Internasjonalt lovverk kan gjøre plyndringen av Vest-Sahara ulønnsom, mener Støttekomiteen. Greskeide «NM Cherry Blossom» fraktet fosfat fra det okkuperte landet. Det ble anholdt i Sør-Afrika i mai, og har ligget i arrest der siden fordi saken skal behandles rettslig i landet. Rederi og importør taper enorme summer. Foto: WSRW.org

Norsk skip fraktet fosfat fra Vest-Sahara

Bergensbaserte Spar Shipping fraktet i mars fosfat ut fra okkuperte Vest-Sahara. Ifølge en ny rapport har norske rederier en «svært ujevn» politikk når det gjelder til Vest-Sahara.

Av Jorid Lothe Sist oppdatert: 28.11.2017 06.54.58

Støttekomiteen for Vest-Sahara gir i dag ut rapporten «Lastet med risiko». Den tar for seg norske rederiers politikk når det gjelder menneskerettigheter og det okkuperte Vest-Sahara. Rapporten viser at rederiene har svært forskjellige holdninger, og mange har ikke svart på spørsmål fra komiteen.

 

– En grotesk problemstilling

– Det er en skandale at bulkfartøyet Spar Lyra i mars 2017 fraktet en last på 50.000 tonn fosfatstein, med en verdi på rundt 42 millioner ut av Vest-Sahara, sier daglig leder i Støttekomiteen for Vest-Sahara, Erik Hagen.

Skipet er eid av bergensrederiet Spar Shipping. Til sammenligning yter norske my­ndigheter humanitær bistand på rundt fem millioner kroner årlig til flyktninger fra Vest-Sahara som bor i flyktningleirer i Algerie. Disse er de egentlige eierne av fosfatet, påpeker Støttekomiteen. Vest-Sahara er ulovlig okkupert av Marokko.

– 42 millioner kroner tilsvarer anslagsvis all norsk hjelp som er gitt til det saharawiske folket gjennom alle tider. Det er verdien av en eneste last. Dette er en grotesk problemstilling, sier Erik Hagen.

En rapport fra Western Sahara Resource Watch avslørte at fosfatstein til en verdi av 213 millioner dollar ble fraktet ut av Vest-Sahara i 2016.

 

Enorme verdier, svakt lovverk

Det er ikke første gang Spar Shipping har hatt fraktoppdrag i Vest-Sahara, også i 2015 fraktet de fosfatstein. Til sammen er verdien på de to lastene på rundt 100 millioner kroner.

– Spar Shipping forsvarer praksisen. De var heller ikke klar over at Vest-Sahara er okkupert og at norske myndigheter fraråder handel med dette landet, sier Hagen. Han mener at rederiene som et minimum bør google landene de sender fartøy til.

– Konfrontert med at et av hans skip var involvert i frakt av fosfat fra Vest-Sahara svarte for eksempel administrerende direktør i Spar Shipping, at «UD fraråder handelen, men hvis dette var totalt forkastelig ville det da ikke vært gjort ulovlig?», forteller Hagen.

Spar Shipping er søsterselskapet til Spar Kjøp, og eies av Eide Knudsen familien i Bergen, en av landet rikeste familier.

 

Fiskeolje og sand

Både Utenriksdepartementet og Norsk Rederiforbund anbefaler norske selskaper og rederier om å holde seg unna all kommersiell virksomhet med marokkansk-okkuperte Vest-Sahara. Norge har også sluttet seg til FNs vurdering om at uttransport av naturresurser sannsynlig vis er et brudd med folkeretten.

Fosfat er et ikkefornybart mineral som finnes bare i begrensede mengder, og som er uunnværlig for verdens kunstgjødselproduksjon.

Enkelte andre rederier enn nevnte Spar Shipping har også de senere årene fraktet fosfat, men disse har uttalt at det skjedde ved en rutineglipp, og at det ikke skal skje igjen. Flere norskeide rederier har vært innblandet i annen frakt fra Vest-Sahara, ifølge rapporten. Selskapene Gezina fra Farsund og Sea Tank Chartering fra Bergen har begge deltatt i frakt av fiskeolje, og rederiet Myklebust­haug var involvert i transporter av sand fra de okkuperte områdene i 2016.

 

Utenfor Rederiforbundet

Norsk Rederiforbund har klare anbefalinger til sine medlemmer om å ikke delta i transporter fra Vest-Sahara. Mange norske rederier er imidlertid ikke medlemmer av Rederiforbundet, spesielt ikke de mindre.

