Gaza-legen Erik Fosse (til h.), nå professor ved Oslo universitetssykehus, har i en årrekke bistått Palestina. Her blir han og kollegaen Mads Gilbert intervjuet av internasjonale medier under krigen mellom Israel og Hamas i 2008-2009. De to legene ga dramatiske vitnesbyrd om den israelske bombingen. Foto: AP / NTB scanpix

Datatilsynet stanser Gaza-legens fødselsprosjekt

Livsviktig forskning som skulle bidra til å hindre fødselsskader hos palestinske kvinner er stoppet. Årsaken er at forskerne ikke hadde søkt norsk godkjenning for å behandle pasientopplysninger. Gaza-legen Erik Fosse er fortvilet.

Av Hege Opseth Vandapuye Sist oppdatert: 13.03.2017 14.54.10

Helseopplysninger om 50 000 palestinske kvinner er samlet inn og forsket på, men uten at de rette tillatelsene var på plass i Norge.

Nå har Datatilsynet stoppet forskningen til den norske legen Erik Fosse, som i en årrekke har gjort en innsats for Palestina. Sammen med legen Mads Gilbert ble han i 2008 kjent som en av "Gaza-legene", etter å ha arbeidet inne i krigsområdene mens israelske bomber falt over det tettbefolkede området. Han er også kjent som leder i hjelpeorganisasjonen Norwac som har hatt arbeid i Palestina, Libanon og vest-Balkan. 

Overfor Forskerforum karakteriserer Fosse forskningsprosjektet i Palestina som "et av de viktigste han har jobbet med".

Vil forebygge fødselsskader

Fosse er i dag avdelingsoverlege ved Intervensjonssenteret ved Oslo universitetssykehus (OUS), en forskningsavdeling som jobber med å utvikle nye kliniske behandlingsmetoder. Ett av prosjektene har altså foregått i Palestina.

"Hvert år blir tusenvis av kvinner i Palestina rammet av skader i forbindelse med fødsler. Rifter i underlivet, som i mange tilfeller ikke blir oppdaget, fører til store smerter og at kvinner blir inkontinente for urin og avføring. Seksualliv og omgang med venner og familie kan bli ødelagt", skriver Forskerforum.

Det norsk-palestinske forskningsprosjektet har sett på hvordan slike skader kan forhindres, og hvordan skadene kan oppdages. Gjennom arbeidet har forskerne kartlagt forekomsten av slike skader, og man ser på om opplæring av helsepersonell i fødselsteknikk kan redusere forekomsten.

Studien har allerede ført til at langt flere skader oppdages, skriver bladet. Tidligere ble det registrert slike perinealrifter hos to prosent av de fødende kvinnene i Palestina. Etter at prosjektet ble iverksatt, har oppdagelsesprosenten nådd 20 prosent, som innebærer at langt flere får behandling og hjelp.

Doktorgradsarbeider stoppet

Budsjettet for prosjektet er på 16,5 millioner norske kroner. Nå kan det bli stoppet for godt. Det innebærer også at arbeidet til studenter som er i gang med doktorgradsarbeider er satt på vent.

Forskningsprosjektet handler om å kartlegge fødselsskader hos palestinske kvinner. All data er samlet inn på fødeavdelinger i Palestina. Både norske og palestinske forskere hadde tilgang til dataene.

Fosse og hans team hadde godkjenning fra det palestinske helsedepartementet - men norsk godkjenning var ikke på plass. Regelverket i Norge fastslår at det ikke er tillatt med bruk av slike data uten godkjenning – dersom arbeidet er knyttet opp til norsk forskningsmiljø.

Søkte ikke norsk godkjenning

Det var personvernombudet ved Oslo universitetssykehus som oppdaget feilen i fjor. Nå har altså Datatilsynet foreløpig stoppet prosjektet.

– Vi trodde det var tilstrekkelig med den palestinske godkjenningen, siden det er palestinsk forskning. Men jeg er jo prosjektleder, og det er flere norske veiledere. Jeg ser jo at når jeg er veileder og papirene utgår herfra, så må vi følge regelverket her, sier Fosse.

Han forteller at stipendiatene er knyttet til Oslo universitetssykehus. De er tatt opp på doktorgradsprogrammet og ansatt på hans avdeling. 

– Provoserer palestinerne

– Vi retter oss etter det Datatilsynet sier, men det kan virke litt provoserende på våre kolleger i Palestina. Det var ikke åpenbart for oss at det var norsk datalovgivning som gjaldt for palestinske forskere på et palestinsk sykehus, sier han til Forskerforum.

Selv om alle dataene som er samlet inn er palestinske, er de nå flyttet til en sikker database i Norge, i påvente av at saken skal ferdigbehandles.

Fosses forskningsgruppe har nå sendt inn en ny konsesjonssøknad til Datatilsynet. Utfallet er foreløpig uvisst.

Les også: 

Publisert: 13.03.2017 14.54.09 Sist oppdatert: 13.03.2017 14.54.10