Represented by ZUMA Press, Inc.  zselect, zwire, zlast24, XxjpbeE007695_20200329_PEPFN0A001.JPG, 20200329_zaf_x99_243.jpg, ZUMA, zworld, zwireservice, zumapress.com, Press

Indiske migrantarbeidere sykler hjem til sine landsbyer etter at det ble innført koronakarantene i India. Det var kaotiske scener mange steder i landet da folk forsøkte å komme seg ut av storbyene. Foto: Xinhua /NTB scanpix

India raskt ute med omfattende korona-tiltak

GLOBALE STEMMER: Ukontrollert korona-spredning i verdens nest mest folkerike land vil føre til massedød, men statsminister Narendra Modi forsøker å være føre var. Nå har han stengt ned landet i 21 dager. På søndag steg tallet på antall bekreftet smittede til over 1000.

Av Anna Basiston Sist oppdatert: 30.03.2020

Modis tale til folket 24. mars var klar: «Hvis vi ikke klarer å håndtere dette i løpet av disse 21 dagene vil landet, og din familie, bli satt tilbake 21 år!». Nå lever 1.3 milliarder mennesker i India under det strenge portforbudet som ble innført når landet hadde under 700 bekreftet smittede.

India startet tidlig å screene alle reisende og kansellere visa fra land med covid-19 tilfeller. Skolene ble stengt allerede når antall smittede gikk over 100. Eksamener ble avlyst, tog og fly kansellert. Et forbud mot religiøse arrangementer og andre folkeansamlinger var allerede innført.

 

Bruker malariamedisin

Bruken av medikamenter holdes heller ikke tilbake. 23. mars ble bruk av malariamedisinen Hydroxychloroquine godkjent som profylakse (forebyggende medisin, red. anm.) for helsearbeidere og andre som er i direkte kontakt med smittede.

Det har vært bekymring knyttet til om det er nok Hydroxychloroquine tilgjengelig. Derfor har myndighetene vedtatt at medikamentet ikke lenger kan bli solgt uten resept fra lege fra og med onsdag 26. mars.

India driver intens smitteoppsporing og isolasjon på sykehus av alle som er bekreftet smittet. Nå anbefales testing av alle med alvorlig luftveissykdom i tillegg til alle som har vært i kontakt med smittede.

Samtidig forbereder landet seg på det verste. Skoler og andre bygninger blir gjort om til provisoriske karanteneområder, mens sykehus eller sykehusavdelinger blir dedikert til isolasjon av fremtidige tilfeller. Det drives kapasitetsbygging og omdisponere helsepersonell.

 

Omfattende informasjonskampanje

I en massiv informasjonskampanje har indiske myndigheter lenge forsøkt å informere innbyggerene sine om korona, gjennom talebeskjeder over telefon, mediekampanjer på TV og i sosiale medier. Nettverket av førstelinje-helsearbeidere har også blitt satt til å informere befolkningen om smittefaren og hvordan man kan beskytte seg.

Portforbudet har store konsekvenser både for Indias økonomi og for befolkningen. En stor andel av befolkningen lever til vanlig fra hånd til munn og vil raskt gå sultende når de blir hindret i å jobbe. I sin tale til folket gjorde statsminister Modi det klart at å redde liv var prioritert over økonomiske kostnader.  Myndighetene annonsert en krisepakke på 1.76 trillioner indiske rupee (mer enn 246 billioner kroner). Blant tiltakene er helseforsikring for helsearbeidere de neste tre månedene, økte rasjoner av ris og dal, økte pensjoner til eldre, enker og uføre og økt pengestøtte til bønder. «Ikke én fattig skal gå uten mat» annonserte finansminister Nirmala Sitharaman i sin presentasjon av krisepakken. Utfordningen er å nå ut til hele befolkningen på kort tid og å administrere hjelpen uten at det fører til store ansamlinger av mennesker.

 

Vil bli avgjort i folkerike land

Mange er bekymret for om det er et ulmende utbrudd på gang som ikke blir oppdaget fordi det er for få som blir testet. Indian Council of Medical Research (ICMR) som har ansvar for testing av covid-19 bekrefter at frem til 27. mars har 27 688 prøver blitt testet hvor av 691 var positive. Rajnikant Srivastava, forsker ved ICMR tror ikke det er mange uoppdagede tilfeller.

– Vi har nå 111 fullt operasjonelle offentlige laboratorier som har kapasitet til å teste mer enn 12-13 tusen prøver hver dag. I tillegg til dette er det 44 private laboratorier som er autorisert til å teste for Covid-19. Vi øker kapasiteten etter behov, men har nødvendig kapasitet per nå, sier han.

På WHOs daglige pressekonferanse 23. mars sa Michael J Ryan at fremtiden til pandemien i stor grad vil bli avgjort av folkerike land som India, men pekte også på erfaringen India har med å bekjempe smittsomme sykdommer. De neste ukene vil bli avgjørende for å se om Indias strenge tiltak forhindrer katastrofen.

Mening

Meld deg på Bistandsaktuelts nyhetsbrev. Hold deg orientert om det som skjer innen bistand og utviklingspolitikk.
Publisert: 30.03.2020 08.42.43 Sist oppdatert: 30.03.2020 08.42.43