Til tross for at telefonsalg er svært upopulært er det en del ideelle organisasjoner som benytter seg av det for å få inntekter. Nå vil Forbrukerombudet har innstramninger i lovverket.

- Telefonsalg et betydelig forbrukerproblem

En eldre kvinne ble fakturert 55 000 kroner fra 25 ulike ideelle organisasjoner i løpet av 5 måneder selv om hun hadde reservert seg mot telefonsalg. Nå krever Forbrukerombudet strengere regler.

Av Tor Aksel Bolle Sist oppdatert: 10.10.2015 15.45.50

Saken med den eldre kvinnen er bare en av mange klagesaker som Forbrukerombudet har fått på grunn av pågående telefonsalg fra frivillige organisasjoner. De fleste organisasjonene fortsatte å ringe den eldre damen selv om hun gjentatte ganger ba dem stoppe. En organisasjon fortsatte å sende fakturaer og å ringe etter hun hadde sendt 7 brev hvor hun ba dem holde opp.

- Slik vi ser det er dette et betydelig problem og vi kan ikke se noe gode grunner til at telefonsalg til inntekt for frivillige organisasjoner skal unntas de innstramningene som nå gjelder og forslås for vanlig telefonsalg. Det er viktig at forbrukere som ikke ønsker telefonsalg skal få slippe, sier  Tonje Hovde Skjelbostad. Hun er fagdirektør i Forbrukerombudet.

 Regjeringen vil ikke

Regjeringen har sendt ut et forslag til høring om  nye regler for telefonsalg og foreslår flere innstramninger for kommersielle aktører. Men telefonsalg som drives til inntekt for gode formål skal ifølge regjeringens forslag fortsatt være fritatt for innstramminger.

Dette til tross for at det jevnelig  kommer opp saker hvor eldre blir plaget av svært pågående telefonselgere som jobber for frivillige organisasjoner. Det avsløres stadig saker i media og av påtalemyndighetene hvor useriøse organisasjoner og telefonsalgfirmaer, ofte med bakmenn som samarbeider, har stukket av med alle de innsamlede pengene som angivelig skulle gå til gode formål.

Eller det er saker hvor telefonsalgfirmaene, som for eksempel Bistandshuset, tar 70-80 prosent av de innsamlede pengene. Noen giverne ikke blir informert om, fordi dagens regelverk ikke pålegger organisasjonene og telefonsalgfimaene å oppgi hvor lite som faktisk går til formålet.

Rekordmange klager

I sitt høringssvar til Barne-, likestilling- og inkluderingsdepartementet argumenterer Forbrukerombudet sterkt for at telefonsalg til inntekt for frivillige organisasjoner ikke bør få særskilte unntak. De foreslår også andre tiltak som skal beskytte forbrukeren mot aggressive innsamling.

Ombudet skriver blant annet om organisasjonenes telefonsalg: «Som tilsynsmyndighet opplever vi at dette utgjør et betydelig forbrukerproblem og at reglene, slik de er utformet i dag, både er utfordrende å etterleve for sektoren og utfordrende å håndheve for Forbrukerombudet."

Ombudet viser også til at antall klager på telefonsalg var rekordstort: det ble registrert 2361 klager fra juni 2014 til mai 2015. Til sammenligning ble det registrert 1431 klager fra juni 2013 til mai 2014.

Skriftlig bekreftelse

Forbrukerombudet foreslår blant annet å:

  • Fjerne unntaket om eksisterende kundeforhold for både kommersielle og frivillige aktører. Organisasjonene velger i dag å tolke reglene på en måte som gjør at de kan ringe til peronser som for eksempel ga et beløp for 2 år siden: Dette gjør det selv om vedkommende har reservert som mot telefonsalg. Det gjør det fordi de definerer den gitte gaven som et et «eksisterende kundeforhold». Dette vil Forbrukerombudet ha slutt på.
  • Innføre skriftlig tilbud og aksept for frivillige organisasjoner, på like linje med kommersielle organisasjoner. Det betyr at en avtale om salg til inntekt for frivillige organisasjoner eller om en donasjon som inngås over telefon må bekreftes skriftlig.
  • Innføre krav om utforming av fakturaer fra frivillige organisasjoner, slik at det tydelig fremgår at det er frivillig. 
  • Gjøre det pliktig å opplyse om hvor mye som går til formålet. Mange telefonsalgfirmaer, som har avtaler med ideelle organisasjoner, tar 70-90 prosent av summen som blir gitt.

- Særlig å fjerne unntaket om eksisterende kundeforhold mener vi er viktig. Undersøkelser viser at over 73-74 prosent misliker å bli oppring av frivillige organisasjoner selv om de støtter dem. Og de eldre misliker det mest. Når man har tatt et bevisst valg om at man ikke ønsker telefonsalg føles det svært frustrerende å likevel blir oppring, sier Skjelbostad.

Vanskeligere å svindle

I høringsnotatet viser Forbrukerombudet også til at 90 prosent av de over 2 millioner nordmennene som har reservert seg mot telefonmarkedsføring også har reservert seg mot henvendelser fra ideelle organisasjoner.

-  Det viser at formålet for oppringningen ikke er så viktig for folk flest, det er salgsformen de reagerer negativt på. Det er viktig at forbrukeren beskyttes og at vi ikke har et regelverk som er lett å omgå, sier Skjelbostad.

- Vil endringene dere forslår gjøre det vanskeligere for de useriøse innsamlerne og organisasjoner?

- Vi mener det, ja. Det vil alltid finnes useriøse aktører, men våre forslag vil gjøre vanskeligere for dem og også lettere å håndheve lover og regler.

Publisert: 10.10.2015 15.45.50 Sist oppdatert: 10.10.2015 15.45.50

Du må gjerne legge inn din egen kommentar i disqus under. Alle innlegg må signeres med fullt navn. Anonyme innlegg fjernes. Vi aksepterer heller ikke innlegg med lenker til andre sider.