Yasmin Nogueira studerer på universitet for å bli ingeniør. Hun er tydelig på at uten Karanba og DLW ville hun aldri klart dette. Foto: Lisbet Jære

Opplæring til gjensidig nytte

– Dere må ta mer samfunnsansvar, sa Erik Solheim til norske bedrifter da han besøkte Brasil i 2006. Et samarbeidsprosjekt om yrkesopplæring ble resultatet. Yasmin Nogueira (19) vil ut av slummen og bli ingeniør.

Av Lisbet Jære / Brasil Sist oppdatert: 24.08.2015 13.08.26

Rio de Janeiros slumstrøk, favelaene, brer seg oppover fjellsidene og ligger klemt mellom middelklassens og de rikes boligstrøk. Brasil ligger som nummer 85 på FNs levekårsindeks, selv om det er blant verdens tiende største økonomier.

Denne kontrasten møtte også tidligere utviklingsminister Erik Solheim da han kom på et besøk i 2006. Han oppfordret norske bedrifter til å vise mer sosialt ansvar i landet de hadde etablert seg i.

Ikke lenge etter Solheims besøk ble organisasjonen Dream Learn Work (DLW) startet på initiativ fra norske bedrifter. Bedrifter som Statoil og Farstad slet med mangel på kvalifisert arbeidskraft. De kompå ideen om å støtte utdanning og kurs i fag- og yrkesopplæring for unge voksne.
– Mange bedrifter synes det er vanskelig å vite hva de kan gjøre for å ta samfunnsansvar, spesielt når de jobber i fremmede markeder som Brasil. Da går de ofte for sikre løsninger, som å gi penger til store organisasjoner. Vi ønsker at bedriftene ikke bare skal gi penger, men at de skal involvere og engasjere seg lokalt, sier Dagny Nome, daglig leder i DLW som holder til i Innovasjons Norges lokaler i Rio.

Vinn-vinn

DLWs målsetning er å «bygge en bro mellom unge som ønsker en bedre framtid, og bedriftenes behov for arbeidskraft.»  DLW samarbeider med brasilianske utdanningsinstitusjoner som tilbyr kurs i yrkesopplæring.  De unge kommer fra fattige slumområder, og rekrutteres fra sosiale prosjekter. Flere har hatt praksis og jobber i norske bedrifter, blant annet i Vard.

Nome innrømmer at det å vekke engasjement til et slikt prosjekt kan være tidkrevende.

– Det er enormt viktig å ha med ledelsen, de må engasjeres om det skal mer enn litt sponsing til.  En god grunn til at DNV-GL (tidligere Veritas) valgte å samarbeide med oss, var at vi involverer hele bedriften. DNV-GL bidrar blant annet med jobbsøkerkurs til studentene.

Nome mener prosjektet er et eksempel på en vinn-vinn situasjon. Ikke-statlige organisasjoner som jobber med barn og unge kan tilby noe mer framtidsrettet, bedrifter får arbeidskraft, og unge mennesker muligheter til utdanning og jobb. 

Vil ha noe å tilby

En av organisasjonene som Dream Learn Work samarbeider med er Karanba. Den ble startet av tidligere toppfotballspiller Tommy Nilsen. Han beskriver det som «et sosialt prosjekt med fotball som virkemiddel».

– Karanba har vært med å skape håp om en bedre framtid. Jeg føler meg ansvarlig for å realisere dette håpet når de er ferdige her, sier Nilsen.

Han har alltid vært bekymret for at de unge kan komme på kollisjonskurs med det klassedelte brasilianske samfunnet, som han mener har lite å tilby de som er oppvokst i slummen. 

I 2014 hadde Karanba 17 deltagere som avla slutteksamen etter kurs hos DLW.
– DLW er en utrolig viktig samarbeidspartner. Det treffer det behovet vi har for å tilby utdanning og muligheter etter Karanba, sier Nilsen.

Avhengig av utdanning

Yasmin Nogueira (19) sitter på bussen på vei til et engelskkurs støttet av DLW i det fattige området São Gonçalo utenfor Rio.

