Mennesker som har hatt malaria eller tar malariamedisin har mindre sjanse for å bli smittet av korona-viruset, påpeker artikkelforfatteren og viser til forskning. Bildet viser en malaria-mygg "i arbeid". Foto: NTB scanpix

Korona i Afrika: Kan det være at skrekk-scenariene ikke stemmer?

MENINGER: Det er en rekke covid-19-opplysninger og -analyser som, dersom de viser seg korrekte, kan gi en sterk motvekt til skrekkscenariet for Afrika, skriver Afrika-forsker Ketil Fred Hansen.

Av Ketil Fred Hansen Sist oppdatert: 21.04.2020

Etter at Verdens Helseorganisasjon erklærte at covid-19 var en global pandemi, har nyhetsmedier vært fulle av dystre spådommer av ulike slag. Blant disse er skrekkscenariene for hvor dårlig rustet Afrika er for å kunne takle en slik pandemi.

  • Det har vært påpekt at få og dårlig utstyrte sykehus sammen med en elendig helseberedskap vil gjøre at koronasmittede i Afrika ikke kan få den hjelpen de trenger. Og at dødstallene derfor kommer til å bli alarmerende høye.
  • Mange har påpekt at store deler av befolkningen ikke har tilgang til rent vann og såpe for å vaske hendene mange ganer til dagen.
  • Å holde avstand til hverandre er forbeholdt eliten i Afrika; dem som har store hus og egen bil, som har PC og internett hjemme og som kan tjene penger med hjemmekontor er fortsatt svært få.
  • I Afrika sør for Sahara jobber de aller fleste i uformell sektor og mange lever fra hånd til munn. Tvinges de til å holde seg hjemme, vil de raskt ikke ha nok å spise, er det blitt hevdet.

Skrekkscenariene for Afrika sør for Sahara har vært mange. Men alle som uttaler seg gjør det med mange forbehold. Det er utrolig mye vi ikke vet om coronavirusets oppførsel ennå.

Usikkerheten er stor. Jeg tar også forbehold om at den informasjonen jeg sitter med har preg av gjetninger, og ikke er vitenskapelig bevist. Likevel, det er en rekke Covid-19-opplysninger og -analyser som, dersom de viser seg korrekte, kan gi en sterk motvekt til skrekkscenariet for Afrika.

 

Her kommer de (med lenker i tekst):

  • Per 19. april utgjorde afrikanere bare 628 av verdens 152.551 registrerte dødsfall grunnet Covid19. Det er langt færre enn det døde hver dag i fjor av malaria på kontinentet. I fjor døde det flere enn 1000 mennesker pr dag av malaria i Afrika. Mennesker som har overlevd malaria eller tar malariamedisin har mindre sjanse for å bli smittet, og, viss de blir det, har de større sjanse for å bli friske. Størsteparten av befolkningen i Afrika sør for Sahara har hatt malaria, de fleste mange ganger.
  • Det har vist seg at covid-19 gir mye større dødelighet blant eldre enn yngre. Mer enn halvparten av Afrikas befolkning er under 25 år og befolkningen som helhet skulle således være mindre utsatt.
  • Covid-19-viruset dør lettere og raskere jo høyere utetemperatur det er. Store deler av Afrika har godt over de 25 gradene som har vært antydet. I Sahel-landene (Mauritania, Senegal, Mali, Burkina Faso, Niger og Tsjad) er det dagtemperaturer på godt over 30 grader i mars og april. Av en totalbefolkning på 100 millioner er det (per 20. april) registrert 75 dødsfall i disse landene.
  • Det finnes selvsagt en mulighet for at mange dødsfall som skyldes covid-19 registreres som dødsfall med andre årsaker. Det er for eksempel i et vanlig år flere enn 1000 som dør av malaria hver dag i Afrika. Folk dør også av tuberkulose og meslinger og andre relativt lett kurerbare sykdommer.
  • Vaksine mot tuberkulose (BCG) virker slik at det er vanskeligere å bli smittet av covid-19 enn for folk som ikke er vaksinert. Mange flere i Afrika enn Europa er vaksinert mot tuberkulose.

Om alle eller noen av disse kvalifiserte gjetningene skulle vise seg å stemme, vil afrikanere klare seg mye bedre enn skrekkscenariene viser. Det betyr ikke at tiltak for å begrense smitten kan avsluttes, men det betyr at hva som gjøres blant ulike befolkningsgrupper i Afrika må tilpasses bedre og ikke bare være kopiert fra Europa.

 

Mening

...det er en rekke covid-19-opplysninger og -analyser som (...) kan gi en sterk motvekt til skrekkscenariet for Afrika

Meld deg på Bistandsaktuelts nyhetsbrev. Hold deg orientert om det som skjer innen bistand og utviklingspolitikk.
Publisert: 21.04.2020 13.13.57 Sist oppdatert: 21.04.2020 13.13.57