Tåke over jungel i Amazonas.
Tåke over regnskog i den brasilianske delstaten Mato Grosso. Avskoging i Amazonas gikk opp i 2016. Foto: M&G Therin-Wiese / Pixtal / NTB scanpix

Økt avskoging i Brasil fører til redusert støtte fra Norge

Brasil får utbetalt 350 millioner kroner basert på avskogingstallene i brasiliansk Amazonas i 2016. Det er en kraftig nedgang sammenlignet med foregående år.

Av NTB Sist oppdatert: 10.12.2017 13.28.10

– Når avskogingen går opp, går utbetalingene ned. Det viser at systemet med å betale for resultater virker, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) i en pressemelding.

Norge har siden 2011 gitt flere milliarder kroner til Amazonas-fondet som belønning for at Brasil har redusert avskogingen. Tiltaket sparer kloden for store klimautslipp.

Hvert år måles Brasils avskoging mot den gjennomsnittlige avskogingen for de siste ti årene. Dersom tallet ligger under gjennomsnittet, får Brasil støtte fra Norge. Avtalen går fram til 2020.

 

Økt avskoging i 2016

Avskogingstallene fra 2016 viser imidlertid at avskogingen i Brasils del av Amazonas gikk opp med 27 prosent fra skogåret 2015. I skogåret 2016, som går fra august 2015 til juni 2016, var avskogingen på totalt 7 893 kvadratkilometer.

Kombinasjonen av økt avskoging og strengere referansenivå i avtalen med Brasil medfører til at årets utbetaling fra Norge reduseres til 350 millioner kroner. Til sammenligning har de årlige bidragene i perioden 2009–2016 ligget på i snitt 925 millioner kroner, går det fram av tallene fra Klima- og miljødepartementet.

– Utbetalingen er i samsvar med samarbeidsmodellen, der Norge betaler for resultater i Brasil. Denne modellen har Brasil selv utviklet, sier Helgesen.

 

... men bedring i 2017

Samtidig tyder tall fra oktober på at avskogingen i Brasil har sunket med 16 prosent i skogåret 2017. Dersom tallene blir bekreftet, vil det gi grunnlag for å øke utbetalingen igjen neste år.

Publisert: 10.12.2017 13.28.10 Sist oppdatert: 10.12.2017 13.28.10