Kari Helene Partapuoli skriver at organisasjoner må jobbe med foreldre, tradisjonelle og religiøse ledere og lærere for å endre holdninger rundt seksuelle og reproduktiv helse og rettigheter generelt og seksualitetsundervisning generelt. Foto: Plan 

Seksualitetsundervisning må også skje utenfor skolen

MENINGER Det er svært viktig at seksualitetsundervisningen ikke begrenses til kun jenter og gutter som går på skolen.

Av Kari Helene Partapuoli Sist oppdatert: 21.02.2019

Vi er helt enige med utviklingsminister Dag-Inge Ulstein i behovet for seksualitetsundervisning i skolen og at det er med på å sikre jenters rettigheter. Men vi vil fremheve at det er svært viktig at seksualitetsundervisningen ikke begrenses til kun jenter og gutter som går på skolen. La meg utdype dette nærmere:  

 

  • Det er viktig med en helhetlig seksualitetsundervisning og rettighetsopplysning også utenfor skolen. I mange land er det ulovlig å drive seksualitetsundervisning på skolen eller myndighetene legger begrensinger på hva dette skal inneholde.

 

  • Det er viktig å nå de barna som faller ut av skolen tidlig i tenårene, særlig jenter faller fra mellom barne- og ungdomsskolen og disse jentene og guttene må vi også nå ut til.

 

  • Når staten setter begrensninger, må seksualitetsundervisning tilbys i de kontekstene hvor det er lovlig – Plan jobber for eksempel med dette i egne jente- og gutteklubber i lokalsamfunnet.

 

  • Vi mener at seksualitetsundervisning må tilbys tidlig- allerede på førskolenivå. Vi ser at ofte tilbys slik undervisning for sent, og mange jenter har allerede blitt gravide og giftet bort, eller er blitt smittet av seksuelt overførbare sykdommer. Seksualitetsundervisning handler i stor grad om å tilegne seg kunnskap og informasjon, det er for sent når denne informasjonen først kommer på videregående. 

 

  • Vi ser fra vårt arbeid i lokalsamfunnene at man må jobbe med foreldre, tradisjonelle og religiøse ledere og lærere for å endre holdninger rundt seksuelle og reproduktiv helse og rettigheter generelt og seksualitetsundervisning generelt. Vi vet av erfaring at et nært samarbeid med tradisjonelle ledere kan bidra til åpenhet rundt seksualitet, som igjen fører til bedre helse.

 

  • Vi mener også at SRHR- tjenester må være tilgjengelig for alle, de må være «ungdomsvennlige» og også tilpasset jenter som er gravide, eller har vært gravide.

 

Utviklingsministeren sier at læringsinnholdet i skolene må formidle kunnskap om seksualitetsundervisning og rettigheter. Det er veldig viktig. I tillegg vi må ikke glemme at også de ungdommene som ikke har tilgang til denne undervisningen får den nødvendige kunnskapen og tilgangen til tjenester de trenger!

Mening

Meld deg på Bistandsaktuelts nyhetsbrev. Hold deg orientert om det som skjer innen bistand og utviklingspolitikk.
Publisert: 21.02.2019 08.28.49 Sist oppdatert: 21.02.2019 08.28.49