Rapport-forfatterne har kontaktet alle kjente norske rederier med store bulkskip, som kan frakte over 20.000 tonn fosfat, og som står utenfor. De 17 rederiene kontrollerer til sammen 62 skip.

– Av 17 rederier som ble indentifisert og kontaktet, har bare tre fått godkjentstempel på sin menneskerettighetspolitikk. Dette er ikke godt nok, slår Erik Hagen fast.

De som fikk godkjentstempel er rederiene EGD Shipholding AS, Seven Seas Carriers og LT Ugland som er registrert på Isle of Man.

Seven Seas Carriers var i 2008 involvert i trans­port av fosfatstein fra Vest-Sahara da et av deres utleide skip ble brukt til å frakte fosfat til en verdi av 30 millioner kroner til Colombia. Sel­skapet tok lærdom av erfaringen, og har nå en egen klausul som utelukker Vest-Sahara fra alle avtaler hvor deres skip blir leid ut. Også LT Ugland har tatt grep etter tidligere å ha vært involvert i fosfattransport, og leier nå ikke ut skip til oppdrag i Vest-Sahara.

 

Overlater ansvaret til de som leier skip

Fire av rederiene har fått karakteren «utilfredsstillende».

Dette fordi de fraskriver seg ansvaret for menneskerettigheter ved å overlate det til forret­ningspartnere. Selskapene som leier fartøyene bestemmer hvilke fraktoppdrag de tar. Rederiene er Hesnes Holding, Arendal Dampskibsselskap, R-bulkers AS og Golden Ocean.

De resterende ti rederiene har fått karakteren «ikke tilfredsstillende», enten fordi de ikke har svart på henvendelsene fra Støttekomiteen for Vest-Sahara, eller fordi de forsvarer kontroversielle transporter. Disse er Atlantica Shipping, Bergen Capital Management, Global Skipsholding 2 AS, Kristian Jebsens Rederi, Nordic Shipping, Ness Risan & Partners, Offshore Merchant Partners, Stove Shipping, Wenaasgruppen og Spar Shipping.

Støttekomiteen understreker at det av disse rederiene er det kun Spar Shipping som har transportert fra Vest-Sahara. Men de mener undersøkelsen illustrer et stort behov for at norske skipseiere etablerer en politikk på menneskerettighetene generelt, og på Vest-Sahara spesielt.

– Vårt klare råd er å følge UD og Rederiforbundet sin anbefaling om å holde seg unna handel med okkuperte Vest-Afrika. Retningslinjene må også gjelde for skip som blir leid ut til andre selskaper. Støttekomiteen kommer til å slippe årlige rapporter i 2018 og 2019. De rederiene som ikke har kommet med tilfredsstillende svar, vil bli kontaktet og gransket på nytt, understreker Hagen.

 

«Lastet med risiko»

Rapporten mener at at plyndring av et okkupert land kan bli for kostbart for selskaper når internasjonalt lovverk blir fulgt.

I desember 2016 bestemte EUs øverste domstol at handelsavtaler som unionen har inngått med Marokko ikke gjelder varer fra Vest-Sahara, fordi Marokko ikke har råder­ett over territoriet.

– Denne dommen er viktig, fordi risikoen kan bli for høy for selskapene som deltar i plyndringen. Det lønner seg rett og slett ikke lenger, påpeker Hagen. 

Første mai 2017 ble det greskeide tørrlastskipet «NM Cherry Blossom» anholdt idet det ankret opp utenfor Port Elizabeth, Sør-Afrika. Skipet var på vei til New Zealand med 55.000 tonn fosfatstein fra Vest-Sahara, en last med en markedsverdi på omtrent 5.2 millioner amerikanske dollar.

– Skipet har når denne rapporten slippes i slutten av november vært i arrest i 210 dager, etter at en sørafrikansk domstol anerkjente at saken faller innenfor deres jurisdiksjon. Marokkanske OCP, som eksporterte fosfatsteinen, gav opp saken, og mistet store verdier. Også rederiet sitter igjen med et betydelig tap. Dette er et sterkt signal til næringen, slår Erik Hagen fast.

Bergensrederiet Spar Shipping er søsterselskapet til Spar Kjøp, og har fraktet fosfat ut fra okkuperte Vest-Sahara både i 2015 og 2017. De forsvarer praksisen, tross UD og Rederiforbundet sine klare råd om å ikke drive kommersiell virksomhet med det okkuperte landet. Foto: Erik Hagen
Publisert: 28.11.2017 06.50.37 Sist oppdatert: 28.11.2017 06.54.58