Tanzanias regjering med John Magufuli i spissen har som mål å hindre investorer å kjøpe land kun av spekuleringsårsaker i stedet for å utvikle og investere i eiendommene sine. Foto: Daniel Hayduk / AFP / NTB Scanpix

Gir bort statsminister-eiendom til fattige

Tanzanias president John Magufuli har opphevet tidligere statsminister Frederick Sumayes eierskap av en stor gård og vil gi landområdene til fattige bønder i stedet.

Av Kizito Makoye, i Dar es Salaam – Tanzania Sist oppdatert: 21.08.2017 08.37.06

Tanzanias regjering har startet et landsomfattende program for å konfiskere uutnyttede jordbruksområder fra lokale og utenlandske spekulanter i et forsøk på å håndtere ineffektivitet og korrupsjon. Områdene skal gis tilbake til fattige bønder i et forsøk på å løse konfliktene som følger spekulanters oppkjøp av eiendom.

Frolent Kyombo, direktør i Mvomero-distriktet, forteller at president Magufuli har opphevet Sumayes eierskap av 326 hektar land. Sumaye var statsminister mellom 1995 og 2005. Han gikk over til opposisjonspartiet Chadema i forbindelse med 2015-valget.

Ifølge Kyombo har ikke Sumaye klart å gi noen god forklaring på hvorfor han ikke har utviklet det store jordbruksområdet, som er et krav etter loven.

– Han fikk 30 dagers frist til å forklare seg, men årsakene han oppga, var for svake til å overbevise regjeringen, sier Kyombo. Sumaye har også mistet en eiendom på 13 hektar nær Dar es Salaam under lignende omstendigheter.

– Politisk motivert

Sumaye mener at regjeringens avgjørelse er politisk motivert fordi han har blitt medlem av opposisjonspartiet.

– Jeg fikk et brev i går der det ble hevdet at gården min er konfiskert fordi jeg ikke har investert i den, og jeg har ikke lov til å dra dit igjen, sier han.

– Det overrasker meg siden gården har all infrastruktur som er nødvendig for en moderne gård. Hvis de tror at dette vil føre til at jeg gjenopptar medlemskapet i det styrende partiet, kan de bare glemme det. Jeg går ikke tilbake, sier han.

Landbruk er ryggraden i Tanzanias økonomi, og mer enn 80 prosent av befolkningen er avhengig av landbruk for å overleve. Landminister William Lukuvi sier at regjeringens nye tiltak gjelder landområder som er større enn 20 hektar.

– Vår intensjon er å finne eierne av store landområder som ligger brakk. Vi vil gi områdene til mennesker som trenger det, sier han.

Vil løse land-konflikter

Lukuvi sier at regjeringen har som mål å hindre investorer i å kjøpe land kun av spekuleringsårsaker i stedet for å utvikle og investere i eiendommene sine. I mai opphevet regjeringen eierskapet av mer enn 1800 hektar land i byen Morogoro. Landområdene ble omfordelt til lokale personer i et forsøk på å løse konflikter mellom gårdeiere og kveggjetere.

Godfrey Massay, ekspert på landinvesteringer i den internasjonale organisasjonen Landesa, som samarbeider med regjeringer for å sikre landrettigheter, sier at regjeringens nye politikk kan beskytte lokalsamfunns rettigheter til landområder.

En av betingelsene er at landeiere skal ta i bruk jorda innen tre år fra området blir overtatt, ifølge Massay.

– Når en landeier ikke har noen god grunn til å la jorda ligge brakk, har landkommissæren tillatelse til å oppheve eierskapet, sier han.

Publisert: 21.08.2017 08.37.05 Sist oppdatert: 21.08.2017 08.37.06