Innsamling og salg via telefon er svært upopulært blant nordmenn. Men i sitt nye lovforslag vektlegger regjeringen organisasjonenes samfunnsnytte fremfor hensyn til forbrukerne. Foto: chainarong06

«Forbrukerproblem» får fortsette

Frivillige organisasjoners telefonsalg er et «betydelig forbrukerproblem», mener Forbrukerombudet. Likevel vil regjeringen, i hovedsak, videreføre dagens regelverk. Begrunnelse: Organisasjonenes «samfunnsnytte» trumfer forbrukernes interesser.

Av Tor Aksel Bolle Sist oppdatert: 09.02.2017 15.06.49

Bistandsaktuelt og andre medier har i en årrekke dokumentert hvordan telefonselgere, på jobb for «frivillige» organisasjoner, opptrer aggressivt og pågående overfor norske forbrukere. Eldre mennesker har vært særlig utsatt.
Ett eksempel: Laila Sandbæk fra Oslo fortalte i fjor i Bistandsaktuelt om hvordan hennes mor, som er minstepensjonist, gjennom flere år betalte opp til 25 regninger i måneden til ulike organisasjoner. Den gamle damen var til slutt redd hver gang telefonen ringte. Først etter at datteren hadde kontaktet organisasjonene flere ganger, bedret situasjonen seg.

Gjengangere i klagebunken

Innsamlingskontrollen advarer mot å gi penger til en rekke norske organisasjoner. Flere av disse har i årevis samlet inn store summer via telefonsalg. Det gjelder små organisasjoner som Child Africa, School 4 life, Afrikas Barn, Barnas vel, Childcare Norge, Foreningen direkte bistand og Nansenhjelpen. Disse er også gjengangere i Forbrukerombudets klagebunke.
Men også en rekke større, seriøse organisasjoner som Norsk Folkehjelp, Flyktninghjelpen og Leger uten grenser bruker telefonen til å be om støtte.
Av disse er det noen – blant dem Leger uten grenser – som benytter egne telefonselgere. De fleste bruker selgere fra eksterne firmaer.

I fjor høst sendte Barne- og likestillingsdepartementet ut et forslag til lovendring. Forslaget innebar innstramminger i loven som regulerer telefonsalg, men i all hovedsak for kommersielle aktører. For de frivillige organisasjonene blir derimot dagens regler i stor grad videreført, med ett unntak. Departementet har gitt en definisjon på hva organisasjonene kan regne som «faste givere»

«Betydelig forbrukerproblem»

Forbrukerombudet håndterer spørsmål rundt villedende reklame og markedsføring på vegne av norske forbrukere. Den offentlige tilsynsmyndigheten var tydelig i sitt høringssvar: «Forbrukerombudet er (...) bekymret for at departementet ikke har foreslått (...) nødvendige innstramminger i unntakene for frivillige organisasjoners telefonsalg. Som tilsynsmyndighet opplever vi at dette utgjør et betydelig forbrukerproblem».
Ombudet påpeker videre at «når man ser på hensynet til forbrukerne er behovet for å stramme inn unntakene for de frivillige organisasjonene like stort, om ikke større, som for de kommersielle aktørene.»

Tilsynsmyndigheten viste også til at nærmere to millioner nordmenn har reservert seg mot å bli oppringt fra frivillige organisasjoner, men på grunn av unntakene i regelverket og organisasjonens tolkninger av unntakene blir mange av disse likevel oppringt. Ombudet understreket også at mange klager kommer fra eldre og deres pårørende.

Foreslo innstramninger

Forbrukerombudet foreslo en rekke konkrete innstramninger i regelverket. Blant annet at man fjerner unntaket om «eksisterende kundeforhold». Dette unntaket gjør at organisasjonene kan ringe til personer som på et tidspunkt har støttet dem. Mange organisasjoner mener dette betyr at de har et kundeforhold til giveren. Tidligere givere kan derfor bli oppringt selv om de har reservert seg mot å bli oppringt av organisasjoner.

Innstramningene som Forbrukerombudet foreslo fikk støtte av Forbrukerrådet, Pensjonistforeningen og Norges kvinne- og familieforbund. Bransjeorganisasjonen Direktesalgforbundet stilte seg også kritisk til at unntakene for frivillige organisasjoner videreføres. Brønnøysundregistrene, Jussformidlingen og Telenor fremhevet alle at forbrukerne særlig klager på henvendelser fra frivillige organisasjoner.

Kun kosmetiske endringer

Like før jul kom regjeringens endelige forslag til endringer av markedsføringsloven. I lovforslaget, som skal behandles på Stortinget i løpet av våren, foreslås flere innstramninger i reglene for kommersielle aktørers telefonsalg. Men tross klare anbefalinger fra Forbrukerombudet samt flere andre foreslår regjeringen at dagens regler for frivillige organisasjoners telefonsalg forblir nesten uendret.

I proposisjonen til Stortinget bruker departementet mye plass på å liste opp alle argumentene for en innstramning, og skriver: «Samlet sett taler forbrukerhensyn og reservasjonsordningens formål for at unntaket oppheves, kanskje i enda sterkere grad her enn i forhold til næringsdrivende.»
Men konklusjonen er likevel «at hensynet til frivillige organisasjoners samfunnsnyttige virksomhet må tillegges avgjørende vekt, selv om dette kan gå på bekostning av forbrukerhensyn.»

