Lokale hjelpearbeidere laster av nødhjelp utenfor den beleirede byen Douma i Syria. En ny rapport viser at lokale hjelpearbeidere ofte ikke får den støtten de trenger av sine internasjonale partnere. Foto: NTB/ REUTERS/Bassam Khabieh Foto: BASSAM KHABIEH

Ny rapport: Hjelpen skal frem, de lokale tar risikoen

De farligste jobbene i de farligste landene gjøres av lokale organisasjoner. De er hyret av internasjonale hjelpeorganisasjoner. Ofte uten at de får den støtten de trenger, framgår det av ny rapport.

Av Tor Aksel Bolle Sist oppdatert: 13.09.2017 05.09.20

–  Det humanitære hjelpesystemet kan minne om en løk: Det er lag på lag med aktører. FN får for eksempel penger av en giver, de hyrer inn en internasjonal hjelpeorganisasjon, som igjen hyrer inn en lokal organisasjon og så videre og så videre. Det et dyrt, ineffektivt system som ofte også et uetisk og farlig for de som faktisk jobber på bakken sier Ashley Jackson.

Hun er forsker tilknyttet tenketanken Humanitarian Outcomes og sammen med kollega Steven Zyck har hun laget rapporten Presence and Proximity – Stand and Deliver, Five Years On.

 

Setter bort risiko

Rapportforfatterne har blant annet gjort feltstudier i Afghanistan og i Den sentralafrikanske republikk.  De har intervjuet hundrevis av personer som jobber med nødhjelp på ulike nivåer i FN, i de store internasjonale organisasjoner og lokalt. Over 2000 hjelpearbeidere har også svart på et nettbasert undersøkelse om hvordan de ser på sine egen jobb og systemet de er en del av.

Kritikken av hjelpeindustrien er krass og skytset rettes særlig mot de store internasjonale hjelpeaktørene: FN-organisasjonene og de store internasjonale hjelpeorganisasjonene.

Jackson er blant annet meget kritisk til hvordan de store, ressurssterke organisasjonene i økende grad «setter bort - outsourcer» risiko. I de meste krevende områdene hyrer FN-organisasjoner og internasjonale hjelpeorganisasjoner oftere og oftere inn lokale organisasjoner til å gjøre jobben på bakken.  

–  Dette skjer i økende omfang i blant annet i Somalia, Syria, Afghanistan og Den sentralafrikanske republikk Og det skjer ofte uten at de store organisasjonene overfører penger til kapasitetsbygging, opplæring i førstehjelp og sikkerhetsrutiner og så videre, sier Jackson. 

Statistikken viser at nesten all vold mot hjelpearbeidere rammer lokale hjelpearbeidere som enten er ansatt i internasjonale organisasjoner eller i lokale organisasjoner.

Tallene i rapporten viser også at en stadig større andel, rundt av en tredjedel av voldsepisodene, rammer ansatte i lokale organisasjoner. 

 

Presses til å ta sjanser

–  Lokale organisasjoner i Afghanistan, Syria og Den sentralafrikanske republikk forteller at internasjonale organisasjoner rutinemessig avviser lokale organisasjoners spørsmål om mer ressurser til sikkerhet, forteller Jackson.

 De lokale organisasjonene oppgir at de ofte føler seg presset til å operere i farlige områder og til å ta sjanser. Hvis de nekter å operere i disse områdene, eller påpeker sikkerhetsproblemer, får de ofte ikke kontrakten.

 I kontraktene understrekes det, som oftest, at oppdragsgiveren ikke har noe juridisk ansvar hvis noe skulle skje med ansatte i den lokale organisasjonen. I praksis betyr det at mange lokale hjelpearbeidere jobber i farlige områder – på oppdrag fra store organisasjoner –  uten skikkelig sikkerhetsutstyr, uten opplæring og uten forsikring, fastslår rapporten

–  Det er svært problematisk at en rekke store internasjonale organisasjoner mottar store summer fra giverne, men nekter å gi tilstrekkelig støtte finansielt og organisatorisk til de lokale organisasjonene de hyrer inn til å jobbe i farlige områder, sier Jackson.

 

"Pansrede afghanere"

Som en den av arbeidet med rapporten var hun blant annet i Afghanistan og snakket med lokale organisasjoner som jobbet i den nordlige delen av landet. I et område hadde en stor organisasjon trukket ut sine internasjonalt ansatte og samtidig ble også de pansrede bilene og mye annet sikkerhetsutstyr sent tilbake til Kabul.

Men organisasjonen fortsatte å jobbe i området via lokalt ansatte og lokale organisasjoner.

–  De lokale afghanske hjelpearbeiderne, som daglig kjørte seg rundt i vanlige biler i områder hvor nedgravde eksplosiver en stor fare, fleipet med at utlendingene åpenbart trodde at afghanere er pansret, sier Ashley.

Hun mener det er viktig for mange av de store internasjonale hjelpeorganisasjonene å vise at de er til stede i kriseområder. Noe som ofte dekker over det faktum at det er lokale organisasjoner som faktisk gjør jobben og tar risikoen.

–  Det er viktig for omdømmet til de store organisasjonene å kunne si at «Vi er i Aleppo, Vi er i Kandahar» og så videre. Men ofte er de faktisk ikke der, men de betaler en lokal organisasjon for å gjøre jobben.

 

Giverne må ta grep

Ashley Jackson mener det er helt nødvendig å endre hvordan det internasjonale humanitære hjelpesystemet fungerer.

– Mer ressurser og mer innflytelse må flyttes til de lokale hjelpeorganisasjonene. Man må fjerne byråkrati og mellomledd som gjør systemet dyrt og ineffektivt

–  Etter det humanitære toppmøtet i Istanbul i fjor har «lokalisering» kommet høyt på agendaen. Er det vilje til å gi fra seg penger og makt hos de store hjelpeaktørene?

– Jeg ser liten reell vilje til endring. Det er veldig mange som tjener på at systemet er som det er. Først og fremt de mektige internasjonale organisasjonene, men også en del lokale aktører. Tenke deg hvis du er lokal organisasjon i Somalia så mottar millioner i støtte fra en stor hjelpeorganisasjon. Da er det jo behagelig at det aldri kommer noen å sjekker hvordan pengene faktisk blir brukt.

 – Så hvem kan presse gjennom endringer?

 – Skal det skje endringer må det komme fra de som sitter på pengene: giverne. De sier de er opptatt av effektivitet og at pengene skal nå fram. Hvis de virkelig mener det må de stille langt strengere krav til organisasjonen de støtter. De må kreve færre mellomledd og i større grad støtte organisasjoner som faktisk er i felt, sier Ashley Jackson.

 

 

 

 

 

 

Publisert: 13.09.2017 05.09.19 Sist oppdatert: 13.09.2017 05.09.20