Bistandsaktuelt besøkte Laboremus' kontorer i Kampala i 2015. Siden den gang har bedriften vokst betydelig og flyttet til større lokaler. Administrerende direktør Lucrezia Biteete i samtale med to av de ansatte. Foto: Espen Røst.

Norsk IT-selskap vant pris i Uganda

Laboremus Uganda er kåret til Årets investor i Uganda. IT-bedriften er datterselskap av det norske firmaet Laboremus.

Av Tor Aksel Bolle Sist oppdatert: 05.07.2017 17.13.58

 – Det er selvsagt veldig inspirerende for hele bedriften, både for oss her i her i Oslo og for våre kollegaer i Kampala, at vi får denne prisen, sier Marius Koestler.

32-åringen er medgründer og har vært ansvarlig for Uganda-satsningen til Laboremus og siden oppstarten i 2013. Selskapet leverer IT-løsninger, særlig for banker og andre finansinstitusjoner.

Laboremus Uganda ble kåret til årets investor i klassen Small Scale Businesses. Prisen ble delt ut av statsminister Ruhakana Rugunda under en gallamiddag i slutten av juni. Bakgrunnen for at Laboremus Uganda vant er at selskapet i løpet de fire siste årene har gått fra oppstart til å bli et av Ugandas største rene teknologiselskaper med en årlig vekst på opp mot 70 prosent. 

Rask vekst

– Men hvorfor velger et IT-firma med hovedkontorer på Tåsen å starte et datterselskap i Uganda?

– Det er flere gode grunner til det.  Laboremus ønsket å oursource en del oppgaver hovedsakelig fordi det er dyrt å drive programutvikling i Norge. Samtidig så vi muligheter i Øst-Afrika, og på den måten kunne vi slå to fluer i et smekk. Regionen er i enorm endring. Vi valgte å satse i Uganda, mest fordi landet har en sterk privat sektor og vi hadde gode personlige relasjoner der, sier Koestler.

Og fire år etter at det ugandiske datterselskapet ble etablert er det mange piler som peker rett vei. Staben i Uganda øker raskt og selskapet har nå 28 ansatte. Omsetningen har vokst år for år. I 2016 var den på litt mer enn 3 millioner kroner, og i 2017 sikter de på å runde seks millioner.

Kontoret i Uganda leverer nå tjenester innen blant annet systemutvikling og design til både norske og østafrikanske kunder. 

Mange utfordringer 

Samtidig som det norske firmaets satsing i Uganda er en suksesshistorie, legger Koestler ikke skjul på at det har vært og er utfordringer. Internett er dyrt i Uganda og har også til tider vært ustabilt. Selvsagt et betydelig problem for en IT-bedrift.

Byråkratiet gjør at mange ting tar lang tid. En stadig høyere dollar-kurs har drevet kostnadene oppover. Og for en bedrift i raskt vekst er det hele tiden en utfordring å finne godt kvalifiserte medarbeidere.

– Vi har brukt betydelige ressurser på opplæring, blant annet fordi utdanningssystemet i Uganda er utdatert og i liten grad gir studentene den kompetansen som er nødvendig i næringslivet. Samtidig er det masse talent og potensiale der. Det teamet vi har fått på plass nå er meget, meget dyktige. Og ugandere og nordmenn jobber svært godt sammen, sier Koestler. 

Bistand har bidratt

Laboremus har fått støtte fra Norad og Fredskorpset. Totalt har bedriften mottatt over 5 millioner bistandskroner siden etableringen av datterselskapet i Uganda. Ifølge Koestler har støtten vært viktig.

– Det kan godt hende vi hadde satset på Uganda uansett, det var selvsagt i hovedsak rent kommersielle grunner til at vi etablerte et datterselskap. Men støtten fra Norad og utvekslingen av medarbeidere via Fredskorpset har gitt oss mulighet til å tenke utvikling også, men ikke minst har det tatt brodden av risikoen som er forbundet med rask vekst og intensiv opplæring, sier han.

Laboremus anslår at hver av de 28 ansatte bedriften for øyeblikket har genererer minst 10 nye arbeidsplasser. Arbeidsplasser er noe Uganda, et land med svært mange unge mennesker, virkelig trenger. Sist gang Laboremus Uganda utlyste stillinger fikk de over 800 søkere.

– Vi bidrar til å skape jobber og kompetanse som landet trenger. Hvis vi la ned Laboremus Uganda i dag, ville alle våre ansatte garantert få jobb i løpet av svært kort tid, sier Koestler. 

Rwanda neste?

Datterselskapet har nå etablert en sterk posisjon i Uganda. Koestler forteller at teamet der løser stadig mer kompliserte oppgaver og jobber mer og mer uavhengig av hovedkontoret på Tåsen.  Suksessen i Uganda gjør at den norske IT-bedriften også snuser på mulighetene i andre land i regionen. 

– Rwanda peker seg nok ut som det mest interessant markedet, selv om vi også følger med på utviklingen i Kenya og Tanzania. Vi får ser, dette er en region med store muligheter, sier han.

Marius Koestler, Laboremus
Administrerene direktør Lucrezia Biteete i Laboremus Uganda og teknologidirektør Timothy Musoke under prisutdelingen i juni i år.

Laboremus

Norsk firma etablert i 1996. Siden 2013 datterselskap i Uganda. Rundt 60 ansatte. 

Publisert: 05.07.2017 17.13.57 Sist oppdatert: 05.07.2017 17.13.58