Marco Betti
Memory Banda var bare 15 år da hun begynte å engasjere seg for å få slutt på praksisen med å gifte bort små jenter i Malawi. Foto: Marco Betti

– Søsteren min på 11 år ble gravid med en 20 år eldre mann

Memory Banda så lillesøsteren på 11 år bli giftet bort til en mann på 27. Da var hun allerede gravid. Nå er barnebruder forbudt i Malawi, men lite tyder på at praksisen er borte av den grunn.

Av Anne Håskoll-Haugen Sist oppdatert: 02.06.2017 05.11.00

I 2017 endret Malawi grunnloven og hevet alderen for lovlig giftemål fra 15 til 18 år. Lokalt engasjement og internasjonalt press var viktig for å få det til. Memory Banda (20) ledet en av organisasjonene i Malawi som jobbet aktivt for å forby barnebruder.

– Lovendringen var en stor seier, men det er nå det virkelige arbeidet begynner. En lov forandrer ikke hodene og holdningene her. Mange har jo ikke en gang fått med seg at den nye loven finnes, sier Banda som er på besøk i Norge for å snakke på Oslo Freedom Forum i mai.

For selv om malawisk lov tidligere har forbudt ekteskap for barn under 15 år, hindret ikke det at jenter ble giftet bort helt ned i ni- årsalderen.

Memory Banda var bare 15 år da hun begynte å engasjere seg for å få slutt på praksisen med å gifte bort små jenter i Malawi. I 2014 ble hun invitert til FNs generalforsamling for å fortelle om situasjonen. Det var søsterens historie som fikk henne til å forstå at noe var galt med tradisjonene i landsbyen; søsteren var bare 11 år gammel da hun ble gravid med en mann som var nesten 20 år eldre. De giftet seg og Banda så at det ikke var noe liv for et barn.

Jentene vil gifte seg

Selv ba Banda moren om å få slippe å gifte seg, og fikk lov til det. I Malawi er det langt fra alle jenter som blir giftet bort så unge, tallet er likevel høyt; 46 prosent av jenter giftes bort før de fyller 18 år. Men det er ikke bare foreldrene som presser på for at jentene skal gifte seg  – mange av barna vil det selv.

– Når du har fått tutet ørene fulle hele livet at de peneste jentene blir giftet bort først, synes mange småjenter bryllupet er en bekreftelse at de er attraktive. De gleder seg til det, de blir stolte når en mann vil ha dem, sier Banda.

Hun skjønner at det kan være vanskelig å forstå, men forteller at ekteskap – og det å bli mor – blir verdsatt høyt i Malawi.

– Når jenter kommer i puberteten får de vite at de ikke er barn lenger. De ser på seg selv som voksne potensielle bruder. De har ingen tanker om at det finnes noe alternativ, sier Banda.

Nå reiser hun rundt i landsbyer og forteller unge jenter at det finnes en annen måte å leve på, andre valg å ta. Mange foreldre liker det ikke, og nekter barna og delta på workshopen hennes. For selv om loven nå har kommet, er det mange som hører mer på de lokale lederne enn på nasjonale myndigheter.

De lokale lederne har som oppgave å opprettholde tradisjonene – derfor er de ofte lite villige til å gjøre noe som bryter med dem, det betyr at de ikke har gjort jobben sin skikkelig, forteller Banda. Likevel har de nå fått med seg noen av de tradisjonelle lederne med å jobbe mot praksisen. Banda jobber sammen med myndighetene for å reise rundt og informere dem, men det er ikke bare enkelt å få dem til å endre holdninger, forteller hun.

Slutter på skolen

Å gifte seg betyr det samme som å slutte på skolen. Det er en fulltidsjobb å ta seg av mannen, svigerfamilien og etter hvert barna, ifølge Banda. Hun har sett så mange klassevenninner falle fra etter at de giftet seg. Derfor kan det virke som om å forby unge jenter å gifte seg er løsningen på problemet. Men så lett er det ikke.

– Barneskolen er gratis. Men fra du er 13 år koster det penger å gå på skolen – mye mer enn en vanlig fattig familie har råd til. Så selv om du ikke gifter deg, må du mest sannsynlig slutte på skolen likevel, forteller Banda.

