Copyright © fotograf Afghanistan, Meymaneh, skole, Konflikter, Kriger Krigføring, Bistand, Frivillige organisasjoner NGO'er, Jenter, utdanning, Kriger Krigf¿ring
En ny, omfattende rapport viser at det er store korrupsjonsproblemer i den afghanske utdanningssektoren. Bildet er fra en skole i Faryab-provinsen nord i landet. Foto: Ken Opprann

Afghanske lærere må betale for å få jobb

Hele det afghanske utdanningssystemet – fra Utdanningsdepartementet ned til hver skole – er gjennomsyret av korrupsjon. Den massive bistanden har bidratt til å skape denne situasjonen. Det er blant de viktigste funnene i ny, omfattende rapport laget av den uavhengige anti-korrupsjons-komiteen i Afghanistan.

Av Tor Aksel Bolle Sist oppdatert: 03.11.2017 13.08.16

Hele 75 prosent av afghanske nyutdannede lærere er arbeidsledige til tross for at landets utdanningssystem skriker etter kvalifiserte lærere. At så mange unge med lærerutdannelse ikke får jobb skyldes i all hovedsak omfattende korrupsjon knyttet til ansettelser av lærere.

Skal du få deg en ettertraktet jobb som lærer i Afghanistan bør du nemlig enten kjenne noe som kan hjelpe deg eller betale et par årslønner i bestikkelse for å bli ansatt. Kanskje er begge deler nødvendig. 

Dette er blant de viktigste funnene i en ny og svært grundig rapport om korrupsjon i  det afghanske utdanningssystemet. Rapporten er laget av den uavhengige afghanske anti-korrupsjonskomiteen: Independent Joint Anti-Corruption Monitoring and Evaluation Committee (MEC).

Teamet har gjort 542 intervjuer på 130 skoler over hele landet. De har blant annet gjort intervjuer på 18 skoler i Faryab-provinsen, den nordlige afghanske provinsen som Norge hadde et spesielt ansvar for fra 2005 til 2012. 

 

Korrupsjon på alle nivåer 

Rapporten er nedslående lesning. Det finnes omfattende korrupsjon på alle nivåer i det afghanske utdanningsystemet: i Utdanningsdepartementet i Kabul, på utdanningsinstitusjonene som utdanner lærere, når kontrakter inngås, på distriktsnivå og helt ned til hver enkelt skole og hver enkelt lærer. Her er noen av funnene i rapporten: 

 • Utdanningsdepartementet i Afghanistan, med rundt 260 000 ansatte, har store korrupsjonsproblemer. Departementet størrelse og oversiktlighet gjør kontroll vanskelig og korrupte praksiser florerer.  Det er liten vilje i departementet til å rydde opp.

 

 • Ansatte blir ofte utsatt for press fra politikere og andre innflytelsesrike personer til å ansette deres familiemedlemmer, venner og bekjente. «Nepotismen er ekstrem», står det i rapporten og kvalifikasjoner spiller liten rolle når folk ansettes.

 

 • Det er omfattende korrupsjon knyttet til blant annet innkjøp, kontrakter og falsifisering av data. Antall lærere og elever nasjonalt er usikkert.

 

 • Lærere må svært ofte betale opptil flere årslønner får å bli ansatt. Bestikkelser på 800 til 1000 amerikanske dollar er vanlig.

 

 • Det er omfattende korrupsjon knyttet til distribusjon av lærebøker. Studenter over hele landet må kjøpe egne lærebøker til tross for at dette skal være gratis.

 

 • For mange fag og for stort pensum medfører korrupsjon. Pensum er så omfattende at det ikke er realistisk for en lærer å gi god undervisning i alle fag innenfor den tiden som er tilgjengelig. Som en følge av dette benytter lærere og studenter uærlige metoder for å bestå eksamen.

 

Rammer barna

Denne korrupsjonen på alle nivåer i utdanningssystemet er svært skadelig, fastslår rapportforfatterne. Den ødelegger tilliten til myndigheter og til systemet. Den rammer de mange ærlige og hardtarbeidende lærere og embetsmenn som forsøker å gjøre sitt beste, men som bare må avfinne seg med at de jobber i et korrupt system.

