Redusert fattigdom, men økte forskjeller i 34 land

Fattigdommen i verden går ned, men i mange land øker forskjellene mellom fattig og rik, viser årsrapporten til FNs befolkningsfond.

Av NTB og Jan Speed Sist oppdatert: 17.10.2017 07.56.00

I perioden 2008–2013 økte lønnsforskjellene i 34 land, mens forskjellene mellom menn og kvinner når det gjelder inntekt, yrkesdeltakelse, utdanning og helse, økte i over 68 land fra 2015 til 2016, viser rapporten, som er lansert i dag.

Ifølge FNs befolkningsfond (UNFPA) er sammenhengen sterk mellom tilgang til seksuell og reproduktiv helseinformasjon og økonomiske forskjeller og kjønnsforskjeller.

– Land som ønsker å bekjempe økonomisk ulikhet, kan starte med ulikheter innen reproduktiv helse og rettigheter, og rive ned sosiale og institusjonelle begrensninger som hindrer kvinner i å realisere sitt fulle potensial, sier administrerende direktør Natalia Kanem i UNFPA.

 

Reproduktiv helse

Informasjon om seksuell og reproduktiv helse og familieplanlegging er viktig for å sikre jenter utdannelse og bidrar til at de selv kan bestemme når og hvor mange barn de skal ha, poengterer FN-organet.

Rapporten viser til at om lag halvparten av alle graviditeter i utviklingsland ikke er planlagte. Det utgjør nærmere 90 millioner graviditeter hvert år.

 

Kvinner dårlig betalt

  • Bare halvparten av kvinnene i verden har betalte jobber.
  • Globalt tjener kvinner 77 prosent av det menn får betalt
  • Bare to av fem kvinner får svangerskapspermisjon

– Dersom ikke ulikhet løses og de fattigste kvinnene får mer råderett over sine egne liv risikerer land mer uro og en undergraving av deres utviklingsmål, heter det i rapporten.

På forslaget til neste års bistandsbudsjett er det foreslått å øke støtten til UNFPA med 99 millioner kroner til 500 millioner. Fra norsk side prioriteres arbeidet for universell tilgang til seksuelle og reproduktive helsetjenester, mødrehelse og seksualundervisning.

Publisert: 17.10.2017 07.52.10 Sist oppdatert: 17.10.2017 07.56.00

Du må gjerne legge inn din egen kommentar i disqus under. Alle innlegg må signeres med fullt navn. Anonyme innlegg fjernes. Vi aksepterer heller ikke innlegg med lenker til andre sider.