Mosambik har hatt sterk økonomisk vekst gjennom flere år. Bilde fra Maputo.
Mosambik har hatt høy vekst over flere år. Nå trues landets økonomi etter at bistandsgivere og internasjonale finansinstitusjoner straffer landet for å ha holdt offentlige lånegarantier hemmelig. Bildet viser bygging av en bru i Maputo. Foto: Grant Lee Neuenburg / Reuters / NTB scanpix

Hemmelige lån stopper bistand til Mosambik

Storbritannia fryser bistand til Mosambik etter at hemmelige lånegarantier på mer enn 8 milliarder kroner er blitt kjent. Verdensbanken og Det internasjonale pengefondet IMF har også stoppet støtte til landet.

Av Asle Olav Rønning og NTB Sist oppdatert: 28.04.2016 14.11.09

Mosambik mottok 264 millioner kroner i bistand fra Norge i fjor. Landet er et fokusland for norsk bistand.

Bakgrunnen for den sterke reaksjonen fra internasjonale givere er at myndighetene har holdt hemmelig at de har tatt på seg store økonomiske forpliktelser gjennom å gi garantier for lån tatt opp i utlandet.

Ifølge avisa Wall Street Journal har Mosambiks myndigheter gitt garantier for lån i en sveitsisk og en russisk bank på mer enn 8 milliarder kroner. Garantibeløpet har ikke vært godkjent av nasjonalforsamlingen og vært ukjent for det internasjonale samfunnet.

Andre nyhetsmeldinger sier at de hemmelige lånegarantiene kan være på hele 12 milliarder kroner og at lånegarantiene er knyttet til interesserer i sikkerhetsapparatet under den forrige regjeringen i landet.

Stopper valutahjelp

Storbritannia betrakter de hemmelige garantiene som et tillitsbrudd og fryser nå utbetaling av bistand til myndighetene i Mosambik.

Det internasjonale pengefondet IMF har allerede stoppet all kortsiktig finansiell hjelp til landet, noe som kan bli svært alvorlig for Mosambiks økonomi på kort sikt. I første omgang stopper IMF en delutbetaling på et nødlån gitt i desember, i tillegg til å avlyse et planlagt besøk fra IMF-delegasjon.

Mosambik har hatt kraftig økonomisk vekst de siste fem årene, men er rammet av lavere priser på eksporten av råvarer. I november sank verdien på valutaen metical dramatisk. Landets valutareserver ble også betydelig redusert i 2015.

Ifølge nyhetsbyrået Reuters har verdien på valutaen falt på nytt denne uka, og verdien er nå nær det laveste den noen gang har vært i forhold til dollar.

Omstridte garantier

Myndighetene har tidligere gitt omstridte lånegarantier til et gigantlån til et selskap som skulle drive med fiske av tunfisk, men viste seg å være et tapsluk. Garantiene ble inngått av landets forrige president Armando Guebuza.

Også lånegarantiene som nå er avdekket er inngått under den forrige regjeringen.

I likhet med IMF stopper nå også Verdensbanken ifølge Wall Street Journal all direkte støtte til myndighetene i Mosambik. Verdensbanken fortsetter imidlertid å gi finansiell støtte til enkeltprosjekter.

Norge følger utviklingen

– Vi er kjent med at hele G14-gruppen som gir generell budsjettstøtte til Mosambik, vil holde tilbake planlagte utbetalinger inntil utfyllende informasjon og avklaringer foreligger. Norge avviklet budsjettstøtten i 2014 og er ikke lenger en del av denne givergruppen, sier pressevakt i Utenriksdepartementet, Astrid Sehl, til NTB.

– Vi følger utviklingen i gjeldssituasjonen i Mosambik tett og avventer ytterligere informasjon fra mosambikiske myndigheter om denne saken, legger Sehl til.

Publisert: 28.04.2016 14.11.09 Sist oppdatert: 28.04.2016 14.11.09