Statsminister Erna Solberg har deltatt på en sikkerhetskonferanse i Tyskland. Global helse sto også på agendaen. Foto: Johan Falnes / NTB scanpix

Organisasjoner krever opptrappingsplan for å motvirke Trump

Norge gir 85 millioner kroner mer til kvinnehelse og trygg abort, og slutter seg til et nederlandsk initiativ for å motvirke stans i USAs støtte til kvinnehelse globalt. - Flott at regjeringen øker støtten, sier FOKUS-leder. - Vi er skuffet over beløpets størrelse, sier Sex og Politikk.SISTE: Åtte organisasjoner krever en opptrappingsplan.

Av Jan Speed Sist oppdatert: 21.02.2017 13.03.56

- Regjeringen styrker satsingen på familieplanlegging og trygge aborter med 85 millioner kroner, sammenliknet med 2016. Vi kommer til å fortsette å være en pådriver for kvinnehelse internasjonalt. I en tid der denne agendaen er under press er felles innsats særlig viktig, sier statsminister Erna Solberg i en pressemelding lørdag.

Det var i sin første uke ved makten at USAs nye president Donald Trump utstedte en presidentordre som kalles «Global Gag Rule» – Den globale munnkurv-regelen. 

Ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) dør om lag 47.000 kvinner hvert år som følge av farlige aborter, og nær 7 millioner kvinner trenger medisinsk behandling som følge av utrygg abort. Mer enn 225 millioner kvinner ønsker tilgang til prevensjon, men har ikke dette i dag. 

Utenriksminister Børge Brende sier regjeringen vil bidra til å sikre at organisasjoner som arbeider for sikre aborter og reproduktiv helse kan fortsette sitt viktige arbeid internasjonalt.

- Regjeringen støtter Nederlands initiativ «Hun bestemmer», og vil sammen med andre likesinnede land føre opp våre bidrag på «Hun bestemmer» sin hjemmeside. Vi har tatt initiativ til tett dialog med de andre nordiske landene om økt satsing for å motvirke bortfallet av amerikansk finansiering; en reduksjon vi vet vil ramme jenter og kvinner i utviklingsland hardest, sier utenriksminister Børge Brende.

Regjeringen sier at den økte satsing vil gå til frivillige organisasjoner som er effektive og oppnår gode resultater. Norad skal foreta en egen utlysning av midler, der dokumentasjon av kunnskap, resultater og erfaring vil stå sentralt. Regjeringen vil også øke støtten til FNs befolkningsfond (UNFPA) som arbeider med reproduktive helsespørsmål for kvinner som lever i fattigdom, krise og konflikt.

Må være nye penger

Gro Lindstad, daglig leder i Forum for kvinner og utviklingsspørsmål (FOKUS) kommenterer at det er flott at regjeringen kommer på banen og øker støtten.

- Det er viktig at det går både til sivilt samfunn og til FNs befolkningsfond (UNFPA) med flere. Samtidig er det viktig at midlene ikke tas fra andre områder knyttet til kvinner og likestilling, men at det er friske midler, sier Lindstad.

Hun mener at i tillegg til UNFPA at det nå er viktig å styrke støtten til UN Women, som skal ivareta den helhetlige arbeidet med kvinner og likestilling. Lindstad påpeker at norsk støtte til FNs kvinneorganisasjon ble kuttet i 2015 og er reversert senere.

- UN Women er den viktigste stemmen i FN på kvinner og likestilling, sier Lindstad.

Organisasjonen Sex og Politikk sier på sin side at de er glade for at Norge har kommet med en kunngjøring om penger, men er skuffet over beløpet.

- Vi hadde håpet Norge ville lande høyere enn det de nå gjør. Vi er klart skuffet over beløpet. Når det gjelder innretningen er vi imidertid enige med kunngjøringen, UNFPA og frivillige organisasjoner er viktigst, sier Tor-Hugne Olsen, daglig leder i Sex og Politikk. Han påpeker at Finland bevilger mer enn Norge, og at Sverige trolig vil gjøre det samme.  

Spørsmål og svar

FOKUS og en rekke norske organisasjonen har sluttet seg til en appell til den norske regjeringen om å øke støtten til familieplanlegging i fattige land etter Trumps gjeninnføring av den globale munnkurvregelen.

Før helgen stilte Arbeiderpartiets Marit Nybakk følgende spørsmål til utenriksministeren: Seksuelle og reproduktive rettigheter er avgjørende for kvinners helse og for å hindre barseldød og sikre barns oppvekst. Hvorfor er ikke Norge med på det europeiske initiativet, tatt av blant annet Nederland, Belgia og Sverige?

Lørdag fikk hun altså svaret fra regjeringen.