Og jo flinkere du er på barneskolen, jo mer koster det å gå på ungdomsskolen. I Malawi er ungdomsskolen nemlig rangert i tre nivåer, hvor de flinkeste elevene som kommer inn på de beste skolene må betale mest. Hun sier det ikke finnes noen planer fra myndighetene i Malawi om å gjøre ungdomsskolen gratis.

Selv var Banda heldig. Selv om faren døde da hun var tre år og moren ikke råd til å betale for utdanning, har hun møtt en person som har sponset skolegangen hennes. Nå har hun kommet seg hele veien til universitetet – men Banda er et unntak i landsbyen hun kommer fra.

”Brukte” bruder

Da loven mot barneekteskap ble innført i 2015, opphevet Malawis sosialminister 600.000 barneekteskap og fortalte at nå kan jentene endelig komme seg tilbake på skolebenken. Internasjonale organisasjoner jublet over seieren, men Banda forteller at for disse jentene venter det nye utfordringer.

– Skilsmisse blir sett på som veldig skamfullt. Det er ikke vanlig at jentene får komme tilbake til familien sin hvis de er skilt, og hvor skal de da gjøre av seg? sier Banda.

I en landsby møtte hun den tradisjonelle lederen som hadde opphevet rundt 800 ekteskap bare der. Mange av jentene hadde allerede fått barn og uten mulighet til å returnere til familien sin og uten særlig utdannelse er det ikke lett å klare seg i et fattig samfunn. I landsbyer, hvor det er vanligere med barnebruder enn i byene, vet alle at du har vært gift. Det er ikke lett å finne en mann som vil ha en kvinne som har vært gift med en annen tidligere.

– Jeg bekymrer meg mye for situasjonen til disse jentene. Det er mulig at for dem kan livet ha blitt enda vanskeligere etter at ekteskapet er opphevet, sier Banda.

Hun forteller det ikke finnes mye informasjon om jentene som nå har fått ekteskapet oppløst. Men det mener hun er viktig å skaffe.

– Jeg er veldig glad vi har fått dette forbudet, men ingen kan tro at kampen slutter her, sier Memory Banda til Bistandsaktuelt.

Banda har blitt intervjuet i internasjonal presse som The Guardian, Huffington Post og snakket om engasjementet på Ted-talk.

 

Om forbudet mot barneekteskap

Barneekteskap i Malawi ble forbudt i 2015. I februar 2017 ble også grunnloven endret. Lokale organisasjoner og internasjonalt press har vært viktig for endringen. I Afrika er det fortsatt 17 av 54 stater som tillater barn under 18 år å gifte seg. Den afrikanske union gikk i 2016 inn for at barneekteskap skulle forbys på hele kontinentet, men det er opp til hvert land om de vil følge unionens anbefaling. Rundt 50 land i verden praktiserer barneekteskap. Også i Norge kan barn mellom 16 og 18 gifte seg hvis foreldrene gir tillatelse. Unicef regner med at rundt 15 millioner jenter under 18 år blir giftet bort hvert år. Over 700 millioner kvinner som lever i dag ble giftet bort som barn.

Les også:

Kan et forbud utrydde barnebruder?

Hva hjelper et forbud mot barneekteskap så lenge det ikke finnes noe alternativ for fattige foreldre?

Rundet 50 land i verden praktiserer barneekteskap, og hvert år blir 15 millioner jenter under 18 år giftet bort. 750 millioner kvinner som lever i dag ble giftet bort som barn. Samtidig har alle land i verden – bortsett fra Somalia og USA – skrevet under på barnekonvensjonen som forbyr det. Mange av de 50 landene som praktiserer barneekteskap i dag har nasjonal lovgivning som understreket forbudet.

Da forbudet mot barneekteskap i Malawi kom i 2015, var det mange internasjonale organisasjoner som feiret. I Norge var Plan raskt ute med å juble. Men som den lokale aktivisten Memory Banda sier; en lov gjør ingenting med holdningene, og praksisen fortsetter som før.

Dan Banik er professor ved Senter for Utvikling og Miljø, Universitetet i Oslo med utviklingsspørsmål som spesialfelt. Han kjenner godt til Malawi og reiser dit på studieturer flere ganger hvert år.

– Å forby noe hjelper lite hvis myndighetene verken har mulighet eller motivasjon til å følge opp. I Malawi har de mange gode lover på plass, men statens evne og motivasjon til å følge opp er svak.

