Familieplanleggingsarbeid i Malawi vil bli direkte rammet av kuttene som følge av "munnkurv-regelen" som president Trump har gjeninnført.

Ber UD øke støtten når Trump kutter

Norske bistandspartnere kan miste over en milliard kroner i støtte når Trump gjeninnfører forbudet mot USA-bistand til internasjonale helseorganisasjoner som også gir veiledning om abort. – Norge bør nå øke støtten til arbeidet for seksuell og reproduktiv helse, mener flere organisasjoner og sentrale politikere.

Av Jan Speed Sist oppdatert: 24.01.2017 13.04.46

– Dessverre er det en dårlig tradisjon fra konservative presidenter å innskrenke mandatet for seksuelle og reproduktive rettigheter i bistands- og utviklingsarbeid, sier stortingsrepresentant Heidi Nordby Lunde (H) til Bistandsaktuelt. Hun er med i et stortingsnettverk for reproduktiv helse.

Gjennom Oslo Høyre har hun foreslått et nytt punkt i Høyres program om å prioritere nettopp seksuelle og reproduktive rettigheter i norsk bistand.

– Jeg håper og tror dette får landsmøtets tilslutning, sier Nordby Lunde.

– Norge er ett av de svært få landene i verden som kan jobbe for likestilling med stor troverdighet. Hvis ikke vi gjør det, er det få andre land som fyller den rollen. Norge bør ta det ansvaret og fylle den rollen.

Hun mener statsminister Erna Solbergs engasjement for utdannelse for jenter og kvinner over hele verden er prisverdig og helt nødvendig for inkluderende utvikling.

– Men uten samtidig å prioritere seksuelle og reproduktive rettigheter vil fortsatt jenter ned i 12-årsalderen få barn mens de selv er barn. Disse to satsningene må gå hånd i hånd, sier Nordby Lunde.

Veldig bekymret

Også representanter for organisasjonene reagerer.

– Vi er veldig bekymret for utviklingen, sier Tor-Hugne Olsen, daglig leder i Sex & Politikk. Organisasjonen er medlem av verdens største ikke-statlige organisasjon som arbeider med prevensjon og reproduktiv helse, International Planned Parenthood Federation (IPPF). Norad støtter i år IPPF med 33 millioner kroner, som er en nedgang i forhold til tidligere.

– Vi kommer aldri til å signere en avtale som aksepterer munnkurv-regelen. Dette var den umiddelbare responsen fra International Planned Parenthood Federation (IPPF) da nyheten om Trumps presidentordre kom mandag.

Dette betyr at IPPF nå vil miste 860 millioner kroner, som er det organisasjonen i dag får fra amerikanske myndigheter til arbeidet sitt. Fra og med september av vil dette ramme arbeidet i en rekke land. Malawi er ett eksempel. Her vil IPPFs innsats blant sex-arbeidere rammes, så vel som arbeidet til 11 klinikker organisasjonen driver i distriktene.

– I disse områdene vil det eneste tilbudet for å få prevensjon og seksualopplysning falle bort, sier Olsen.

FNs befolkningsfond (UNFPA) er en annen organisasjon som vil få store utfordringer med de nye reglene fra Washington. Fondet får rundt 400 millioner kroner i kjernebidrag fra Norge hvert år.

I UNFPAs rapport for 2015 anslår organisasjonen at deres arbeid førte til at 78 millioner par fikk beskyttelse mot uønsket graviditet på ett år. Dermed ble 23 millioner graviditeter unngått, 7 millioner utrygge aborter ble forhindret og om lag 63 000 mødredødsfall i barsel ble unngått, hevdes det.

Innført av Reagan

Det som kalles «The Global Gag Rule» – Den globale munnkurv-regelen – ble først lansert av president Ronald Reagan under en befolkningskonferanse i Mexico i 1984. Under konferansen allierte USA seg med Vatikanet, Iran, Libya, Syria og Sudan.

Regelen forbyr offentlig amerikansk støtte til organisasjoner i utlandet som driver med opplysningsarbeid om reproduktiv helse, utdeling av prevensjon og helseinformasjon – dersom organisasjonens arbeid også innbefatter opplysning om abort. Regelen kommer i tillegg til Helms-tillegget fra 1973 som forbyr bruk av amerikanske offentlige midler til å finansiere abortinngrep i utlandet.

Obama fjernet munnkurvregelen da han overtok makten. Under hans presidenttid har USA brukt rundt 600 millioner dollar i året på internasjonal bistand til familieplanlegging og programmer innen reproduktiv helse. USA gikk i disse årene fra et bistandsnivå på null dollar til å bli ledende på feltet.

– Det er svært skadelig 

Daglig leder i Forum for kvinner og utviklingsspørsmål (FOKUS), Gro Lindstad, er ikke overrasket at Trump ville gjeninnføre Global Gag Rule. Men hun er bekymret for konsekvensene.

– Det er svært skadelig for arbeid som gjøres for å bedre kvinners helse og for å ivareta kvinners og jenters seksuelle og reproduktive helse og rettigheter, sier Lindstad.

