Det er et problem dersom Utenriksdepartementet gir for lite omfang og spillerom for arbeidet i fagetaten Norad, mener artikkelforfatterne. Bildet viser bønder i Nepal som er på vei til markedet. Foto: Marte Lid, Norad

Beslutninger med rot i solid fagkunnskap

UD og Norads mål kan tidvis komme i konflikt. Vi mener bistandsavgjørelser bør tas på grunnlag av de verdier som ligger til grunn for bistanden, skriver de to bistandsveteranene Per Grimstad og Tom Vraalsen. Den ene har erfaring som Norad-direktør, den andre som bistandsminister.

Av Per Ø. Grimstad og Tom Vraalsen Sist oppdatert: 10.08.2020

I det siste har vi fått meldinger om økt vekt på Norad i bistandsarbeidet, og om en økning i den delen av bistandsbudsjettet som går gjennom Norad.  Gode nyheter for bistanden, og for de som mottar den, etter vår mening.

Norad er styrt gjennom Utenriksdepartementet, og en bistandsminister som også sitter i UD, Dag-Inge Ulstein. Han ble utnevnt i januar 2019. Foreløpig har vi ikke hørt så mye fra ham. Han virker positiv og engasjert, men er kanskje mest opptatt av frivillige organisasjoner?

 

To mål, men tidvis i konflikt? 

UD er et stort departement, det største i hele den sentrale statsforvaltningen. Det har som hovedoppgave å ta seg av Norges forhold til omverdenen, og våre interesser internasjonalt. Norad har som hovedmål å hjelpe folk internasjonalt som har behov for assistanse for sin videre utvikling, og å lette nød i den forbindelse. Dette er to mål som ikke nødvendigvis alltid går sammen, og gir like grunnlag for avgjørelser.

Vi mener det er viktig at bistandsavgjørelser tas på grunnlag av de verdier som ligger til grunn for bistanden.

Det har etter vår mening vært for mange pålegg og direktiver fra avdelinger i UD for bistandsarbeidet. Og for lite både omfang og spillerom for bistandsarbeidet i organisasjonen som er laget for det, Norad.

Man har bare i begrenset grad kunnet trekke på Norads ansatte og ledelses erfaringer og kunnskaper. De signalene vi nå hører om både større omfang, og større frihet (under ansvar) for Norad i bistandsarbeidet er derfor veldig positive.

 

En politisk tung ledelse

Og ikke minst: Utnevnelsen av en ny direktør, Bård Vegar Solhjell, er viktig.

Uten å nedvurdere det som er gjort i Norad, er det viktig nå å få en politisk tung ledelse. Som både har internasjonal erfaring fra hjelpearbeid, og fra svært tunge politiske stillinger, for å sikre at bistanden blir tatt på alvor.

Vi har med interesse lest Solhjells uttalelser i media og intervjuer etter utnevnelsen. Han øker vårt håp om en god framtid for den viktige bistanden, - og alle de som dette berører ute!

Mening

Avgjørelser bør tas på grunnlag av de verdier som ligger til grunn for bistanden

Meld deg på Bistandsaktuelts nyhetsbrev. Hold deg orientert om det som skjer innen bistand og utviklingspolitikk.
Publisert: 10.08.2020 14.10.06 Sist oppdatert: 10.08.2020 14.10.06