Tillegg til statsbudsjett 2016 deles ut
Forslaget til endringer på neste års statsbudsjett møter omfattende kritikk. Her deles kopier av tilleggsnummeret til budsjettet tidligere i dag. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Kraftige reaksjoner på endringer i bistandsbudsjett

Bistandskutt møter svært sterke reaksjoner. – Regjeringen gjør Norge til det største mottagerlandet av norsk bistand, sier generalsekretær Anne-Marie Helland i Kirkens Nødhjelp.

Av Asle Olav Rønning og NTB Sist oppdatert: 30.10.2015 12.41.52

Frivillige organisasjoner og opposisjonen på Stortinget kommer med sterke reaksjoner på at regjeringen ønsker å kutte ytterligere 4,2 milliarder kroner på bistand i utlandet i forhold til budsjettforslaget som ble lagt fram tidligere i måneden.

Blant kritikerne er Kirkens Nødhjelp som mener at det er ubegripelig at bistandsbudsjettet, som kun utgjør én prosent av statsbudsjettet, skal ta mesteparten av kostnadene ved flyktningkrisen.

– Disse dramatiske kuttene vil ramme mennesker som allerede lever på et eksistensminimum – det er umulig å kutte så mye uten at det faktisk får konsekvenser for menneskers liv. Rike Norge burde holde seg for god til å bruke verdens fattige som salderingspost, sier generalsekretær Anne-Marie Helland i en pressemelding.

– At vi også tidligere har brukt ti prosent av bistandsbudsjett innenlands, betyr jo ikke at det er riktig. Nå gjør regjeringen Norge til det største mottakerlandet av norsk bistand. Verdens rikeste land er i ferd med å bli det landet som bruker mest bistandspenger på seg selv, sier Helland.

Mener 1 %-mål blir undergravd

Norsk Folkehjelp peker på at forslaget til endringer i statsbudsjettet for neste år innebærer store kutt i langsiktig bistand, blant annet bistand som skal hindre framtidige flyktningkatastrofer. Generelsekretær Liv Tørres mener målet om at en prosent av statsbudsjettet skal brukes til bistand undergraves.

– Dette er kreativ regnskapsføring, og vi beveger oss vekk fra hva kravet om én prosent i bistand handler om: at for hver 99. krone vi bruker på oss selv, skal vi bruke én krone på å hjelpe folk andre steder i verden, sier Tørres.

Også Redd Barna er svært kritisk til at regjeringen ønsker å redusere norsk bistand ytterligere. Generalsekretær Tove Wang snakker i svært store bokstaver:

– Et så stort kutt i bistand til fattige land har vi aldri før vært vitne til. Norge går fra å være best til å konkurrere om å være verst i klassen, sier Wang.

I en ny spørreundersøkelse utført av TNS Gallup på oppdrag fra Redd Barna sier 53 prosent av de som svarte at Norge ikke bør finansiere økte utgifter til å ta i mot flyktninger ved å ta fra bistandsbudsjettet. 32 prosent mener at hovedtyngden av utgiftene burde dekkes inn over bistandsbudsjettet, mens 15 svarte "vet ikke".

Redd Barna mener at undersøkelsen viser at regjeringen er i utakt med folket i denne saken.

Preses i Den norske kirke, Helga Haugland Byfuglien, har samme syn som de frivillige organisasjonene. Hun sier det skal gis rom for å ta i mot flyktninger, men at dette ikke skal ramme andre som trenger hjelp.

– De som har minst, skal ikke betale mest. Å kutte i bevilgninger til fattige mennesker og land er etter vår oppfatning uverdig, sier hun.

Krevende forhandlinger i Stortinget

Blant partiene på Stortinget er det ikke flertall for så store reduksjoner i bistand utenlands som det regjeringen foreslår. Både KrF og Venstre krever endringer.

– Regjeringens største innsparing er å ta fra verdens fattige og mennesker på flukt. Dette gjør at forhandlingene om statsbudsjettet kommer til å bli meget krevende, sier KrF-leder Knut Arild Hareide.

KrF-lederen sier at det er en lang tradisjon i Norge for å stå sammen i kriser. Han mener dagens situasjon kan sammenlignes med en dugnad, og sier de har mest må bidra mest.

– Vi kan ikke sende regningen til verdens fattige, sier Hareide i en pressemelding.