Hun viser til tidligere studier av konsekvensene av forrige runde med den globale munnkurv-regelen:

– På alle stedene påvirket munnkurvregelen familieplanlegging, hiv-tjenester, mødre og barnehelse og til og med tjenester mot malaria. Og det var ingen sted der politikken førte til en nedgang til antall aborter. Ironien er at denne politikken førte til flere uønskede graviditeter.

FOKUS har allerede signert på et opprop hvor de kritiserer gjeninnføringen av regelen.

Ønsker norsk opptrapping

– Vi oppfordrer nå norske myndigheter til å øke sin støtte til arbeidet for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter for å sørge for at organisasjoner får fortsette sitt viktige arbeid globalt, og for å vise president Trump at dette ikke er en politikk Norge er enig i, sier Lindstad.

Også Sex & Politikk håper at Norge kan bygge videre på sin særstilling der det er tverrpolitisk enighet om dette arbeidet.

– Vi håper at Norge og de andre skandinaviske landene øker støtten som en motvekt til USA, sier Olsen.

Han påpeker at Tyskland har skalert opp støtten de senere årene. Siden presidentvalget i fjor skal flere land og fond ha diskutert hvordan de skal kunne møte konsekvensene av en ny global munnkurv-regel.

Lederen for Stortingets forsvars- og utenrikskomité Anniken Huitfeldt (Ap) sa på NRK-radio sist uke at Trumps handlinger måtte gjøre at Norge igjen så på egne prioriteringer når det gjaldt likestillingsspørsmål og seksuell og reproduktiv helse.

«We step up»

Care Norge påpeker at allerede i dag dør titusenvis av kvinner og unge jenter på grunn av utrygge aborter hvert år. Med Trumps kutt til organisasjoner som jobber med seksuelle og reproduktive rettigheter, risikerer vi at tallet vil øke dramatisk. Når disse tjenestene svekkes, går antall uønskede graviditeter opp, og dette rammer særlig sårbare og fattige kvinner i utviklingsland, mener organisasjonen.  

– USA har de senere årene vært en viktig samarbeidspartner for Norge og andre land for å fremme kvinners rettigheter og likestilling. Men når Trump nå sitter ved roret i verdens mektigste land, er det avgjørende viktig at Norge sammen med andre allierte trapper opp arbeidet og støtten til kvinners rettigheter og likestilling. For å omskrive den tidligere førstedamen Michelle Obamas valgkampmantra: «When they go low, we step up», sier Gry Larsen, generalsekretær i Care Norge.

Store innkjøpere av prevensjon i utviklingsland

Seniorrådgiver i Norad, Nina Strøm, mener at det fra norsk side blir viktig å følge med på USAs videre prioriteringer innen prevensjon og familieplanlegging. Hun viser til at USAID og UNFPA under Obama har vært de største oppkjøperne av prevensjonsmidler og har hatt et betydelig samarbeid. Dette gjelder blant annet innkjøp av såkalte p-staver som brukes som prevensjon av kvinner.

– Reduserte budsjetter i UNFPA vil få effekt på organisasjonens arbeid med å øke tilgang til prevensjonsmidler på landnivå, sier hun.

 

– Konservative presidenter har en dårlig tradisjon med å innskrenke mandatet for seksuelle og reproduktive rettigheter i utviklingsarbeid.

Heidi Nordby Lunde, stortingsrepresentant (H)
Hansen, Frode
Stortingsrepresentant Heidi Nordby Lunde (H) ønsker å prioritere det motsatte av USAs president Donald Trump - bistand for å styrke kvinners seksuelle og reproduktive rettigheter. Foto: Frode Hansen / NTB scanpix

UD har ...lagt opp til å øke støtten til arbeidet for trygge og lovlige aborter

Børge Brende, utenriksminister

Norsk støtte til reproduktiv helse

  • Norsk kjernestøtte til organisasjonen International Planned Parenthood Federation (IPPF) var på om lag 33 millioner kroner i 2016.
  • FNs befolkningsfond UNFPA mottok 401 millioner kroner i kjernestøtte fra Norge i 2016
  • UNFPA forvalter flergiverfondet RMNCH trust fund. Norge bidro med 107 millioner kroner i 2015. Fondet finansierer medisiner, medisinsk utstyr og prevensjonsmidler innen områdene reproduktiv helse, mødrehelse samt nyfødt og barnehelse i 14 land.
  • Gjennom Global Financing Facility i Verdensbanken bidro Norge med 600 millioner kroner i 2016 til et flergiverfond hvor utvalgte utviklingsland fikk ressurser til å iverksette sine nasjonale planer for barn, kvinner og ungdoms helse. Fødselsomsorg og seksuelle og reproduktive helsetjenester er sentralt i planene. I 2017 vil 16 land motta støtte fra GFF.
  • Det globale fondet for bekjempelse av aids, tuberkulose og malaria er en stor oppkjøper av kondomer for menn og kvinner i arbeidet mot spredning av hiv og finansierer også diagnostisering og behandling av kjønnssykdommer på landnivå. I perioden 2003-2015 bidro Det globale fondet med 445 millioner dollar til disse formålene. Norges andel er 2 prosent.

Publisert: 24.01.2017 12.51.19 Sist oppdatert: 24.01.2017 13.04.46