Rwandas kvinner er markante deltakere i den offentlige debatten i landet. Her er det demonstranter som markerer seg under en grunnlovsdebatt i juli ifjor. I Rwandas parlament er to av tre kvinner. Foto: Cyril Ndegeya / NTB scanpix

Rwanda – best i verden

FRAMSKRITT: Europeiske parlamentarikere reiser nå til Rwanda for å lære om likestilling. Landet har verdensrekord for kvinnerepresentasjon i parlamentet: To av tre er kvinner.

Av Hege Opseth Vandapuye Sist oppdatert: 16.09.2016 11.01.23

 Ingen ville trodd det for 22 år siden: Et etnisk folkemord hadde funnet sted. Hutuer mot tutsier. Jorden var rød av blod. 850 000 mennesker drept. Millioner på flukt. En dyp redsel hadde tatt bolig i menneskene i det lille østafrikanske landet.

Utfordringene med å skape forsoning etter folkemordet har vært massive i Rwanda, men det har skjedd. Et rettsoppgjør er blitt gjennomført og volden har uteblitt.

I dag er hovedstaden Kigali rt pulserende sentrum for næringslivet i Øst-Afrika. Økonomien er i vekst. Skole- og helsetilbud er i rask bedring. Kriminaliteten er lavere enn i andre afrikanske land.

Og landet har en usedvanlig rekord: De er best i verden når det gjelder kvinnerepresentasjon i parlamentet. Kvinner har også inntatt en rekke sentrale stillinger i regjeringen og embetsverket. President Paul Kagame, som ellers ikke regnes som veldig demokratisk, får sågar priser for å satse på kvinner og likestilling.

Milepæl i 2008

Det var i 2008 at en viktig barriere ble brutt. For første gang i verdenshistorien ble det en overvekt av kvinner i et lands nasjonalforsamling.

Fasit etter valget var: 56 prosent kvinner. En viktig årsak var at Rwanda hadde en innført en egen kvinnekvote på 30 prosent ved parlamentsvalget. I tillegg stilte kvinner på ordinære valglister.

I et senere valg har prosentandelen økt. I dag er 64 prosent av parlamentsmedlemmene kvinner, og Rwanda har ytterligere styrket sin egen verdensrekord for andel av kvinner i parlamentet. Norge ligger på en 13. plass, til sammenligning.

Inter-Parliamentary Union (IPU) skriver i rapporten Women in Parliament, hvor siste måling ble gjort i 2013, at det aldri har vært større kvinneandel i parlamenter verden over. På verdensbasis er totalen 22 prosent. Det er knapt noe å juble for; men så finnes det positive unntak; som Rwanda.

Erna i Kigali

Da statsminister Erna Solberg besøkte Kigali i 2014, hilste hun medlemmene av parlamentet slik:

– Vi trodde vi i Norden var best i verden, men dere har slått oss. Rwanda har 64 prosent kvinner i parlamentet – det er verdensrekord!

Landet ligger fortsatt bare på 79. plass på FNs likestillingsindeks, men under Kagames regime er det blitt ratifisert en rekke internasjonale avtaler og protokoller for å sikre kvinners rettigheter.

Det er også opprettet systemer for å sikre at kvinner og likestilling inkluderes i all politikkutforming fra lokalt nivå til nasjonalt, skriver paraplyorganisasjonen FOKUS i en rapport om kvinnelige parlamentarikere.

Foregangsmann

Også regjeringen i landet har de siste årene hatt en betydelig kvinnerepresentasjon. Louise Mushikiwabo har vært landets utenriksminister
siden 2009.

I dag er sentrale kvinnerettigheter også skrevet inn i konstitusjonen i Rwanda. Det gjelder en rekke lover som skal sikre kvinners tilgang til jord, eierskapsrettigheter ved skilsmisse og tilgang til kreditt. FOKUS-rapporten peker likevel på at det er langt frem, spesielt for de fattigste kvinnene på landsbygda. Men at så mange kvinner sitter i parlamentet har «stor symbolverdi», mener organisasjonen.

President Kagame ble i juli tildelt en egen likestillingspris av African Women Movement, en paraplyorganisasjon for kvinnegrupper på hele kontinentet.

«Han er en global foregangsmann for likestilling», skriver de i sin begrunnelse.

EU-delegasjon

Kagame sa i sin takketale at det å arbeide med kvinners rettigheter er det samme som å kjempe for rettferdighet for alle mennesker.

I september reiser europeiske politikere til Rwanda for å studere likestilling. Delegasjonen på åtte fra EU-parlamentet skal ha møter med politikere og sivilsamfunnet for å lære om hvordan det kan gjøres.

Det hadde ingen trodd i 1994.  

«Vi trodde vi i Norden var best i verden, men dere har slått oss.»

Statsminister Erna Solberg

Slik er kvinner representert

Afrika sør for Sahara: Siden 1995 har regionen registrert det største spranget i kvinners representasjon i parlamenter – fra 9,8 prosent til 22,5 prosent.

