Plutselig etter halvannet år i jobben som finansminister fikk Nhlanhla Nene sparken i desember 2015. En ukjent parlamentsmedlem fikk jobben. Børsen i Johannesburg stupte. Tungvektere i næringslivet og regjeringspartiet ANC tvang Zuma til å gjøre en delvis retrett. Når jobber Nene for å utvikle finansnæringen i Afrika. Foto: Jan Speed

Fra finansminister til forvalter av bistandspenger

Sørafrikanske børser stupte da Nhlanhla Nene ble sparket som finansminister. Han hadde trosset landets korrupsjonsmistenkte president. Nå bruker han norske utviklingspenger til å styrke afrikanske banker som støtter småbedrifter og jordbrukssatsinger.

Av Jan Speed Sist oppdatert: 12.09.2017 12.50.27

Nhlanhla Nene gjorde trolig to «hovedfeil» da han var finansminister i Sør-Afrika. Han hindret nære venner av president Jacob Zuma fra å tjene penger på suspekte avtaler knyttet til landets flyselskap og han stilte spørsmål ved presidentens planer om å la russerne bygge atomkraftverk i landet.

Nå er han er rådgiver for et par investeringselskaper, direktør for landets største næringslivsuniversitet og er styreleder i selskapet Arise.

 

Norfund-selskap

Selskapet Arise er et partnerskap mellom Norfund, den nederlandske utviklingsbanken FMO og den nederlandske samvirkebanken Rabobank. Målet er å investere i finansinstitusjoner i Afrika sør for Sahara for å kunne gi små og mellomstore bedrifter adgang til lån og finanstjenester og styrke jordbruk. Samtidig skal de bidra til at finanssektoren vokser.

– Det har vært en del usikkerhet rundt det å investere i Afrika sør for Sahara. Det er et resultat av utskifting av ledere og politisk ustabilitet i noen land. Likevel har mulighetene bestandig vært der. Det er stor mangel på infrastruktur – alt fra energi til veier og jernbanelinjer. Kontinentet må knyttes bedre sammen både for å kunne handle mer med seg selv og med omverdenen, sier Nene til Bistandsaktuelt.

Han var nylig i Norge i forbindelse med Norfunds 20 års jubileumskonferanse.

– Tidligere var mange land avhengig av utviklingshjelp. Nå går trenden mer i retning av partnerskap. Her kommer Arise inn i bildet. Selskapet er i seg selv et partnerskap, men vi skal bidra til bærekraftige investeringer i privatsektor. Vi ser store muligheter for å skalere opp vår virksomhet, sier han.

 

Vil løfte flere

– Hvorfor satser dere på små og mellomstore bedrifter og ikke på større industriprosjekter?

– De små og mellomstore bedriftene har ikke fått den oppmerksomheten de fortjener. De påvirker utviklingen av livet til vanlige folk mer direkte enn storbedrifter. Den største utfordringen i Afrika er at det store flertallet er utestengt fra hoved-økonomien. Vi mangler et økonomisk mellomnivå. Disse menneskene ønsker vi å løfte opp og gi utvikling. Toppnivået i økonomien flyter allerede over med investeringer, sier Nene.

– Dere satser også på jordbruk. Viser ikke all erfaring at der er investeringer svært risikofylte?

– Jordbruk er vanskelig, men vi har trukket en del lærdom av tidligere erfaringer. Jordbruket er den sektoren som berører de fleste afrikaners liv. Dersom vi skal mobilisere økonomisk utvikling i Afrika må det satses her. I Sør-Afrika ser vi at det er jordbrukssektoren som holder økonomien oppe, selv i nedgangstider.

– Det som er avgjørende med jordbruksinvesteringer er å se på hele verdikjeden – alt fra gårdsdrift, lagring, og veien til markedet.

– Selv om det er mye snakk om å lokke til seg private investeringer, er land som Etiopia preget av mye byråkrati. Det er vanskelig for private firmaer å etablere seg i mange land?

– For afrikanske land er det viktig både å samarbeide for å styrke næringslivet og at de konkurrerer om investeringer. Investeringene vil flytte seg til de landene som har mindre byråkrati, er mer velregulert og som gir forutsigbare forhold, mener Nene.

 

Opprydding i Sør-Afrika

Hans hjemland, Sør-Afrika, strever økonomisk, men er fortsatt å betrakte som en økonomisk drivkraft for store deler av Afrika. Nene mener det er behov for store politiske endringer i landet. President Jacob Zuma trekker seg som leder av regjeringspartiet Den afrikanske nasjonalkongressen (ANC) på landsmøtet i desember. Nene håper han skal kunne være med og utpeke arvtageren.

– Den som overtar har en enorm jobb foran seg. ANC må kvitte med en rekke negative tendenser. Jeg tror fortsatt partiet har ledere som kan løfte landet, sier Nene.

– Den siste tiden har det vært en rekke avsløringer om de indiske Gupta-brødrenes politiske innflytelse i kretsen rundt presidenten? Hvordan ser du på dette?

– Det er ey trist kapittel. Det forteller om farene når en familie kan gjøre hva de vil uten å bli rettsforfulgt. De har bokstavelig overtatt landet. Det er en kreftsvulst som må fjernes ellers vil den ødelegge hele landet.

– Er du optimistisk på Sør-Afrikas vegne?

– Jeg er realistisk. Vi har alle ingrediensene for suksess, og mange gode folk. Vi må sørge for å legge grunnlaget for framtidige generasjoner. Vi må komme oss videre, sier Nhlanhla Nene.

 

 

Publisert: 12.09.2017 12.38.52 Sist oppdatert: 12.09.2017 12.50.27

Du må gjerne legge inn din egen kommentar i disqus under. Alle innlegg må signeres med fullt navn. Anonyme innlegg fjernes. Vi aksepterer heller ikke innlegg med lenker til andre sider.