KrFs Kjell Ingolf Ropstad vil at ubrukte penger til flyktningtiltak i Norge skal beholdes på bistandsbudsjettet. Foto: Jan Speed

KrF vil ha ubrukte flyktningpenger til bistand

Færre flyktninger til Norge betyr store innsparinger på årets bistandsbudsjett. KrF krever at pengene brukes på andre bistandsformål.

Av Asle Olav Rønning Sist oppdatert: 21.11.2016 16.29.24

I skyggen av forhandlingene om neste års statsbudsjett seiler det opp en drakamp om bruken av årets bistandsbudsjett.

Fredag kommer de ulike departementene med nye tall for hvor mye penger Norge bruker på mottak av flyktninger i Norge i år. Tallene vil trolig fortelle at regjeringen har milliardbeløp stående ubrukt på årets bistandsbudsjett.

Internasjonal praksis i OECD åpner for å bokføre deler av utgiftene til mottak av flyktninger i Norge som bistand. Regjeringen har satt av 7,4 milliarder kroner til dette formålet på bistandsbudsjettet for i år.

En stor del av disse pengene vil stå ubrukt. KrF krever nå at disse pengene skal gå til bistand utenfor landets grenser.

- All reduksjon i flyktningkostnader bør tilbakeføres til bistand, så langt det lar seg gjøre, sier KrFs stortingsrepresentant Kjell Ingolf Ropstad til Bistandsaktuelt.

UD kunne i ettermiddag ikke svare på Bistandsaktuelts henvendelse om hvordan regjeringen vil foreslå å anvende de ubrukte pengene.

- Kan bruke penger på FN og nødhjelp

Der regjeringen la til grunn at det ville komme 25000 flyktninger til Norge i 2016, er det nyeste anslaget fra Beregningsgruppen for utlendingsforvaltningen at det endelige tallet blir 3550.

Det er ikke klart hvor store innsparingene vil bli i kroner og øre på bistandsbudsjettet, men Ropstad antar at det kan dreie seg om i størrelsesorden én milliard kroner. Han mener det er mest aktuelt å bruke pengene til nødhjelp.

- Det er nå seint på året. Er det mulig å omdisponere så mye penger på en fornuftig måte?

- Det er mulig å overføre til FN-systemet og humanitær bistand, sier Ropstad, men legger til at dette må skje innenfor rammen av hva som er mulig.

Mener utviklingen har vært kjent lenge

Han sier at alle lenge har visst at denne situasjonen ville oppstå, og at han selv har prøvd å få regjeringen til gjøre grep for å omdisponere på et tidligere tidspunkt.

- Vi visste at vi ville komme i denne situasjonen. Om du i sommer trodde at det ville komme veldig mange asylsøkere til Norge, så fulgte du ikke med, sier Ropstad.

I fjor var situasjonen omvendt. Da kom store flyktningutgifter inn på tampen av året og regjeringen ville ta 1,1 milliarder kroner av bistandsmidler som allerede var tildelt i 2015. KrF raste og kalte omdisponeringen et «tillitsbrudd».

Får betydning for neste år

Reduksjonen i antall flyktninger til Norge i 2016 får også betydning for bistandsbudsjettet 2017, som ennå ikke er vedtatt. Innsparingen gjør at utenriksminister Børge Brende har 775 millioner kroner mer å rutte med på bistandsbudsjettet, om ikke pengene overføres til andre statsråder.

- KrFs klare krav er at disse pengene overføres til langsiktig bistand, sier Ropstad.

Den siste prognosen fra Utlendingsdirektoratet (UDI) sier at det mest sannsynlig vil komme nærmere 3000 færre flyktninger til Norge i 2017 enn det regjeringen har lagt t til grunn.

Bistandsaktuelt har vært i kontakt med Høyres stortingsgruppe, som ikke har kunnet gi noen kommentar på KrF-utspillet.

 

Artikkelen er oppdatert 23. november kl. 15.00.

Siste nytt

Publisert: 21.11.2016 16.14.15 Sist oppdatert: 21.11.2016 16.29.24