Banik mener at det er et generelt problem i mange utviklingsland at myndighetene fremmer lover som de ikke har noen intensjon om å følge opp. De gjør det for å tekkes det internasjonale samfunnet, for å tilfredsstille aktivister eller sosiale bevegelser og for at givere skal fortsette å gi penger. Og selv om myndighetene kan ha gode intensjoner, vil som oftest folk ha så liten tillitt til egne myndigheter at de ikke bryr seg om slike lover likevel. Det finnes gjerne to sett lover – de formelle juridiske lovene, og de tradisjonelle lovene. Det betyr at hvismyndigheten forbyr barneekteskap, kan dette likevel bli akseptert lokalt, da mange stater har lav legitimitet i befolkningen.

Fattigdom driver praksisen

Barneekteskap er både en årsak og konsekvens av fattigdom. Foreldrene gifter bort jentene for å slippe den økonomiske byrden, og jentene kommer seg aldri ut av fattigdom fordi de gifter seg tidlig og ikke får utdanning.

– Hvis du forbyr noe, må du tilby gode insentiver og fremme alternativer, sier Banik.

Han har selv vokst opp i India og kjenner godt til problematikken. Hvis myndighetene virkelig vil at barn ikke skal gifte seg før de blir 18, må de sørge for lettere tilgang til utdanning eller yrkesopplæring. Eventuelt kan man tilby familier penger eller andre goder hvis de holder barna unna giftemål før de fyller 18 år.

– Mange rurale familier som lever i fattigdom har overlevelse som viktigste prioritet, og hvis de oppfatter det å gifte bort jentene tidlig som den beste muligheten de har til å overleve vil de gjøre det.

Han mener det å få plass lovverket er viktig, men er oftest en symbolsk handling, eller på det beste; et første skritt i riktig retning. Ingen organisasjoner må tro jobben er gjort når forbudet er på plass, mener forskeren. Det gjelder ikke bare barneekteskap, men det meste som omfattes av forbud i et lovverk.

– Når en slik lov blir feiret som en seier, må vi spørre; en seier for hvem? For det internasjonale samfunnet? For organisasjonene og aktivistene som har jobbet for det? Så lenge jentene ikke har fått det noe bedre, er det en svært begrenset seier.

Hvordan skal man få jentene på skolen, hvordan skal de unngå tidlig graviditet; det viktige er at det blir en seier for jentene også, sier Banik.

Vanskelig å oppheve ekteskap

Plan Norge og Unicef Norge er de to norske organisasjonene som er mest involvert i arbeid mot barneekteskap. Plan har frontet flere kampanjer mot praksisen og var raskt ute med å berømme Malawi da de forbød praksisen og opphevet 600 000 barneekteskap samtidig.

Jurist og fagansvarlig for barns rettigheter i Unicef står fast på at forbud er helt avgjørende i arbeidet mot barneekteskap. Men mener samtidig det kan være komplisert å oppheve ekteskap som allerede er inngått.

– Loven skal beskytte barna. Men vi ser at å oppheve ekteskap som allerede er inngått ikke alltid er til barnets beste. I slike tilfeller må det gjøres en individuell vurdering, sier Ivar Stokkereit.

Han ser at det kan bli et gap mellom lov og praksis, og at lover i en periode kan få utilsiktede konsekvenser ­ – slik Banda forteller om i Malawi. Det er likevel ingen grunn til ikke å jobbe for forbud mot barneekteskap, mener han.

– Organisasjoner og myndigheter må jobbe sammen for å gi jentene et alternativ i utdanning, yrkesopplæring eller andre tilbud.

– Men det er ikke å lett, millioner av barn står fortsatt uten utdanning?

– Ja, det er klart at dette er et langvarig arbeid. Men vi er kompromissløse når det gjelder barneekteskap; barn skal ikke gifte seg. Det går alvorlig ut over barns helse og muligheter i livet, sier Ivar Stokkereit.

Kjell Erik Øie, generalsekretær Plan International Norge sier:

– En absolutt 18-årsgrense for giftermål er en forutsetning for å lykkes i kampen mot barneekteskap. Det kan ikke være smutthull i lovverket, dersom vi skal lykkes med holdningsendring og tilrettelegging for jenters utdanning og helsetilbud.

 

Publisert: 01.06.2017 10.57.34 Sist oppdatert: 02.06.2017 05.11.00