(c) JanSpeed
Malawi har en ambisiøs plan for å bekjempe aids. Foto: Jan Speed

Malawi tror det er mulig å stanse hiv og aids

Malawis president Peter Mutharika uttalte til FNs høynivåmøte i New York nylig at landet er på god vei mot å få en slutt på hiv og aids.

Av Raphael Mweninguwe /Malawi Sist oppdatert: 03.10.2017 06.53.00

Presidenten kom med uttalelsen på et møte for verdens ledere som ble initiert av UNAIDS. Blant annet deltok seks afrikanske presidenter. Temaet var hvordan Fast Track Initiative (FTI) virker og har positiv betydning for helsesektoren i disse landene.

FTI er en strategi for å håndtere aidsepidemien gjennom behandling, reduksjon av nye infeksjoner og antidiskrimineringsarbeid. Mutharika forklarte at Malawis 90:90:90-initiativ har vært vellykket siden antall mennesker som er hivsmittet, har gått ned.

Målet med 90:90:90-initiativet er at innen 2020 skal 90 prosent av alle hivsmittede personer ha fått diagnosen, 90 prosent av de diagnostiserte skal være i gang med antiretroviral behandling, og viruset skal stanses hos 90 prosent av de som får antiretroviral behandling.

 

Får behandling

Mutharika forklarte at Malawi gjør fremskritt, og det er håp om å få en slutt på epidemien. Han sa at 66 prosent av personer som er hivsmittet, får antiretroviral behandling i dag.

Koordinator Amidu Tung’ande i National Aids Commission fortalte mediene for noen uker siden at antall mennesker som har hiv, har gått ned fra ti prosent i 2010 til åtte prosent i år. Nedgangen skyldes flere årsaker, blant annet økt kunnskap, færre hivrelaterte dødsfall og andre tiltak som FTI.

Ifølge statistikk utarbeidet av UNAIDS i 2014, er rundt 1,1 millioner mennesker i Malawi hivsmittet. UNAIDS har beregnet at antall nye hivsmittede ble redusert fra 89 000 i 2004 til 42 000 i 2014.

 

Fremskritt

– Malawi har så langt gjort betydelige fremskritt når det gjelder å oppskalere tiltak. Blant annet er landet det første i regionen som offisielt gir sin tilslutning til målet om 90:90:90 i sin nasjonale strategiske aidsplan, sier direktør Michel Sidibé i UNAIDS.

Helseeksperter mener at hvis Malawi fortsetter gjennomføringen av FTI frem til 2030, kan hiv elimineres. Men det gjenstår å se om det er oppnåelig med tanke på at anslagsvis 70 prosent av helsekostnadene dekkes av givere. 

Publisert: 03.10.2017 06.52.59 Sist oppdatert: 03.10.2017 06.53.00