Panelet legger fram sin rapport for FNs generalsekretær torsdag. Foto: UN Photo

FN-panel : Ingen ekstremt fattige etter 2030

Et panel bestående av kjente profiler innen utviklingspolitikk vil utrydde ekstrem fattigdom innen 2030 og lede verden inn på en bærekraftig utviklingsvei.

Av Jan Speed Sist oppdatert: 19.04.2015 16.09.52

Etter ni måneder med møter over hele verden har FNs høynivåpanel for utviklingsagendaen etter 2015 nå lagt fram sin rapport. De har definert nye mål for å erstatte FNs tusenårsmål.

– Det er en ny visjon for en verden som har redskapene til å møte hindringene til menneskelig utvikling og utnytte nye muligheter, sier Ellen Johnson Sirleaf, nobelfredsprisvinner og Liberias president. Hun sammen med FNs generalsekretær Ban Ki-moon, Indonesias president Susilo Bambang Yudhoyono og Storbritannias David Cameron har ledet panelet med 27 fremstående utviklingsledere fra hele verden.

Deres nye veikart trekker fram fem viktige slagord som må inngå i de nye målene som det nå arbeides med i ulike internasjonale fora:

Ingen må bli glemt. Ekstrem fattigdom må utryddes. Ingen person – uansett etnisk bakgrunn, kjønn, geografisk tilhørighet, funksjonshemming, rase eller annen status – skal nektes muligheter for økonomisk utvikling og menneskerettigheter.

Kjernen er bærekraftig utvikling.  Sosiale, økonomiske og miljøhensyn  må forenes for å skape bærekraftig utvikling.

Økonomier må omformes for å skape flere jobber og inklusiv vekst.  Ved bruk av mer innovasjon og teknologi og nytenkning må flere trekkes inn i økonomien slik at flere ungdommer får jobber.

Bygge fred og effektive, åpne og ansvarlige institusjoner. Frihet fra konflikt og vold er avgjørende for å bygge framgangsrike samfunn. Samtidig forventer folk over hele verden at deres myndigheter er ærlige og svarer på deres behov. Godt styresett er kjernen i dette.

Forme et nytt globalt partnerskap. En ny følelse av solidaritet, samarbeid og gjensidig ansvarlighet må ligge under utviklingsagendaen etter 2015. Den må ha fokus på mennesker og trekke inn alle organisasjoner og institusjoner i samfunnet.

Panelet understreker at det er viktig å bygge videre på de åtte Tusenårsmålene som verdenssamfunnet allerede arbeider for å oppnå.

Mange innspill

Rapporten er blitt til etter innspill fra mer enn 5000 sivilsamfunnsorganisasjoner fra 121 land. Den er nå overlevert FNs generalsekretær. Han vil fremme sin egen visjon for verdens nye utviklingsagenda til FNs generalforsamling i september.

Ulike FN-organisasjoner arbeider samtidig med å samle innspill til nye utviklingsmål. Hittil har 750 000 mennesker fra 194 land kommet med konkrete synspunkter.

- Høyere ambisjoner

Redd Barna mener at flere av målene som handler om verdens barn er merkbart mer ambisiøse i panelets rapport enn med dagens tusenårsmål.

– Vi har lenge jobbet for en verden der ingen barn trenger å gå sultne til sengs, der alle barn får oppfylt rettighetene sine til utdannelse og der barnedødelighet er avskaffet. Forslagene til nye tusenårsmål er helt i tråd med dette, og det er vi veldig glade for, sier leder av Redd Barnas seksjon for politikk og samfunn Monica Sydgård.

Organisasjonen mener det er mulig å avskaffe fattigdommen innen 2030, slik FNs høynivåpanel foreslår. Fortsetter vi i samme spor som i dag vil omtrent 4 prosent av verdens befolkning være ekstremt fattige i 2030, ifølge Center for Global Development.

– Med litt økt vekst og jevnere inntektsfordelingen innad i land, kombinert med bistand og andre virkemidler, er det absolutt mulig, sier Monica Sydgård.

FN-sambandets generalsekretær Kari Solholm er positiv til forslagene:

- Forslaget til utviklingsmål inkluderer mange elementer som er avgjørende for en bærekraftig utvikling etter 2015. Fokuset på kvalitet i utdanningen og seksuelle og reproduktive helserettigheter vil være store framskritt, sier Solholm.

 

Se video fra en av møtene om nye utviklngsmål:

 FNs generalsekretær Ban Ki-moon poserer sammen med en av lederne for arbeidet, Indonesias president Susilo Bambang Yudhoyono. Foto: UN Photo
Publisert: 31.05.2013 08.32.00 Sist oppdatert: 19.04.2015 16.09.52