Faksimilie fra hjemmesiden til She decides - Hun bestemmer. Foto: Speed, Jan Martin

Kronerulling veier ikke opp for Trump-kutt

Dagens giverkonferanse for kvinnehelse i Brussel vil neppe demme opp for president Trumps kutt i støtte til organisasjoner som driver med familieplanlegging og kvinnehelse i fattige land. Men politisk framdrift er også et mål for delegatene fra et 40-talls land.

Av Jan Speed Sist oppdatert: 02.03.2017 07.32.43

Konferansen Hun bestemmer i Brussel kom i stand som svar på at USA kutter bistand til organisasjoner i utlandet som tilbyr eller informerer om abort eller arbeider politisk for å endre abortlovgivningen. Beslutningen kalles gjerne «Global gag-rule», eller munnkurvregelen.

Det kan føre til en kutt i finansiering på over 5 milliarder kroner i året. I verste fall kan kuttene utgjøre nærmere 76 milliarder kroner.

På initiativ fra den nederlandske utviklingsministeren organiseres det i dag en giverkonferanse som skal kompensere for bortfallet av den amerikanske pengestøtten til kvinnehelseorganisasjoner.

– Dette er ikke bare en giverkonferanse. Foreløpig er det småsummer som ligger på bordet. Jeg tror ikke vi klare å tette gapet. Men det er viktig med dette nye initiativet for å sette reproduktiv helse på dagsorden og løfte det politisk. Selvfølgelig betyr det at mer penger må på bordet, sier Kjersti Augland i Sex & Politikk til Bistandsaktuelt. Hun er med på konferansen i Brussel. 

Dette er de store løftene (ikke alt skal i Hun bestemmer-fondet, men til samme formål):

  • Sverige: 200 millioner svenske kroner
  • Norge: 85 millioner kroner
  • Belgia: 90 millioner kroner
  • Danmark: 126 millioner kroner
  • Nederland: 90 millioner kroner
  • Finland: 160 millioner kroner
  • Canada; 170 millioner kroner
  • Gates Foundation: 170 millioner kroner
  • CIFF: 85 millioner kroner
  • I tillegg kommer bidra fra private personer

Under møtet i Brussel lovet den svenske statsråden Isabella Lövin 200 millioner svenske kroner og sa at Sveriges bidrag til FNs befolkningsfond (UNFPA) vil økes til 61 millioner dollar - rundt 580 millioner kroner.

– Norsk økning ikke nok

Barne- og likestillingsminister Solveig Horne (Frp) vil talte torsdag på konferansen.

– Norge støtter og slutter seg til Hun bestemmer-iniativet, sa Horne. Hun understreket at det var viktig å stå sammen når likestillings- og kvinnehelse-agendaen er under press.

Hun gjentok at Norge, som svar på den amerikanske beslutningen, øker bistanden til prevensjon, familieplanlegging og trygge aborter med 85 millioner kroner i år. Pengene kanaliseres gjennom FNs befolkningsfond (30 millioner) og internasjonale, frivillige organisasjoner.

Dette mener åtte norske organisasjoner ikke er nok.

 – Denne bevilgningen må kun være en begynnelse. Hva er opptrappingsplanen? Sier Sex og Politikk, FRI, FOKUS – Forum for Kvinner og Utviklingsspørsmål, CARE Norge, Kirkens Nødhjelp, Norsk Folkehjelp, Plan International Norge og SAIH. I et opprop etterlyser organisasjonene en forpliktende opptrappingsplan for den norske innsatsen for kvinners rett til seksuelle og reproduktive helse og rettigheter.

Forum for kvinner og utviklingsspørsmål (FOKUS) påpeker at Sverige, Finland og Canada økte sin støtte til Hun bestemmer under konferansen i Brussel. 
– Vi hadde håpet at Norge ville ha fulgt Sverige og Finlands eksempel. Dette står ikke i stil med at Norge vil være i front på arbeidet med kvinners seksuelle og reproduktive rettigheter, sier programrådgiver i FOKUS, Sissel Thorsdalen.

Uønskede graviditeter

 En av organisasjonene som vil bli hardest rammet av munnkurvregelen er Internasjonalt er International Planned Parenthood Federation (IPPF). Det er den største organisasjonen som arbeider for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter, med medlemsorganisasjoner i 170 land. IPPF vil ikke signere «munnkurvregelen». Dette betyr en reduksjon på 850 millioner kroner. Enkelte av medlemsorganisasjonene risikerer å miste opptil 60 prosent av sine inntekter. Dette er penger som brukes til familieplanlegging og hiv-relaterte helsetjenester for de mest marginaliserte gruppene i samfunnet. I praksis er dette midler som kunne ha forebygget 4,8 millioner uønskede graviditeter, 1,8 millioner aborter og 20 000 svangerskapsrelaterte dødsfall.

Saken blir utvidet

Publisert: 02.03.2017 07.32.43 Sist oppdatert: 02.03.2017 07.32.43