Verdensbanken har laget en tegneserie "Unchartered Waters" for å forklare hovedinnholdet i rapporten. Foto: World Bank

Tørke forverrer fattigdom, gir langvarige skader

Tørke ødelegger årlig produksjon av mat som kunne ha mettet 81 millioner mennesker, ifølge en ny Verdensbanken-rapport.

Av Martin Skjæraasen Sist oppdatert: 24.10.2017 14.01.35

Gjentatte perioder med ekstremtørke har ”sjokkerende store og ofte skjulte konsekvenser”, heter det i rapporten som ble publisert tirsdag. Og de hardest rammede områdene er ofte de fattigste, land i Mellom- og Sør-Amerika, det sørlige Afrika og Indonesia.

Hvert år går matproduksjon som kunne brødfødd 81 millioner mennesker, tapt på grunn av vannmangel. Denne ødeleggelsen setter i gang en ond spiral, ifølge Verdensbanken. Bønder kompenserer tapet ved å rydde enda mer land. Når de brenner ned skogen, forårsaker de nye utslipp, klimaendringer og enda mer tørke.

– Vi er nødt til å få en bedre forståelse av konsekvensene av vannmangel, for de kommer til å bli mer alvorlige på grunn av befolkningsvekst og klimaendringer, sier Verdensbankens Guangzhe Chen i en pressemelding. Han er ansvarlig for globale vannspørsmål i banken.

 

Forlenger fattigdommen

Ifølge rapporten er konsekvensene av tørke mer langvarige enn mange har vært klar over. Ekstrem vannmangel og de økonomiske tapene den forårsaker, bidrar til at rammede mennesker forblir fattige lenge etter regnet har falt igjen.     

På landsbygda i Afrika er kvinner som er født i tørkeperioder fysisk kortere, de har mindre skolegang og lavere inntekt enn kvinner som er født i år med normal nedbør. Barna deres har oftere helseproblemer enn andre barn, ifølge rapporten.

Det er ikke bare landsbygda som rammes. Ifølge Verdensbanken synker produktiviteten i byer som følge av alvorlig vannmangel. Arbeidsstokken blir lettere syk uten tilstrekkelig tilgang på rent vann. I tillegg forårsaker vannmangel ofte strømbrudd, som igjen rammer bedrifters effektivitet. 

 

En ”langtrukken misære”

Dersom utviklingen fortsetter, vil vannmangelen spre seg til nye steder i verden, og muligens forårsake lidelse, konflikt og migrasjon i de rammede områdene, advarer Verdensbanken.

– Mens flom er et spektakulært værfenomen som kan forårsake sensasjonspreget ødeleggelse, er tørke en langtrukken misære, med større og mer langvarige skader enn vi hittil har visst om, konkluderer rapporten.

Verdensbanken skisserer en rekke skadelindrende tiltak, som å bygge reservoarer, moderne vanningsanlegg og verne skog. I tillegg skriver forskerne at det kan være på tide å innføre et system for kjøp og salg av vann.

 

Må tilpasse seg

Daglig leder Kari Helene Partapuoli i Utviklingsfondet, som jobber med å klimatilpasse jordbruk i blant annet Malawi, Etiopia og Somalia, deler oppfatning med Verdensbankens økonomer. 

– Vår erfaring er at disse landene stadig oftere rammes av tørke, og derfor trengs en helhetlig tilnærming til problemet, som å gjenplante trær, heve grunnvannet og hjelpe bøndene med å vanne riktig, sier hun.

Partapuoli var i Somalia i sommer, et land som er rammet av den verste tørken på flere tiår. Store deler av avlingene er ødelagt, hundretusener rammet av hungersnød. I disse områdene vil det være helt nødvendig å hjelpe befolkningen til å tilpasse jordbruksmetodene sine, mener hun. 

– Bønder med god tilgang på vann er ikke avhengig av en uforutsigbar regntid og er mindre sårbare for tørke. Med gode vanningssystemer har vi sett at mennesker har gått fra å ikke ha nok mat, til å kunne brødfø familien og et overskudd de kan selge.

 

Les mer:

 

Publisert: 24.10.2017 12.11.56 Sist oppdatert: 24.10.2017 14.01.35