Å utrydde sult er et av de 17 bærekraftsmålene. Norge har muligheten til å produsere mer mat selv, i tillegg til at vi har høy landbrukskompetanse og bistandspenger som kan bidra til å minske sulten i verden, mener artikkelforfatteren.

Foto: UN Photo/Marco Dormino

Norge skal gå foran i kampen mot matmangelen i verden

MENINGER: Rundt én av ni mennesker i verden led av sult i 2018. Antallet mennesker som sulter har økt de siste årene, og om lag 820 millioner får ikke i seg den næringen de trenger.

Av Jesper Nohr Sist oppdatert: 27.11.2019

Norge har et ansvar for å produsere maten vi har mulighet til på de ressursene vi har, samt å drive en aktiv bistandspolitikk som bidrar til å gi flere mennesker sikker tilgang på trygg mat.

Hva kan Norge bidra med? For å se på vårt eget landbruk først, har vi en moralsk plikt til å produsere den maten vi har mulighet til. Med matmangelen i verden skulle det bare mangle at vi ikke gjorde det. Økt matproduksjon i Norge innebærer blant annet økt beitebruk, da vi er et land som er rikt på gressressurser som kan gjøres om til sunne og bærekraftige landbruksprodukter. 

For å sikre god ressursutnyttelse må handelsavtaler som inngås ta høyde for variasjoner i prisnivå mellom land, samt andre forutsetninger, som ulik topografi. Vi må importere mindre av matvarer vi har mulighet til å produsere selv, slik at vi ikke bare forskyver problemene over på andre land som ikke har de samme mulighetene som oss til å øke matproduksjonen sin.

 

Faglig ekspertise

En styrket satsing på landbruksbistand går som en grønn tråd gjennom Senterpartiets alternative statsbudsjett for 2020. At stater evner å produsere mat til egen befolkning er en forutsetning for stabilitet i verden. Derfor vil Senterpartiet at 10 prosent av all norsk bilateral bistand skal være øremerket til landbruksformål. Store deler av denne økningen kommer i Midtøsten, Afrika, Sentral-Asia og Europa. Den bilaterale bistanden kan omfatte pengeoverføringer, overføringer av varer og utstyr samt faglig ekspertise, noe Norge har alle muligheter til å bidra med. 

I tillegg setter vi av 50 millioner mer enn regjeringen til Verdens matvareprogram (WFP), slik at de kan styrke arbeidet sitt med nødhjelp og langsiktig utviklingsarbeid. Disse økningene er i tråd med Verdensbanken sine vurderinger, som sier at investeringer som tjener småbønder i landbruket gir minst dobbelt så stor effekt som annen bistand mtp. å få land ut av fattigdom. 

 

Stor økning

Å utrydde sult er et av de 17 bærekraftsmålene. Norge har muligheten til å produsere mer mat selv, i tillegg til at vi har høy landbrukskompetanse og bistandspenger som kan bidra til å minske sulten i verden. Vi kan ikke utrydde sulten alene, men vi må bidra der vi kan, både hjemme i Norge og internasjonalt. Denne oppgaven tar Senterpartiet på alvor, og vi går derfor inn for en stor økning av landbruksbistanden og egen selvforsyning i vårt alternative statsbudsjett for 2020. 

Mening

Meld deg på Bistandsaktuelts nyhetsbrev. Hold deg orientert om det som skjer innen bistand og utviklingspolitikk.
Publisert: 27.11.2019 14.03.14 Sist oppdatert: 27.11.2019 14.03.14