Svenskenes uviklingsminister Isabella Lövin er, som mange andre, kritisk til at Trump har gjeninnført "the gag-rule" Lôvin postet dette bildet av seg og sine kollegaer på sin instagram-konto nylig. Mnage tolket det en spydig kommentar til bildene Trumplegger ut av seg og sin mannsdominerte stab. Foto: Johan Schiff/Swedish government

Trump møter nordisk motstand

Donald Trump har stanset all amerikansk støtte til organisasjoner som gir informasjon om abort. Men motstanden øker. Nå har åtte land, blant dem Sverige, Danmark og Finland, lovet å støtte et fond som skal motvirke effekten av Trumps presidentordre. Norge vil trolig snart gjøre det samme.

Av Tor Aksel Bolle Sist oppdatert: 09.02.2017 14.22.14

 – Hvis kvinnes ikke har kontroll over egen kropp og sin egen skjebne vil det ha meget alvorlige konsekvenser for global mål om likestilling og fattigdomsreduksjon, sier Sveriges utviklingsminister til nyhetsbyrået Reuters. Sverige lover derfor nå å støtte det globale fondet som er opprettet for å motvirke effekten av president Trumps presidentordre om å gjeninnføre det som ofte omtales som «the gag-rule.

Denne politikken innebærer at USA skal stanse all støtte til internasjonale grupper som enten utfører aborter, sprer informasjon om abort, eller gir veiledning.

Det var opprinnelig Nederland som til initiativ til opprettelsen til fondet, She Decides-initative. Den nederlandske regjeringen har allerede bidratt med rundt 80 millioner kroner. Og nå har altså også våre nordiske naboer Sverige, Danmark, Finland gått ut med at de vil støtte fondet. Det samme har Belgia. Luxembourg, Canada og Kapp Verde.

– Norge kommer har allerede gitt politsk støtte til initativet og kommer trolig også til å bidra med penger.  På Stortinget sa utenriksminister Børge Brende nylig dette om mulig norsk støtte:

Norge vil, i likhet med andre likesinnede land, dele informasjon om norske bidrag til reproduktiv helse på fondets hjemmeside. Kanalvalg for norsk støtte vil være basert på faglige tilrådninger om effektivitet og kvalitet.

Ifølge Isabella Lovin vil det bli holdt en konferanse Brussel 2.mars hvor målet er å få inn penger. Midlene som kommer inn skal brukes til prevensjon, familieplanlegging, seksualundervisning og/eller abort, og vil bli fordelt til helseorganisasjoner som har mistet støtte som følge av USAs gjeninnføring av «gag-rule»». 

Under president Obama har USA brukt rundt 600 millioner dollar i året på internasjonal bistand til familieplanlegging og programmer for reproduktiv helse. Det anslås at 27 millioner kvinner og par har fått tilgang til prevensjon som følge av dette.

Publisert: 09.02.2017 14.22.14 Sist oppdatert: 09.02.2017 14.22.14