Miljøaktivister

Tidenes dødeligste år for miljøaktivister

Minst 200 miljøaktivister i verden ble drept i fjor. Det har aldri vært farligere å kjempe for miljøet, viser ny rapport.

Av Nina Bull Jørgensen Sist oppdatert: 13.07.2017 11.06.19

Gloria Capitan fra Filippinene hadde de siste årene observert at barnebarna hennes var mye plaget av luftveisinfeksjoner, pusteproblemer og hudallergi – forårsaket av kullindustrien i hjembyen. Da hun bestemte seg for å snakke høyt om problemene, begynte både trusler og tilbud om bestikkelser å melde seg. Men Capitan ville ikke la seg ikke kneble.

Det ble til slutt en kule som stoppet den Filippinske bestemorens engasjement. Gloria Capitan ble skutt og drept fra kloss hold rett foran øynene på sitt 8 år gamle barnebarn.

Latin-Amerika verst

Capitan delte i 2016 skjebne med minst to hundre andre miljøaktivister fra 24 land i verden. Antallet drap på miljøaktivister aldri vært høyere, viser en rapport fra organisasjonen Global  Witness.

Dette er noen av tallene fra i rapporten:  

  • Antallet drepte miljøaktivister økte til 200 i 2016, det vil si mer enn dobbelt så mange som tallet på drepte journalister (79). Året før ble 185 miljøaktivister drept.
  • Disse drapene fant sted i 24 land, sammenlignet med 16 land året før.
  • 6 av 10 drap fant sted i Latin-Amerika
  • Brasil topper statistikken med 49 drepte, mens Nicaragua var det landet med flest drap per innbygger i 2016.
  • Gruvedrift er fortsatt den farligste sektoren å protestere mot
  • 40 prosent av alle ofrene tilhører urfolksgrupper
  • Politiet og soldater er mistenkte gjerningsmenn i minst 43 av drapene


Store mørketall

Global Witness understreker at disse tallene viser rapporterte drap, og at mørketallene sannsynligvis er langt høyere.  Samtidig blir færre av drapene etterforsket og fulgt opp i rettsapparatet.

”Denne bølgen av vold er motivert av en stadig mer intens kamp for landområder  og naturressurser. Gruveeiere, tømmerhoggere, vannkraftprodusenter og landbruksselskaper tråkker på mennesker og miljøet deres i jakten på fortjeneste”, heter det i rapporten som offentliggjøres 13.juli 2017.

”Etter hvert som flere og flere lokalsamfunn blir berørt, blir mange av de som tør å ta til orde for å forsvare sine rettigheter brutalt bragt til taushet”, skriver rapportens forfattere videre.

De understreker at drap er ”den skarpe enden” av en rekke redskaper og strategier som brukes for bringe miljøvernere til taushet. Det rapporteres om  drapstrusler, arrestasjoner, seksuelle overgrep, bortføringer og aggressive ”juridiske angrep”.

Fortsatt farlig i Colombia

Det "hensynsløse rotteracet" for Amazonas naturrikdom gjør at Brasil fortsatt er verdens dødeligste land for miljøaktivister, viser rapporten.

Samtidig blir Colombia spesielt trukket fram. Områder som tidligere var kontrollert av FARC-geriljaen er i ferd med å bli okkupert av gruveselskaper og paramilitære grupper.  For eksempel har selskapene bak El Cerrejón-gruven nordøst i Colombia tvangsflyttet femten lokalsamfunn, og det hevdes at gruvedriften har ført til vannmangel og alvorlig tørke i området.

Den 50 år lange borgerkrigen er over. Likevel ble 37 colombianere drept i 2016, fordi de protesterte mot gruveindustrien og kjempet for miljøet og retten til landområder. Colombia er det nest dødeligste landet i verden for miljøaktivister.

En gryende gruveindustri gjør at Filippinene står for det høyeste antall drap på miljøvernere i Asia  – hele 28 rapporterte drap. Og antallet drap på miljøaktivister i India er, ifølge Global Witness, tredoblet. Organisasjonen hevder at ”politibrutalitet og undertrykkelse av fredelige protester” i landet forverres. 16 indiske miljøaktivister ble drept i fjor. De fleste var knyttet til gruveprosjekter.

Å beskytte nasjonalparker i Afrika har også blitt farligere. Et stort antall skogvoktere er drept i Afrika de siste årene, rapporterer Global Witness. I Den demokratiske republikken Kongo ble ni skogvoktere drept i fjor.

Kriminalisering av miljøaktivisme

Rapporten beskriver videre en ”urovekkende trend”: I stedet for å straffe miljøsynderne, er det miljøvernerne som blir sett på som kriminelle. Lovverk og rettsapparatet brukes for å kriminalisere og stoppe deres aktiviteter både i Afrika, Latin-Amerika, Asia – og også USA, som for eksempel under kampen om indianerreservatet Standing Rock.

Global Witness viser her til at lovgivere i Nord-Dakota seriøst diskuterte en lovendring som ville tillate bilister å kjøre over og drepe miljøaktivister som sperrer veiene, uten å risikere fengsel.

–  Våre rapporter forteller en dyster historie. Kampen for å beskytte kloden vår intensiveres, og kostnadene kan regnes i menneskeliv. Stadig flere mennesker i stadig flere land har ikke annet valg enn å se på at deres landområder røves eller at miljøet deres ødelegges, sier Ben Leather, kampanjeleder i Global Witness.

Peker på europeiske investorer

Leather retter også pekefingeren mot europeiske investorer og finansinstitusjoner, som har koblinger til forhold rundt en rekke av drapene på miljøaktivister.

– Miljøaktivister blir brutalt bragt til taushet av politiske og økonomiske eliter, uten at investorene ser ut til å bry seg.

Global Witness navngir blant andre London-baserte selskaper som Glencore, BHP Billiton og Anglo-American, som står som eiere av den omstridte El Cerrejón-gruven i Colombia.

Rapporten nevner samtidig at noen få investorer, for eksempel fra USA og Norge, har solgt seg ut noen av selskaper som er knyttet til drap på miljøaktivister.

 

Nekter å tie

Den colombianske urfolkslederen Jakeline Romero har viet livet sitt til kampen mot gruvedrift og miljø-ødeleggelser. Drapstrusler har det vært mange av, men hun nekter å kaste inn håndkleet.

"De truer deg for å få deg til å holde kjeft. Jeg kan ikke holde kjeft. Jeg kan ikke tie om alt som skjer med folket mitt. Vi kjemper for vår jord, for vårt vann, for våre liv ", sier Romero, sitert i rapporten fra Global Witness.

Den colombianske urfolkslederen Jakeline Romero har de siste årene mottatt en rekke drapstrusler på grunn av sitt miljøengasjement.

De truer deg for å få deg til å holde kjeft. Jeg kan ikke holde kjeft. Jeg kan ikke tie om alt som skjer med folket mitt.

Jakeline Romero
Publisert: 13.07.2017 11.06.18 Sist oppdatert: 13.07.2017 11.06.19