Arabiske land: Tross mye kritikk for manglende kvinnerepresentasjon i parlamentet, har regionen sett en økning på 11,7 prosentpoeng fra 1995 til 2013, fra 4,3 prosent til 16. Qatar er det eneste landet i regionen som kun har menn i parlamentet. 

Amerika: Regionen har hatt den nest høyeste økningen av kvinner i parlamentet i perioden 1995-2013 med 12,5 prosentpoeng.

Asia: Her går det langsomt i flere land. Det er bare 5,2 prosentpoeng vekst i det regionale gjennomsnittet siden 1995, fra 13,2 prosent til 18,4 prosent.

Kilde: Tallene er fra Inter-Parliamentary Union (IPU), 2013

 

Statsminister Erna Solberg taler under konferansen Women in Parliament i parlamentsbygningen i Kigali. Foto: Marte Christensen / NTB scanpix

 Ingen ville trodd det for 22 år siden: Et etnisk folkemord hadde funnet sted. Hutuer mot tutsier. Jorden var rød av blod. 850 000 mennesker drept. Millioner på flukt. En dyp redsel hadde tatt bolig i menneskene i det lille østafrikanske landet.

Utfordringene med å skape forsoning etter folkemordet har vært massive i Rwanda, men det har skjedd. Et rettsoppgjør er blitt gjennomført og volden har uteblitt.

I dag er hovedstaden Kigali rt pulserende sentrum for næringslivet i Øst-Afrika. Økonomien er i vekst. Skole- og helsetilbud er i rask bedring. Kriminaliteten er lavere enn i andre afrikanske land.

Og landet har en usedvanlig rekord: De er best i verden når det gjelder kvinnerepresentasjon i parlamentet. Kvinner har også inntatt en rekke sentrale stillinger i regjeringen og embetsverket. President Paul Kagame, som ellers ikke regnes som veldig demokratisk, får sågar priser for å satse på kvinner og likestilling.

Milepæl i 2008

Det var i 2008 at en viktig barriere ble brutt. For første gang i verdenshistorien ble det en overvekt av kvinner i et lands nasjonalforsamling.

Fasit etter valget var: 56 prosent kvinner. En viktig årsak var at Rwanda hadde en innført en egen kvinnekvote på 30 prosent ved parlamentsvalget. I tillegg stilte kvinner på ordinære valglister.

I et senere valg har prosentandelen økt. I dag er 64 prosent av parlamentsmedlemmene kvinner, og Rwanda har ytterligere styrket sin egen verdensrekord for andel av kvinner i parlamentet. Norge ligger på en 13. plass, til sammenligning.

Inter-Parliamentary Union (IPU) skriver i rapporten Women in Parliament, hvor siste måling ble gjort i 2013, at det aldri har vært større kvinneandel i parlamenter verden over. På verdensbasis er totalen 22 prosent. Det er knapt noe å juble for; men så finnes det positive unntak; som Rwanda.

Erna i Kigali

Da statsminister Erna Solberg besøkte Kigali i 2014, hilste hun medlemmene av parlamentet slik:

– Vi trodde vi i Norden var best i verden, men dere har slått oss. Rwanda har 64 prosent kvinner i parlamentet – det er verdensrekord!

Landet ligger fortsatt bare på 79. plass på FNs likestillingsindeks, men under Kagames regime er det blitt ratifisert en rekke internasjonale avtaler og protokoller for å sikre kvinners rettigheter.

Det er også opprettet systemer for å sikre at kvinner og likestilling inkluderes i all politikkutforming fra lokalt nivå til nasjonalt, skriver paraplyorganisasjonen FOKUS i en rapport om kvinnelige parlamentarikere.

Foregangsmann

Også regjeringen i landet har de siste årene hatt en betydelig kvinnerepresentasjon. Louise Mushikiwabo har vært landets utenriksminister
siden 2009.

I dag er sentrale kvinnerettigheter også skrevet inn i konstitusjonen i Rwanda. Det gjelder en rekke lover som skal sikre kvinners tilgang til jord, eierskapsrettigheter ved skilsmisse og tilgang til kreditt. FOKUS-rapporten peker likevel på at det er langt frem, spesielt for de fattigste kvinnene på landsbygda. Men at så mange kvinner sitter i parlamentet har «stor symbolverdi», mener organisasjonen.

President Kagame ble i juli tildelt en egen likestillingspris av African Women Movement, en paraplyorganisasjon for kvinnegrupper på hele kontinentet.

«Han er en global foregangsmann for likestilling», skriver de i sin begrunnelse.

EU-delegasjon

Kagame sa i sin takketale at det å arbeide med kvinners rettigheter er det samme som å kjempe for rettferdighet for alle mennesker.

I september reiser europeiske politikere til Rwanda for å studere likestilling. Delegasjonen på åtte fra EU-parlamentet skal ha møter med politikere og sivilsamfunnet for å lære om hvordan det kan gjøres.

Det hadde ingen trodd i 1994.  

Publisert: 16.09.2016 11.01.22 Sist oppdatert: 16.09.2016 11.01.23