Susanne Mikhail, lederen for SIDAs humanitære arbeid, har tro på deres nye strategi for tettere oppfølging i felt. Foto: Jan Speed

Svensk budsjettrekord og tettere oppfølging i felt

Mer oppfølging på bakken. Upartiskhet i valg av hvor den humanitære innsatsen skal settes inn. Sørge for at mottagere av hjelp blir hørt og beskyttet. Det svenske bistandsorganet SIDA forsterker nå sin humanitære bistand gjennom en ny strategi. Samtidig økes bistandsbudsjettet.

Av Jan Speed / Gøteborg Sist oppdatert: 05.10.2017 13.06.00

– Strategien bygger på prinsipper vi tidligere har fulgt, men vi vil at de i større grad skal følges opp på bakken. Vi har tettere oppfølging i felt og mer samarbeid med lokale hjelpeorganisasjoner, forteller Susanne Mikhail, lederen for SIDAs humanitære arbeid.

Sverige har et budsjett for humanitær bistand på rundt 6 milliarder kroner hvorav 3 milliarder forvaltes av SIDA og resten av Utenriksdepartementet. Mye av UD-hjelpen kanaliseres som kjernestøtte til FN-organisasjoner, mens SIDAs hjelp er landspesifikk.

Befolkningsgrupper som er rammet av kriser eller katastrofer skal ha rett til selv å si hva de trenger, og hjelpen skal justeres i forhold til dette. Prinsippet omtales som «accountability to affected populations».

 

Sjekker 

– Å følge opp prinsippet på bakken kan være vanskelig. Det er ikke bestandig at befolkningen har realistiske forventninger til hva slags bistand som vil komme. Men vi ønsker å følge opp i felt slik at befolkningen har en stemme og kan påvirke den bistanden de får, sier Mikhail til Bistandsaktuelt.

I flere land ønsker flyktninger, for eksempel, å få kontantstøtte istedenfor at hjelpeorganisasjoner deler ut mat og andre varer. De vil selv kunne prioritere hva de trenger.

– Dette er viktige innspill. Samtidig er det klart at pengeoverføringer ikke er mulig over alt, sier Mikhail.

FN har i mange år hatt resolusjoner om at sivile skal beskyttes i konflikt eller katastrofesituasjoner.

Likevel er det mange sivile som dør i konflikt.

– Vi arbeider for at humanitære organisasjoner i større grad gjør en innsats for å beskytte sivile der de er. I noen tilfeller må sivile flyttes til et nytt sted. Men det kan også være en sikkerhetsrisiko at flyktninger må gå to kilometer for å hente vann i en brønn. Da må vi sørge for at kvinner og barn ikke blir overfalt. Det kan for eksempel være et spørsmål om belysning eller vakthold, sier Mikhail.

Under et seminar på Bokmässan i Gøteborg uttrykte SIDA-lederen bekymring for en urovekkende trend at store giverland ikke er upartiske. Hun mente de ofte styres av sikkerhetspolitiske vurderinger eller medienes påtrykk. For SIDA betyr upartiskhet å yte en innsats der behovene er størst, og at den livreddende innsatsen ikke tar hensyn til etnisk bakgrunn, religion, kjønn eller klasse.

 

Store umiddelbare behov

Samtidig er det behov for å forebygge kriser og katastrofer. Det sparer både penger og liv. Men for SIDA og mange hjelpeorgaisasjoner er dilemmaet at de umiddelbare behovene er fortsatt overveldende.

– Vi må jobbe mer med forebygging. Men hva med upartiskhet? Det å hjelpe de som trenger det mest. De humanitære appellene i verden er for tiden 50 prosent underfinansiert. Vi er nødt til å prioritere mat og sikkerhet først, sier Mikhail.

Hun mener det enkelt land har et ansvar for å bygge opp et beredskap og forebygge katastrofen.

 

Budsjettøkning

Sverige øker bistandsbudsjettet for neste år med 500 millioner kroner slik at det utgjør 1 prosent av brutto nasjonalinntekt (BNI). Totalt er det på 49 milliarder svenske kroner (48 millioner norske kroner). Den delen av bistandsbudsjettet som brukes i Sverige til mottak av asylsøkere reduseres fra 8,1 milliarder kroner i 2017-budsjettet til 2,8 milliarder i 2018. Dette gir betydelig mer til «ekte» bistand.

– Bistand handler ikke bare om akutt nødhjelp. Takket være økte ressurser kan vi nå forsterke arbeidet med fredsbygging, likestilling, reproduktiv helse, menneskerettigheter og utbygging av fornybar energi på den afrikanske landsbygda. Vår støtte gjør at mennesker selv kan løfte seg ut av fattigdom og skap et bedre liv, sier Isabella Lövin, Sveriges minister for internasjonal utviklingssamarbeid og klima i en pressemelding.

 

 

Publisert: 05.10.2017 13.01.24 Sist oppdatert: 05.10.2017 13.06.00

Du må gjerne legge inn din egen kommentar i disqus under. Alle innlegg må signeres med fullt navn. Anonyme innlegg fjernes. Vi aksepterer heller ikke innlegg med lenker til andre sider.