Norges klima- og miljøminister Vidar Helgesen blir intervjuet av brasiliansk presse etter et møte med Brasils miljøvernminister José Sarney (til h.) i juni i år. Opplysninger om at norsk støtte var avhengig av Brasils resultater i arbeidet mot avskoging ledet senere til kritiske utspill fra konservative krefter i Brasil. Foto: Utenriksdepartementet

Amazonas-fondet står på trygg grunn, mener Helgesen

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen erkjenner at debatten om miljø og skogbevaring i Brasil har blitt mer polarisert. Han mener likevel det norskstøttede Amazonas-fondet står på stø grunn.

Av Gunnar Zachrisen Sist oppdatert: 27.10.2017 08.23.20

Bistandsaktuelt rapporterte i går om både økende protestaksjoner mot regnskogbevaring og at en næringslivssammenslutning ønsker å legge ned hele Amazonasfondet, Norges største bistandsprogram. Protestholdningene har sitt sentrum i "regnskog-delstaten" Pará. 

– Det finnes sterke krefter i Brasil som arbeider for å reversere tiltak som beskytter skogen, og de kommer tidvis med sterke ytringer og påstander, sier han.

 

Støtter regnskogbevaring

Helgesen gleder seg samtidig over at det er en kraftig mobilisering også på motsatt fløy.

– Veldig mange arbeider for at Brasil skal fortsette å bevare sine skoger, og sikre rettigheter til urfolk og andre lokalsamfunn. Ikke bare miljøvernere og urfolksforkjempere, men også deler av privat sektor - sammen med guvernører og lokalpolitikere - tar del i denne mobiliseringen, sier Helgesen.

Miljøvernministeren mener det blir feil å hevde at det er en økende skepsis og motvilje mot Amazonas-fondet i Brasil. Dette er Norges aller største bistandsinnsats de siste årene. Til sammen er det utbetalt 7,4 milliarder kroner til Amazonasfondet fra 2008 og ut 2016. 

– Det er neppe grunnlag for en påstand om at det er en økende skepsis og motvilje mot Amazonasfondet i Brasil. Derimot hører Norge ofte av sine samarbeidspartnere i landet at støtten vi gir, i den økonomiske krisen landet er inne i, er viktigere enn noensinne, sier han.  

 

Nye tall: Mindre avskoging

Helgesen ser foreløpig ingen grunn til å kritisere Temer-regjeringens vilje til  samarbeid om Amazonasfondet og regnskogvern. Han minner om at økningen i avskogingen i skogårene 2015 og 2016 skjedde under forrige regjering – som var utsatt for samme type politisk slitasje som det nåværende regime. 

– Dette gjør at årets utbetalinger fra Norge – som beregnes ut fra fjorårets avskogingstall – faller kraftig. Brasil får i år under halvparten av utbetalingene for redusert avskoging sammenlignet med hva som har vært vanlig de siste årene, opplyser han.

Men helt ferske tall fra det brasilianske romsenteret (INPE) for skogåret 2017 tyder på at avskogingen i brasiliansk Amazonas igjen har blitt redusert.

De foreløpige tallene tyder på at 6624 kvadratkilometer naturskog forsvant, noe som er 16 prosent lavere enn foregående periode.

 

Utbetalingene kan øke

– Dersom disse tallene bekreftes, vil det gi grunnlag for å øke utbetalingen igjen neste år. Dette er lovende, og Brasils miljøvernminister har uttalt at han vil fortsette å styrke innsatsen mot avskoging. 

I perioden 2008-2016 har Norge bidratt med 7,4 milliarder kroner i støtte til Amazonas-fondet. Fondet forvaltes av den brasilianske utviklingsbanken BNDES. 

Norad offentliggjorde tidligere denne måneden en evaluering som oppsummerte erfaringene fra regjeringens klima- og skogsatsing, herunder også Amazonafondet. Evalueringen har flere kritiske vurderinger av resultatene så langt, og omtaler skogsatsingen som "et høyrisikotiltak for den norske regjeringen".

Les mer:

Helgesen: Grunnlag for økt støtte til tiltak mot avskoging i Brasil

 

Les også: 

De er regnskogens forsvarere

Vise-miljøminister om Ibama: de er heltene

Bonden som fikk politibesøk og hadde en drittdag på jobben

Storaksjon mot ulovlig avskoging

 

Publisert: 27.10.2017 08.23.19 Sist oppdatert: 27.10.2017 08.23.20