– Grunnskolen er veldig lite motiverende.  Ofte møter ikke lærerne opp til klassene, sier Yasmin.
Det som vekket motivasjonen hos Yasmin var fotballtreningen hos Karanba hvor hun også fikk hjelp til lekser. Da hun var 17 år begynte hun å ta kurs om kvelden i hydraulikk med støtte av DLW, samtidig som hun gjorde ferdig grunnskolen. Nå studerer hun på universitet for å bli ingeniør. Hun er tydelig på at uten Karanba og DLW ville hun aldri klart dette.

– Drømmen min er å jobbe som ingeniør i et multinasjonalt selskap. Heldigvis støtter moren min meg. Hun vet at for at vi skal få en bedre framtid er vi avhengig av min utdanning, forteller Yasmin, mens bussen snegler seg bortover hullete veier og forbi sprukne fasader.

Yrkesopplæring ikke nok

I begynnelsen trodde Dream Learn Work at det var nok i seg selv å tilby kurs i yrkesopplæring, og at de skulle få en haug med henvendelser. Slik var det ikke.

– Elevene kommer fra slumstrøk der hverdagen er komplisert. Det mangler gode rollemodeller, og ingen motiviterer dem til å ta utdanning. Det gjør også at muligheten for frafall er større, sier Nome.

Hun tipser andre som har tenkt å starte lignende prosjekter å jobbe grundig med oppfølging, bli kjent med elevene for å vite om utfordringene deres. Dette er tidkrevende, men nødvendig.

– Alle deltakerne i DLW mottar personlig oppfølgning og veiledning, både internt og med eksterne mentorer. De får kurs i jobbsøking, besøker bedrifter, og får en forståelse for hvilke muligheter de har. Uten denne innsatsen er det risiko for at yrkesopplæringen ikke har noen verdi, sier Dagny Nome.

Samspill

Atle Midtun, leder for Bedrifters samfunnsansvar på BI,  og forfatter av boken «CSR and beyond», vil ikke ta stilling til hvorvidt DLW har lykkes eller ikke.

– Siktepunktet, som i alt annet entreprenørskap, må være at et slikt prosjekt lykkes i å øke velferden i landet, og at det samspiller godt med myndigheter og sivilsamfunn, sier Midtun.
Han mener kompetansen i beste fall kan fanges opp av det offentlige og bidra til nasjonal utvikling over tid.
– Dette så vi tydelig i Norge, der man i oljealderens tidlige fase fikk en massiv kompetanseoverføring fra multinasjonale oljeselskaper til norsk industri og kompetansemiljøer.

AlfredoDurante
Dagny Nome i Dream Learn Work (DLW) mener det er viktig å involvere hele bedriften. Foto: AlfredoDurante

Artikkelserie

Samfunnsansvar er beskrevet som en "sivilisering av verdensøkonomien". Det kom for fullt på agendaen rundt tusenårsskiftet som et svar på globalisering og liberalisering av økonomien. Bedrifter flyttet produksjonen til lavkostland, hvor også korrupsjon og dårlig med fagforenings- og menneskerettigheter, var en del av pakken. Hvordan jobber organisasjoner og bedrifter med dette? Og hvilken rolle og ansvar har staten?

  • Tidligere saker:

Ny standard for samfunnsansvar

Dream Learn Work


Dream Learn Work (DLW) ble startet på initiativ av norske bedrifter i Brasil i 2006.

Bedriftene slet med mangelen på kvalifisert arbeidskraft, og slik kom de på ideen om å støtte unge voksne til utdanning og kurs i fag- og yrkesopplæring.
De unge kommer fra fattige slumområder, og rekrutteres fra lokale organisasjoner. De får støtte fra norske bedrifter som opererer i Brasil og av Utenriksdepartementet.
Organisasjonen har så langt støttet 350 unge brasilianere til å ta utdanning, og er i stadig vekst..I dag er rundt 100 elever aktive i programmet.  

Publisert: 24.08.2015 10.55.24 Sist oppdatert: 24.08.2015 13.08.26