Organisasjoner som får støtte fra Norad skal bidra til en nyansert framstilling, for eksempel av afrikanske land, skriver Wenche Fone (helt til høyre i bildet). Her deltar hun selv i en paneldebatt i Norads lokaler. Foto: Bistandsaktuelt

Vi ønsker «ungdommens Afrika» velkommen

Med informasjonsstøtten ønsker vi å støtte et mangfold av aktører og meninger. Det må være plass til både ungdomsorganisasjoner som brøler for klimaet og aktører med smalt geografisk og tematisk fokus, skriver Wenche Fone, avdelingsdirektør i Norad. Innlegget er en replikk til Hichame Jeffali i Marokkansk råd.

Av Wenche Fone Sist oppdatert: 12.05.2020

På Bistandsaktuelts nettside 29. april etterlyser Hichame Jeffali strengere, objektive og mer rettferdige regler for Norads informasjonsstøtteordning.

Det er nettopp dette vi etterstreber hver eneste dag. Jeffali skriver også at Norad og Stortinget bør glemme «bestefars Afrika». Vi i Norad har hukommelse, men det er ikke ensbetydende med at vi henger igjen i fortiden.

Svært mye har endret seg siden bestefars tid, også når det gjelder bistandsarbeidet og internasjonalt utviklingssamarbeid. Nå er det bærekraftsmålene det handler om. Vi har selvfølgelig tatt med oss viktig lærdom fra bistandens barndom på 1950- og 60-tallet, men etterstreber hele tiden nye og bedre metoder. Dette gjelder også for hvordan vi snakker om, kommuniserer og debatterer bistandsspørsmål og vårt samarbeid med partnerland i Afrika.

 

Ny utlysning

Denne uka utlyser Norad en ny runde med informasjonsstøtte der formålet er «å fremme demokratisk deltakelse, kritisk debatt og kunnskap om utviklingspolitiske temaer» (Innst. 7S 2017–2018). Og vi gjør noen klare endringer for å tilpasse den til tiden vi lever i.  

Ordningen har vært evaluert flere ganger, sist i 2017, med positive konklusjoner og noen klare anbefalinger. Blant annet skal vi vektlegge en enklere forvaltning og en bedre tilpasset ordning for de organisasjonene som mottar støtte. Kjernen i Norads virksomhet som fagdirektorat er uansett å være objektiv og ha klare kvalitetskrav for alle som søker støtte hos oss. Det er bare slik vi kan sikre gode resultater og forvalte demokratiske vedtak fra regjeringen og Stortinget. 

Vår erfaring er at  informasjonsstøtteordningen bidrar til å opprettholde et levende sivilsamfunn i Norge. Ved hjelp av denne ordningen bidrar norske organisasjoner til å informere den norske befolkning om sammenhenger og årsaker til global ulikhet, fattigdom og klimakrise. I tillegg bidrar de til å fremme nye ideer og løsninger. Her finnes det ikke én sannhet. Men vi bestreber oss på at alle fakta som formidles av organisasjonene er riktige.

Da må det være plass til både ungdomsorganisasjoner som brøler for klimaet og andre aktører med smalere geografisk og tematisk fokus.

 

Selektive og sekteriske? 

Jeffali beskylder noen av organisasjonene som benytter seg av informasjonsstøtteordningen for å være «selektive når det gjelder hvilke temaer de tar opp og sekteriske med menneskene de jobber med».

Informasjonsstøtten er i dag svært mangfoldig, og vi støtter tilsammen 39 organisasjoner med ulike politiske og ideologiske ståsteder. Disse organisasjonene varierer i uttrykksmåte og har ulike målgrupper og nedslagsfelt. I noen tilfeller er målgruppene de samme, mens innholdet og budskapet er forskjellig. Vi oppfordrer også nye søkere til å tenke nytt og kreativt både når det gjelder kommunikasjonsmetoder og partnerskap med andre aktører i samfunnet, for å kunne nå ut bredest mulig – og gjerne til helt nye målgrupper.

Hele poenget med informasjonsstøtten er nettopp å styrke meningsmangfoldet og et faktabasert ordskifte. 

 

Nei til stakkarsliggjøring

Vi deler Jeffalis bekymring for en oppfatning av Afrika som stakkarslig. Derfor sier vi tydelig ifra når vi ser denne type kommunikasjon, og vi er strenge på dette feltet i vår forvaltning av informasjonsstøtten. Vi legger vekt på at alle organisasjoner som får støtte fra oss skal  bidra til en nyansert framstilling av for eksempel  afrikanske land og deres ressurser og potensial.

I disse tider er informasjon og debatt rundt internasjonale spørsmål og Norges plass i verden viktigere enn noen gang. Men bare informasjon som er faktabasert kan bidra til en mer opplyst debatt og skape engasjement rundt viktige saker. Dette lover vi å fortsette å jobbe for i tiden framover. Og vi ønsker definitivt nye tanker og ideer velkommen – vi støtter «ungdommens Afrika».

Les også: Erik Hagens replikk til Hichame Jeffali, Marokkansk Råd

Mening

Hele poenget med informasjonsstøtten er å styrke meningsmangfoldet og et faktabasert ordskifte. 

Meld deg på Bistandsaktuelts nyhetsbrev. Hold deg orientert om det som skjer innen bistand og utviklingspolitikk.
Publisert: 12.05.2020 15.24.33 Sist oppdatert: 12.05.2020 15.24.33