Copyright © Norad, tlf. 22242040
Tanzania er et av landene der Norge har bidratt med skatteråd og bistand. Foto: Marte Lid

Norge lovet 260 milllioner i bistand, henger nå langt etter

Å mobilisere utviklingslandenes egne inntekter til utvikling har vært et hett tema internasjonalt. Derfor forpliktet Norge seg til å øke "skattebistanden" dramatisk, men foreløpig går det tregt.

Av Jan Speed Sist oppdatert: 09.10.2017 13.13.31

For to år siden lovet Norge å øke sin bistand til skatteinnkreving, i hovedsak finansiering av rådgivning og opplæring til 260 millioner innen 2020. Tross løftene: I år bruker Norge kun 50 millioner kroner til utvikling av bedre skattesystemer i utviklingsland.

Fra etableringen av programmet for seks år siden og fram til 2015 var Skatt for utvikling høyt prioritert. Budsjettet økte fra 25 til 132 millioner kroner.

Problemer med gjennomføring i Mosambik og lavere interesse fra politikerne førte imidlertid til endringer. Først ble sekretariatet for Skatt for utviklingsprogrammet ble lagt inn under programmet Olje for utvikling (Ofu). Senere ble det nedlagt.

Skatt for utvikling som norsk utviklingsinitiativ eksisterer  i dag under seksjon for utviklingsstrategi og økonomisk styresett (altså ikke OFU), ledet av fagdirektør på skatt. 

 

Derfor mister de skatteinntekter

Samtidig er et klart at samtlige utviklingsland vil måtte øke sine inntekter fra skatt betydelig for å kunne oppnå FNs bærekraftsmål. Mange lav- og lavmiddelinntekstland mister store inntekter ved:

  • å gi for generøse skatteinsentiver til selskaper
  • skatteunndragelse
  • dårlige systemer for skatteinnkreving
  • korrupsjon og mislighold

–  Det er et stort uutnyttet potensial for både privat og offentlig inntektsmobilisering i mange utviklingsland. Anslag viser at skatteinntektene kan økes med 20-70 prosent uten å svekke effektiviteten i økonomien. For utviklingsland med lavest skatteinntekt vil det kunne bety 3-10 prosent av brutto nasjonalprodukt i økte offentlige inntekter. Det vil kunne utgjøre en høy andel av behovet for økt offentlig finansiering for å nå FNs bærekraftsmål, sier Olav Lundstøl, fagdirektør i Norad.

 

Ny avtale med Skattedirektoratet

Den norske skatteinnsatsen har hovedsakelig konsentrert seg om tre land: Mosambik, Zambia og Tanzania.  I 2015/16 trakk Skattedirektoratet seg fra samarbeidet med skattemyndighetene i Mosambik. Direktoratets ledelse skyldte på lavt engasjement og manglende prioritering av kurstiltakene fra Mosambiks side.

Nylig ble det laget en rapport til skattedirektøren med forslag om en betydelig opptrapping av norsk skatteadministrativ bistand fra 2018. Det er nå en dialog mellom Norad og Skattedirektoratet om en ny avtale.

 

Norske forpliktelser

For to år siden sluttet Norge seg til Addis Tax Initiative (ATI). Det ble fremforhandlet samtidig med Finansiering for Utvikling (FFU) og FNs bærekraftsmål. Den internasjonale forpliktelsen om å doble skattebistanden ble inngått i 2015 som en del av Addis Skatteinitiativet. Dermed ble 2015 basisåret for dobling, og derfor er forpliktelsen å øke til 260 millioner kroner i skattebistand i 2020. 

– Det foreligger en rekke initiativer hvor Norge kan delta både på kort og mellomlang sikt, begrensningen er nå penger, sier Lundstøl.

Han har arbeidet med skattebistand i både Zambia og Tanzania og mener at det har vært betydelige resultater av norsk skattebistand. Han mener samarbeidet mellom det norske Skattedirektoratet og de tanzanianske og zambiske skatteetatene bidro til at begge landene fikk store inntektsøkninger i forhold til bistandspengene som ble brukt.

I begge tilfeller var det fokus på beskatning av store selskaper - med særlig vekt på skatterevisjon i gruvesektoren.

 

Publisert: 09.10.2017 13.02.20 Sist oppdatert: 09.10.2017 13.13.31

Du må gjerne legge inn din egen kommentar i disqus under. Alle innlegg må signeres med fullt navn. Anonyme innlegg fjernes. Vi aksepterer heller ikke innlegg med lenker til andre sider.