Xinhua  ie, SOC, Society
Protestmarsj mot president Donald Trumps nye "munnkurv-regel" i Washington DC, 8. mars 2017. Foto: Xinhua

Internasjonale Redd Barna gjør knefall for Trumps munnkurv

Internasjonale Redd Barna aksepterer USAs nye "forbud" mot å informere om abort i familieplanleggings-programmer. Organisasjonen var redd for å miste amerikansk millionstøtte.

Av Nina Bull Jørgensen Sist oppdatert: 04.04.2017 14.05.26

Etter en "svært vanskelig prosess" i internasjonale Redd Barna har styret i organisasjonen besluttet å etterkomme kravene amerikanske myndigheter har stilt gjennom Mexico City Policy, den såkalte munnkurvregelen. Det opplyser Redd Barna Norge i en e-post til Bistandsaktuelt.

Splittelse i organisasjonen 

Prosessen har skapt splittelse i organisasjonen. Redd Barna Norge og flere andre nasjonale medlemsorganisasjoner jobbet aktivt for et annet resultat, forteller Redd Barna Norges generalsekretær Tove R. Wang.

– Vi mener dette er en viktig prinsipiell sak. Regelen er både en trussel mot sivilsamfunnets handlingsrom og en trussel mot jenter og kvinners helse og overlevelse. Dette rammer sårbare kvinners rettigheter til helhetlig reproduktiv helse, sier Wang. 

Den nye regelen - innført av Trump-administrasjonen - stiller nye, strenge krav til offentlig amerikansk pengestøtte til internasjonale og utenlandske organisasjoner. Dette innebærer full stans i bistand til organisasjoner som enten utfører aborter, sprer informasjon, gir veiledning eller arbeider for lovendringer knyttet til abort. Forbudet gjelder også når disse aktivitetene dekkes av organisasjonens egne midler eller fra andre donorer.

– Det er dokumentert store negative konsekvenser fra tidligere perioder med denne politikken, som nedgang i prevensjonsbruk og økning i usikre aborter med påfølgende dødsfall, sier Wang.

Norskstøttede programmet ikke berørt

Hun understreker at programmer som mottar norsk støtte blir ikke berørt av påbudet. Redd Barna Norge vil ikke la seg binde av USAs munnkurvregel, og vil snarere jobbe for at regelen skal få så liten virkning som mulig.

– Dette vil ikke berøre Redd Barnas programmer og partnere som mottar norsk offentlig støtte. Som følge av denne beslutningen ser vi nå på muligheter for å styrke de av våre programmer som handler om kvinner rett til reproduktiv helse for å motvirke skaden denne loven vil ha, sier Wang. 

"Et umulig valg"

"Redd Barnas internasjonale styre opplevde at de sto overfor et umulig valg", skriver Redd Barna Norges kommunikasjonsavdeling i e-posten til Bistandsaktuelt. Og fortsetter: 

"Den offentlige støtten organisasjonen mottar fra USAID i dag når mange millioner sårbare kvinner og barn. Så til tross for at det internasjonale styret erkjenner at munnkurvregelen er skadelig for kvinner og barns helse, valgte de å føye seg etter den".

– Svært beklagelig

Forum for Kvinner og Utviklingspørsmål (FOKUS) er lite fornøyd med at internasjonale Redd Barna har valgt å bøye av for Trumps politikk.

– Det er svært beklagelig at en så stor og toneangivende organisasjon bøyer seg for en politikk som så tydelig går inn for å regulere jenter og kvinners rett til å bestemme over egen kropp, sier daglig leder Gro Lindstad. 

Hun mener at Redd Barnas beslutning vil ha en "kraftig signaleffekt" som også USAs politiske administrasjon vil kunne ta til sin inntekt. 

– Når det internasjonale Redd Barna sier at den amerikanske støtten hjelper millioner av kvinner og barn, vil dette samtidig berøve de samme kvinnene og barna muligheten til å motta livsviktig informasjon. Det er en tynn tråd å balansere, sier Lindstad. 

– Motvillig, ikke enig...

I Redd Barna Norge understrekes det at internasjonale Redd Barna på ingen måte har sagt seg enige i Trumps politikk.

– De har sagt at de "motvillig" vil etterkomme kravet. Så dette er ikke en velsignelse av the Global Gag Rule. Det er rett og slett en vanskelig beslutning som er blitt tatt for å unngå å miste penger, sier kommunikasjonssjefen i Redd Barna Norge, Line Hegna. 

Forstår dilemmaet

FOKUS-leder Gro Lindstad sier at hun forstår dilemmaet til Redd Barna internasjonalt. Og hun synes synd på Redd Barna Norge som blir sittende i "en forferdelig situasjon". Men hun tror ikke at dette vil ødelegge organisasjonens rykte. 

– Redd Barna har et godt omdømme, og det tror jeg de vil fortsette med. Det er først og fremst svært beklagelig at de har måttet fire på sine verdier, at de er så avhengige av én donor at de har måttet knele. Og aller mest beklagelig er det for de sårbare kvinnene og barna som rammes, avslutter Lindstad.

Les mer: 

USA kutter støtte til FNs befolkningsfond

Trump stanser bistand til grupper som forteller om abort

Ber UD øke støtten når Trump kutter

Brende vil drøfte milliardkutt i familieplanlegging

Trump møter nordisk motstand

De vil marsjere mot munnkurv 8. mars Publisert: 04.04.2017 14.05.26 Sist oppdatert: 04.04.2017 14.05.26