de får på en riktig måte, noe som også øker risikoen for spredning av viruset, konstaterer UNICEF.

Opptil 40 millioner mennesker antas å ha mistet livet som følge av aidsrelaterte sykdommer opp gjennom årene, og like mange lever i dag trolig med hivsmitte. Lørdag markeres verdens aidsdag.

Meld deg på Bistandsaktuelts nyhetsbrev. Hold deg orientert om det som skjer innen bistand og utviklingspolitikk.
Publisert: 30.11.2018 07.05.06 Sist oppdatert: 30.11.2018 07.08.00