Venstre er også svært kritisk til de foreslåtte endringene på neste års bistandsbudsjett. Terje Breivik, partiets finanspolitiske talsmann, stiller seg ifølge NTB «hoderystende» til forslaget.

– Det er veldig problematisk. Omfanget av kutt i bistandsbudsjettet nærmer seg det jeg vil karakterisere som uforsvarlig. Man kan til og med stille spørsmål ved om det er gjennomførbart, sier Breivik til NTB.

Venstre legger fram sitt alternative budsjett mandag. Det er kuttet med 12 milliarder kroner i forhold til regjeringens budsjettramme når flyktningtillegget holdes utenfor.

Kritiske til klimareduksjoner

Arbeiderpartiet mener at regjeringen foreslår for omfattende endringer på bidstandsbudsjettet. Partiet støtter imidlertid en viss omfordeling fra bistand utenlands til integrering av flyktninger hjemme.

– Vi er åpne for å dekke deler av kostnadene innenfor bistandsbudsjettet slik OECD-regelverket gir anledning til. Men vi er likevel kritiske til regjeringens forslag som tar for stor del av inndekningen fra bistand, og vi er kritiske til enkelte kutt, blant annet innenfor klima, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre til NTB.

Han sier imidlertid at partiet vil bidra konstruktivt til å få til en bred politisk enighet om videreutvikling av en streng, rettferdig og human asylpolitikk.

– Vi er klar til å møte partiene på Stortinget til samtaler om dette, understreker Støre.

SV er også kritiske til flere av forslagene. Finanspolitisk talsmann Snorre Valen mener at det er "en ganske kynisk manøver" å redusere bistand for å ta i mot flyktninger.

– Vil føre til flere mennesker på flukt

– Vi aksepterer ikke at Norges svar på menneskers flukt til Europa er å kutte i de beste og mest effektive verktøyene vi har for hindre at mennesker må legge på flukt, sier Rasmus Hansson i Miljøpartiet De Grønne til NTB.

Han hevder at forslaget om kutt i bistand vil føre til flere mennesker på flukt. Hansson sier at måten flyktningkrisen håndteres på vil ha store konsekvenser for norsk politikk i årene som kommer, og at dette ikke er tiden for store skattekutt.

– Vi står nå overfor en stor og alvorlig endring av forutsetningene for norsk politikk. Dette kan og må løses gjennom et bredt forlik. Vi er klare til samtaler om løsninger, sier Hansson.

Anne Marie Helland
Generalsekretær Anne Marie Helland i Kirkens Nødhjelp er kritisk til regjeringens forslag til omprioritering på bistandsbudsjettet. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

– Feil signal foran toppmøtet i Paris

Regjeringen foreslår reduksjon i bevilgningene til bevaring av regnskog med over 10 prosent neste år. Frivillige organisasjoner mener dette er feil signal foran høstens klimaforhandlinger, skriver NTB.

– Et uttrykk for veldig kortsiktig tenkning rett før klimatoppmøtet i Paris, sier Regnskogfondets leder Lars Løvold.

Bevilgningene reduseres med 378,3 mill. kroner til 2.523,6 millioner kroner, ifølge regjeringens tillegg til statsbudsjettet som ble presentert fredag. Regjeringen vil heller prioritere å betale for bekreftede utslippsreduksjoner fra skogtiltak i land som Norge samarbeider med.

Finansiering via sivilsamfunn, forskning og kunnskapsutvikling som ledd i satsingen vil imidlertid bli redusert.

– Dette er et alvorlig kutt i regjeringens egen regnskogsatsing, sier Løvold.

Han mener regjeringen nå sender signaler om at den ikke ønsker å stå ved en satsing som Norge har framhevet internasjonalt «utallige ganger».

Også Naturvernforbundet er kritisk til endringen i statsbudsjettet.

– Vi skjønner ikke hvordan regjeringen den ene dagen kan love økte bevilgninger til regnskogen, for så å redusere støtten kraftig den neste dagen. Dette sender et svært dårlig signal til resten av verden før klimatoppmøtet i Paris i desember, sier organisasjonens leder Lars Haltbrekken til NTB.

Publisert: 30.10.2015 12.41.52 Sist oppdatert: 30.10.2015 12.41.52