Tveite hadde stort og stadig behov for faglig assistanse. Illustrasjon: Niels Poulsen

«What am I to do without you?»

HISTORIE-STAFETTEN: «Hva skal jeg vel gjøre uten deg?» Eller som det heter på engelsk: «What am I to do without you?». Dette utsagnet forbindes som oftest med de store romantiske øyeblikk med måneskinn over to forelskede mennesker som er fortvilet med tanke på en nært forestående adskillelse og farvel, skriver Inge Tveite.

Av Inge Tveite Sist oppdatert: 19.01.2017 11.52.45

Men i mitt tilfelle var situasjonen en helt annen: Jeg holdt på å avslutte mitt engasjement ved den norske ambassaden i New Dehli, India.

Der hadde jeg vært i 4 år med hovedoppgave å utfase og avslutte det norske bilaterale utviklingssamarbeidet med India som hadde vart i mer enn 50 år.

Trengte teknisk bistand

På ambassaden arbeidet en rekke dyktige indiske kolleger, og en av dem var en ung og sjarmerende dame ved navn Rekha Gupta. Hun hadde som så mange andre utdannede indere en solid bakgrunn fra dataverdenen, og var som sådan hovedansvarlig for at ambassadens datautstyr fungerte slik det skulle, og at de ansatte fikk hjelp og råd på dette området når det var nødvendig.

Det er vel ingen hemmelighet at undertegnede nok var den som trengte teknisk bistand mer enn de fleste andre av mine kolleger. Omtrent daglig måtte jeg be Rekha om hjelp til en eller annen digital utfordring som gikk langt over min kompetanse på området. Og Rekha bidro til å få orden på sakene, uten å klage over at «dette har jeg da forklart deg mange ganger tidligere.»

Det store spørsmålet

Og da så tiden kom for min avreise fra ambassaden i Shanti Path, var det at hun kom med denne sterke uttalelsen «What am I to do without you?»

For Rekha skjønte godt at når jeg ikke lenger jobbet på ambassaden, ble hennes arbeidsoppgaver innen dataveiledning og –bistand vesentlig redusert. Så hva skulle hun da gjøre?

Nå skulle det vise seg at hennes redsel for å bli arbeidsledig var noe overdrevet, for hun fikk straks nye og mer faglig utfordrende arbeidsoppgaver på den norske ambassaden.

Historie-stafetten

Mer enn 50 år med norsk bistand rommer en rekke sterke, underholdende, minnerike, triste eller glade historier – ikke minst fra bistandsarbeidet «i felt».

Under vignetten "Historie-stafetten" vil vi samle historier med relevans for bistandshistorien. Ansatte og tidligere ansatte i utenrikstjenesten, internasjonale eller norske organisasjoner kan bidra. Historiene kan med fordel bli fortalt på en personlig måte. Legg gjerne ved bilder. Lengden på innleggene kan variere.

Bistandsaktuelt kan bidra med å skanne inn historiske bilder eller utarbeide tegninger. Bistandsaktuelt kan også bidra med en viss språkvask og redigering av tekstene. 

Lyst til å bidra? Kontakt Gunnar.Zachrisen@norad.no 

Publisert: 19.01.2017 11.52.44 Sist oppdatert: 19.01.2017 11.52.45