Krever langsiktighet

– Regjeringens bevilgningen på 85 millioner kroner må kun være en begynnelse. Hva er opptrappingsplanen? Spør åtte norske organisasjoner som jobber med kvinners rettigheter og likestilling i en pressemelding som ble sendt ut tirsdag.

– Vi er glade for at Norge reagerer såpass raskt på behovet for økt støtte til familieplanlegging og kvinners rett til trygge aborter etter at president Trump vedtok store kutt til amerikanske organisasjoner som jobber med dette, sier organisasjonene.
– Samtidig bør Norge bevilge mer penger – og det må være friske midler -, samt en plan som forplikter Norge til langsiktig opptrapping av innsatsen, krever Sex og Politikk, FRI, FOKUS – Forum for Kvinner og Utviklingsspørsmål, CARE Norge, Kirkens Nødhjelp, Norsk Folkehjelp, Plan International Norge og SAIH.
Også internasjonale organisasjoner ber Norge øke støtten til arbeidet for kvinners seksuelle og reproduktive rettigheter. Over 200 organisasjoner fra alle verdensdeler har til nå skrevet under på et brev som om kort tid vil bli overlevert Statsminister Erna Solberg.

Trump-prioritet

Trump gjeninnførte et forbud som hans forgjenger Barack Obama opphevet i 2009.  Munnkurvregelen gjør det heretter straffbart å yte bistand til internasjonale grupper som enten utfører aborter, sprer informasjon om abort, eller gir veiledning. Ordren tar ikke hensyn til om abortveiledning bare er en liten del av organisasjonens arbeidsoppgaver. Trumps ordre er mer omfattende enn tidligere ordre ettersom flere etater i USA omfattes av regelen. Det betyr at det også kan få konsekvenser for prosjekter mot hiv/aids og malaria.

Under president Obama brukte USA rundt 600 millioner dollar i året på internasjonal bistand til familieplanlegging og programmer for reproduktiv helse. Det anslås at 27 millioner kvinner og par har fått tilgang til prevensjon som følge av dette, og at dette har hindret en rekke uønskede aborter. 

Nytt fond

Som et svar på Trump-administrasjonens bistandskutt har den nederlandske regjeringen lansert et internasjonal fond for å finansiere familieplanlegging og abort i utviklingsland. Målet er å kompensere for bortfall av den amerikanske støtten.

–  Å forby abort fører ikke til færre aborter. Det fører bare til mer uansvarlige inngrep og flere mødre som dør, sier den nederlandske handels og utviklingsminister Lilianne Ploumen.

Hun mener at Trumps avgjørelse risikerer å undergrave den framgangen for kvinnehelse som verden har opplevd de seneste årene.

Trump-ordre vil innebære voldsomme kutt

Trumps presidentordre vil innebære voldsomme kutt i støtten til flere internasjonale organisasjoner som Norge støtter. Høyres stortingsrepresentant Heidi Nordby Lunde ba i et intervju med Bistandsaktuelt om at Norge må trappe opp støtten til kvinners seksuelle og reproduktive helse - stikk i strid med den holdningen USAs nye president nå har lagt seg på. 

Blant de internasjonale organisasjonene som Norge støtter er International Planned Parenthood Federation (IPPF) og FNs befolkningsfond (UNFPA). IPPF opplyser at organisasjonen nå vil miste 860 millioner kroner, som er det organisasjonen i dag får fra amerikanske myndigheter til arbeidet sitt.

Fra og med september av vil dette ramme IPPFs arbeid i en rekke land. Malawi er ett eksempel. Her vil IPPFs innsats blant sex-arbeidere rammes, så vel som arbeidet til 11 klinikker organisasjonen driver i distriktene, opplyser Tor-Hugne Olsen som er daglig leder i Sex & Politikk.

Ronald Reagan begynte 

Det som kalles «The Global Gag Rule» – "munnkurv-regelen" – ble først lansert av president Ronald Reagan under en befolkningskonferanse i Mexico i 1984. Under denne konferansen allierte USA seg med Vatikanet, Iran, Libya, Syria og Sudan.

The global gag rule forbyr offentlig amerikansk støtte til helseorganisasjoner i utlandet som omtaler abort som en del av veiledning rundt familieplanlegging. Regelen kommer i tillegg til Helms-tillegget fra 1973 som forbyr bruk av amerikanske offentlige midler til å finansiere abortinngrep.

Den omstridte regelen har siden den gang hatt et omskiftelig juridisk liv. Den har blitt innført av republikanske administrasjoner, men opphevet av demokratiske, senest av Obama i 2009.

Publisert: 18.02.2017 15.22.01 Sist oppdatert: 21.02.2017 13.03.56