Og den rammer særlig barn, ungdom og deres familier. Fordi korrupsjonen er med på å svekke kvaliteten på utdanningen. Foreldre må betale for skolebøker barna skulle ha fått gratis, elevene får undervisning av lærere som ofte er inkompetente. Hvis de i det hele tatt er tilstede. 

Som en intervjuet far i rapporten sier: «Jeg gitt fire år på skole da Zahir Shah var konge (1933-1973 ren.anm) og jeg kan lese og skrive. Sønnen min går nå i 11. klasse, men kan verken lese eller skrive.» 

 

–  Overveldende omfang

– Korrupsjonen i det afghanske utdanningssystemet er velkjent, men det er overveldende å lese om omfanget av korrupsjonen og hvordan det påvirker barna og samfunnet, sier Liv Kjølseth som er generalsekretær i Afghanistankomiteen i Norge. Organisasjonen har vært med på å lage rapporten, deres afghanske ansatte har blant annet stått for en rekke av intervjuene som er blitt gjort. 

–  Rapporten viser hvordan enkeltpersoner fanges i et system det nærmest blir umulig å bryte ut fra; lærere må betale for å få ansettelse, foreldre må betale for skolebøker og barn og ungdom betaler for eksamenspapirer. At mange lærere har fått sin stilling gjennom kontakter og bestikkelser gjør at de hverken har motivasjon eller kompetanse til å tilby god undervisning, særlig ikke når pensum er urealistisk stort, sier Kjølseth.

 

 Bistand har skapt korrupsjon

Rapportforfatterne fastslår selv om korrupsjonen i utdanningssystemet har blitt dokumentert i en rekke rapporter tidligere, så har man ikke klart eller ønsket å rydde opp. Dette er i hovedsak afghanske myndigheters ansvar. Samtidig understrekes rapportforfatterne at bistandsgiverne må ta sin del av ansvaret.

De har til dels ukritisk sprøytet store mengder bistand inn i et svært lite utviklet utdanningssystem. Mye bistand er gitt uten den nødvendige kunnskapen om situasjonen på bakken og ofte er kontrollen altfor dårlig. Dette har lagt forholdene til rette for den omfattende korrupsjonen. Bistandsgiveren har heller ikke fulgt opp alle rapportene om korrupsjon på en systematisk og koordinert måte.

 – Det er afghanske myndigheters som har hovedansvaret å ta tak i problematikken. Samtidig har giverne til utdanningssektoren, Norge inkludert, et ansvar for å følge opp hvordan midlene brukes. Det som er avdekket i denne rapporten er at bistandsmidler til utdanningssektoren bidrar til å befeste og forsterke korrupsjon og på den måten undergrave målene for utdanningssektoren og utvikling i Afghanistan, sier Liv Kjølseth.

 

Reform nødvendig

Rapporten kommer mer en rekke anbefalinger om tiltak som kan bidra til å reduser korrupsjonen og til et mer velfungerende utdanningssystem.

Blant annet anbefales følgene:

 • Reform av utdanningsministeriet slik at det blir mulig å ha en bedre oversikt og tettere oppfølging, for å kunne avdekke misligheter.
 • Lokalsamfunn/skolekrets må involveres i rekruttering av lærere.
 • Det må opprettes et uavhengig organ som har overoppsyn med ansettelse av lærere.
 • Flere korrupsjonssaker må følges opp av påtalemyndigheten. 

 

–  Bør styrke ambassaden

Kjølseth understreker også at rapporten viser at det trengs mer enn pengestøtte hvis Norge ønsker å oppnå de målene som settes for regjeringens utdanningssatsing i Afghanistan.

– Norge hadde i 2010 -2014 en egen utdanningsrådgiver på ambassaden i Kabul. Det har man ikke lenger. Men utdanningsbistanden er samtidig økt.  Rapporten viser at finansielle overføringer ikke er tilstrekkelig. Som en del av sin satsning på utdanning må Norge også sette inn menneskelige ressurser for å følge opp midlene, og bidra til kapasitetsbygging innenfor utdanningssektoren.

 

 

 

 

 

Publisert: 03.11.2017 13.08.15 Sist oppdatert: 03.11.2017 13.08.16

Du må gjerne legge inn din egen kommentar i disqus under. Alle innlegg må signeres med fullt navn. Anonyme innlegg fjernes. Vi aksepterer heller ikke innlegg med lenker til andre sider.