Den humanitære situasjonen for rohingya som flykter fra Myanmar til Bangladesh er svært vanskelig. Norges Røde Kors sender nå et sykehus og helsepersonell til Bangladesh. Foto: Scanpix.

Norges Røde Kors sender sykehus til Bangladesh

– Det er et stort og akutt behov for helsehjelp til de 480 000 flyktningene som kommer fra den pågående volden i Myanmar, sier generalsekretær Bernt G. Apeland i Røde Kors.

Av Tor Aksel Bolle Sist oppdatert: 29.09.2017 14.01.28

Norges Røde Kors sender et feltsykehus og helsepersonell til Bangladesh for å gi hjelp til flyktningene som fortsatt strømmer inn i landet fra Myanmar.

Totalt har nå nærmere en halv million mennesker flyktet fra Myanmar etter at den burmesiske hæren igangsatte brutale aksjoner mot muslimske minoriteten rohingya i delstaten Rakhine. 

– Over halvparten av flyktningene er barn, mange har mistet sine foreldre. Mange er alvorlig skadet under flukten. Vi sender derfor nå vårt største feltsykehus i tillegg til 28 nødhjelpsarbeidere og helsepersonell. Dette blir vår største nødhjelpsoperasjon siden det store jordskjelvet i Nepal våren 2015, sier generalsekretær Bernt G. Apeland i Røde Kors.

– Vanskelig jobb

Han understreker at det er omfanget av krisen som gjør at Norges Røde Kors, i samarbeid med blant annet Røde Kors i Finland, i løpet av få dager vil ha etablert et sykehus med 60 sengeplasser i området hvor flyktningene er. Apeland betegner arbeidsforholdene som vanskelige. 

– Det er regntid, det er vann og gjørme overalt. Det er dårlig infrastruktur samtidig som det har kommet nesten en halv million mennesker til et lite utbygd område i løpet av kort tid. Så det er utfordrende. Men vi  har den nødvendige kompetansen til å jobbe under slike forhold. Det er derfor Norges Røde Kors blir bedt av Røde Kors internasjonalt om å stille opp, sier han. 

– Svært spent

Tre nødhjelpseksperter fra Norge er allerede på plass i Bangladesh. Sykehuset er allerede på bakken og transporteres dit det skal settes opp. 

10 norske leger, sykepleiere og spesialister drar i løpet av denne uka. En av dem som drar i dag er Anette Schaumburg Huitfeldt. Til daglig er hun jordmor på Oslo universitetssykehus, men nå venter fire uker blant flyktningene i Bangladesh.

Hun har tidligere vært på oppdrag for Røde Kors i Nepal og Filippinene, men er spent på hva slags situasjon som venter dem i Bangladesh. 

– Vi vet at det er mange gravide, mange som skal føde som trenger hjelp. Det er også mange som er blitt utsatt for overgrep og er traumatiserte. Vi kommer til å ha mye å gjøre, sier den erfarne jordmoren. 

Jordmor Anette Schaumburg Huitfeldt drar til Bangladesh i dag.  Foto. Tor Aksel Bolle

Hun forteller at det noe av det første hun og kollegane skal gjøre er å få etablert en fødestue og et sted hvor de kan ta imot de som har vært utsatt for overgrep. 

– Det er store behov og vi vet ikke nå hvordan denne flyktningsituasjonen vil utvikle seg.  Vi må raskt etablere gode systemer og rutiner slik at vi så effektivt som mulig kan hjelpe folk og lindre nød, sier hun.

UD: Bekymret

Statssekretær Marit Berger Røsland fikk fredag en orientering av Bernt Apeland om innsatsen Røde Kors Norge nå gjør og om hvordan organisasjonen vurderer situasjonen for flyktningene. 

Det er norsk UD som betaler mesteparten  av kostnadene forbundet med å sende og drifte sykehuset. Norge har til nå gitt 45 millioner kroner i humanitær hjelp til denne krisen.  

– Vi er selvsagt svært bekymret over utviklingen og de voksende humanitære behovene både i Myanmar og i Bangladesh. Det er viktig at humanitær hjelp slippes inn også i Myanmar, sier Røsland.

Statssekretæren understreker at Norge i tillegg til å gi penger forsøker å bidra et politisk press på myndighetene i Myanmar.

– Vi har blant annet tatt situasjonen opp direkte med myndigheten i Myanmar og vår statsminister har også diskutert situasjonen med FNs generalsekretær. Vi bruker de kanalene vi har, sier hun.

 

Bernt Apeland, generalsekretær i Norges Røde Kors Foto: SALTBONES, Olav A./R¯de Kors

Siste nytt

Publisert: 29.09.2017 14.01.27 Sist oppdatert: 29.09.2017 14.01.28