(c) JanSpeed
Afrikansk helsepersonell gjennomfører en operasjon. Får Eggen og Hegertun det som de vil, kan gjestearbeidere fra utviklingsland reise til Norge for å få erfaring og tjene penger. Foto: Jan Speed

Civita vil åpne for afrikanske gjeste-sykepleiere i Norge

Den liberale tankesmia mener at arbeidsinnvandring fra utviklingsland kan være god bistandspolitikk. Det gjør FpU også.

Av Martin Skjæraasen Sist oppdatert: 02.11.2017 12.35.57

– Senker du terskelen for å komme inn på arbeidsmarkedet og hever terskelen for trygdeytelser, er dette fullt mulig å gjennomføre, sa Bjørn-Kristian Svendsrud, leder i Fremskrittspartiet Ungdom (FpU) da Civitas nye rapport ble diskutert onsdag.

Notatet  ”Internasjonal migrasjon – en reise mot utvikling” er skrevet av Civita-rådgiverne Øyvind Eggen og Nikolai Hegertun (nå stipendiat ved Senter for utvikling og miljø). 

Det er et oppgjør med en ”uinformert og misforstått” utviklingsdebatt, hvor migrasjon først og fremst fremstilles som et problem.

Innenfor gitte rammer kan alle tjene på migrasjon, hevder forfatterne; både avsenderland, mottakerland og migranten selv.

Men dette forusetter at vi legger til rette for det. 

 

Midlertidige opphold

Rapporten innholder en rekke forslag, blant annet å drive informasjonsarbeid rettet mot potensielle migranter om reisen, rettigheter, muligheter og forpliktelser i landet de skal til.

I tillegg bør land som Norge jobbe for å senke kostnadene ved hjemsendelse av penger, som fortsatt er skyhøye mange steder i verden. 

Eggen og Hegertuns mest radikale forslag er å åpne for midlertidige arbeidsopphold i Norge for personer fra bestemte utviklingsland. 

Forfatterne skisserer et opplegg hvor Norge inngår avtaler med en eller noen få partnere, som Malawi eller Bangladesh.

Dette er stater hvor en stor andel av de unge står utenfor arbeidsmarkedet. Mange legger ut på farefulle reiser i jakt på jobb,  og ender ofte opp i land med elendige arbeidsforhold.

Om noen av dem får midlertidig arbeidstillatelse i Norge isteden, kan de sende penger og bidra til utvikling i hjemlandet. Til gjengjeld får Norge etterspurt arbeidskraft.   

En variant er å bruke bistandspenger på å utdanne sykepleiere i eksempelvis Malawi, som får jobbe i Norge i en periode, og deretter reiser hjem med erfaring og kompetanse. 

Oplegget er ikke forbeholdt folk med utdanning, også ufaglærte skal ha muligheten, understreker rapportforfatterne. 

 

Tabu

Selv om debattantene var enige om at ideen er ”interessant”, var ingen direkte overbegeistret. 

FpUs hovedinnvending var at ordningen bare vil fungere om arbeidsinnvandrerne får begrensede trygderettigheter. 

Men i Norge er vi ikke villige til å diskutere slik forskjellsbehandling, ifølge Bjørn-Kristian Svendsrud.

– Den relative fattigdommen innad i Norge ville kunne øke, og det er ikke norske politikere særlig glad i, selv om enkeltindividet blir rik i hjemlandet. sier FpU-lederen.

 

Et paradoks

Venstre-politiker Naomi Ichihari Røkkum trakk frem de språklige utfordringene arbeidsinnvandrere vil møte. De vil også slite med å få jobb i bransjer hvor de fleste rekrutteres gjennom nettverk. 

I tillegg er det en stor oppgave å kvalitetssikre migrantenes kompetanse, mente hun.

– Men Norge er et tilpasningsdyktig land, og EØS har lært oss at hele bransjer kan gå over til engelsk. Det finnes også moderne løsninger for å knytte kontakt mellom arbeidssøkere og arbeidsgivere, sa Røkkum.

PRIO-forsker Marta Bivand Erdal minnet om at permanent opphold vil være et mer effektivt  bistandsverktøy.

Migranter sender nemlig hjem mer penger og returnerer oftere når de vet at de kan komme tilbake igjen, ifølge Erdal. 

– Dette er et paradoks. Forusetningen for at en slik ordning er effektiv, er at den ikke er midlertidig, sa hun.

 

Sosial dumping

Selv mener Eggen at denne debatten vil bli mer aktuell "når den såkalte flytkningkrisen har kommet på avstand", selv om han også erkjenner at debattantenes "innvendinger er reelle og funderte".

 Fører dette opplegget til sosial dumping?

– "Sosial dumping" er ofte "sosial jumping", og for den som reiser vil det være et vesentlig hopp. Men det er åpenbart at det ville være svært uheldig om lønns- og arbeidsstandarer i Norge trekkes ned. I et begrenset opplegg med strenge føringer er dette et mindre problem, sier Eggen. 

– Er det naivt å tro at alle migrantene reiser hjem igjen?

– Noen vil nok prøve å bli, men hvis vi er tydelig på at arbeidstillatelsen og trygdeordningene bare gjelder i en viss periode, så fjerner vi også noe av incentivet til å bli her.

 

Siste nytt

Publisert: 02.11.2017 12.35.57 Sist oppdatert: 02.11.2017 12.35.57