– Passivt

– Vi er selvsagt ikke fornøyd med dette når man vet at pågående telefonselgere fra frivillige organisasjoner plager eldre mennesker. Jeg synes det er passivt av regjeringen å ikke foreslå noen innstramninger, sier Harald Olimb Norman som er generalsekretær i Pensjonistforbundet.

Han viser til at både useriøse aktører og seriøse organisasjoner benytter seg av telefonsalg for å samler inn penger.

– Organisasjonene må bli mye flinkere til å ta ansvar for hvordan de som ringer for dem opptrer. En del av telefonselgerne er altfor pågående, sier Norman.

Ombudet vil følge nøye med

Forbrukerombud Elisabeth Lier Haugseth frykter at mange av de problemene eldre og andre forbrukere opplever ved organisasjonenes telefonsalg vil fortsette. Ombudets klare anbefaling har vært og er at organisasjonenes unntak fra regelverket bør fjernes. Denne holdningen står de fortsatt for, men ombudet må forholde seg til at regjeringen har tatt en annen beslutning.

– Jeg vil understreke at organisasjonene fortsatt er underlagt et regelverk og at vi kommer til å følge nøye med fremover. Det er uklokt av organisasjoner å drive innsamling på en måte som skyver folk vekk, sier hun. 

Statssekretær: – De har en viktig samfunnsoppgave

– Grunnen til at vi i stor grad viderefører dagens regelverk for frivillige organisasjoner er fordi organisasjonene har en viktig samfunnsoppgave, sier statssekretær i barne- og likestillingsdepartementet Kai-Morten Terning (Frp).
Ifølge Terning har organisasjonene også «et særskilt behov for å bruke telefonen som innsamlings- og salgskanal».

Han understreker likevel at regjeringen foreslår noen innstramninger.
– Vi ønsker å få slutt på at telefonselgere ringer de som har reservert seg, sier statssekretæren.

I forslaget fra departementet er det en klargjøring av hva en «eksisterende giver» er. Det kreves heretter minst tre enkeltbidrag med ikke mindre enn omtrent ett års mellomrom. På den måten mener departementet at givere med en svak givertilknytning til en organisasjon skal slippe henvendelser.

Han sier også at regjeringen tar grep for å sikre at frivillige organisasjoner driver i tråd med gjeldende regelverk. Dette for at forbrukere som har reservert seg mot telefonsalg fra organisasjoner, i større grad skal slippe å få fakturaer eller telefoner de ikke vil ha.

– For det første foreslår regjeringen forbud mot at en forespørsel om økonomisk støtte fremstår som et betalingskrav, for eksempel ved at det sendes ferdigutfylte fakturaer. For det andre foreslår vi et forbud mot pengeinnsamling på telefon og telefonsalg fra numre som ikke er registrert og ikke kan søkes opp i nummeropplysningstjenester, sier statssekretæren.

Regjeringen forslår også å tydeliggjøre i hvilke situasjoner det faktisk foreligger et eksisterende kunde- eller giverforhold mellom en frivillig organisasjon og en forbruker. Dette er avgjørende for om organisasjonen kan ta kontakt per telefon til forbrukere som har reservert seg. Grensegangen er i dag uklar. 

Organisasjonene jubler: – Et mirakel!

Norske organisasjoner og deres lobbyister jubler uhemmet over å ha sluppet sterke innstramninger i sin bruk av telefonsalg. På Innsamlingsrådets nettside omtales utfallet av saken, der regjeringen overhører de fleste av faginstansenes innspill, som «et mirakel».

– Vi er godt fornøyd med at frivillig sektor fortsatt får unntak for de reglene som gjelder for kommersielle aktører, sier Siri Nodland.
Hun er generalsekretær i Norges innsamlingsråd, som representerer de frivillige organisasjonenes interesser. Redd Barna, Norsk Folkehjelp, Plan Norge, SOS-barnebyer, samt en rekke andre norske hjelpeorganisasjoner, er medlemmer.

Innsamlingsrådet var blant høringsinstansene som gikk imot en innstramning.
– Vi har jobbet opp mot departementet i denne saken: det var nødvendig fordi det til å begynne kom et forslag hvor det ble foreslått at unntakene for frivillige organisasjoner skulle fjernes, sier Nodland.

– Forbrukerombudet mener frivillige organisasjoners telefonsalg er et «betydelig forbrukerproblem» og at det særlig rammer eldre. Likevel ønsker Innsamlingsrådet ikke strengere regler?

– Jeg kan kun snakke for våre 69 medlemsorganisasjoner, og de bidrar ikke til noe forbrukerproblem. Vi får kopi av alle klager som gjelder våre medlemmer, og det ligger på cirka 25-30 totalt i året. Men vi ser jo at en del organisasjoner som ikke er medlemmer hos oss og ikke er oppdatert på bransjenormene, har flere klagesaker.

– Det ser ut som forbrukere og eldre er blitt nedprioritert til fordel for effektiv innsamling for organisasjonene?


– Vårt mandat er å bidra til profesjonell og etisk innsamling som også gir solide inntekter til organisasjonene. Våre medlemmer jobber hardt for å drive med innsamling på en profesjonell og god måte. Nordmenn ønsker jo å gi til gode formål. Vi ser at summen som gis vokser fortere enn veksten i økonomien. Da må organisasjonene få lov til å kontakte potensielle givere på ulike måter. 

Publisert: 09.02.2017 15.06.48 Sist oppdatert: 09.02.2017 15.06.49

Du må gjerne legge inn din egen kommentar i disqus under. Alle innlegg må signeres med fullt navn. Anonyme innlegg fjernes. Vi aksepterer heller ikke innlegg med lenker til andre sider.