Forsiden av siktelsen mot Mosambiks tidligere finansminister.

Foto: Speed, Jan Martin

Oljefondet må stille krav om Mosambik-lån

MENIGER: Bør norske pensjonspenger investeres i banken som er medansvarlig for korrupsjonsskandalen i Mosambik?

Av Oliver Mizero Sist oppdatert: 19.02.2019

Ifølge Bistandsaktuelt tirsdag 07.02.2019 refser Graca Machel og flere organisasjoner vårt Oljefond for delaktighet i en enorm korrupsjons- og underslagsskandale ved å være storaksjonær i Credit Suisse. Organisasjonene krever at fondet stiller bankene og individer som muliggjorde skandalen til ansvar og sletter lånene. Graca Machel har vært utdanningsminister i sitt fødeland Mosambik, og er enke etter tidligere president i Mosambik, Samora Machel og etter Nelson Mandela.

 

Skandalen

Mosambik sliter økonomisk fordi rekordstore lån ble holdt hemmelig da de søkte om fortsatt avgjørende støtte fra Det internasjonale pengefondet (IMF).  Når det første av de hemmelige lånene ble kjent i april 2016, suspenderte både IMF og 14 land som ga direkte budsjettstøtte, samarbeidet. Landets myntenhet, metical, falt drastisk i verdi og inflasjonen steg til over 30 prosent.

Flere lån på over to milliarder dollar ble tatt opp i 2013 og 2014 gjennom Credit Suisse og den russiske banken VTB.  Pengene skulle angivelig gå til å bygge fiskebåter til tunfiskfangst og til et sikkerhetssystem for kysten. Pengestrømmen gikk gjennom stråselskaper til Abu Dhabi, og myndighetene har ikke villet gi opplysninger til en ekstern gransking (betalt av et bistandsland). De har heller ikke selv etterforsket saken, trolig fordi ledende politikere og militære er innblandet.  Noen fiskebåter ble bygget, men har knapt vært i drift, og mannskapene har ikke fått lønn – for øvrig er pengene sporløst forsvunnet. Lånene gikk til foretak med høyst tvilsom lønnsomhet og det virker som om hensikten ikke var lønnsom drift men å skape et grunnlag for korrupsjon og underslag.  Parlamentsmedlem og tidligere finansminister Manuel Chang inngikk de hemmelige låneavtalene og sørget for statlig garanti selv om lånene oversteg landets fastsatte retningslinjer for låneopptak. Garantiene og vilkårene hadde heller ikke den lovpålagte godkjenning av parlamentet.  På nyåret 2019 ble Chang, tre tidligere Crédit Suisse-ansatte og Jean Boustani, som var i ledelsen for verftet Privinvest i Abu Dhabi som skulle bygge båtene, alle siktet i USA for korrupsjon, hvitvasking av penger og verdipapirsvindel.

Ifølge NUPI ble lånene organisert av Crédit Suisse og VTB, som fikk investorer til å gi lånene til tre mosambikiske selskaper. Låneskandalen begynte å rulle i 2016 da selskapene ikke klarte å betjene de enorme lånene. Så krevde bankene at staten Mosambik som garantor måtte betale – og staten har overtatt de hemmelige og grunnlovsstridige lånene, muligens for å unngå videre gransking av politikere og generaler. Staten har ingen mulighet for å betale så enorme summer, og søker en delvis betalingsordning.

 

Vår rolle

Det er, etter min og manges mening, urimelig og uetisk at bankene krever betaling når de totalt har sviktet  långivers normale forpliktelse til  due diligence, ved å unnlate å sjekke at Mosambiks lover var fulgt til punkt og prikke, at landet hadde bærekraft il å oppfylle garantiene (lånene førte gjelden langt over 100 prosent av BNP) og at investeringene hadde realistisk utsikt til lønnsomhet. 

Mosambik er ett av Norges partnerland.  Vår bistand kommer ikke i nærheten av å dekke låneskandalens skadelige virkninger.  Når vårt Oljefond da ikke bruker sin innflytelse som en hovedaksjonær i Credit Suisse til å kreve at banken oppfører seg ansvarlig, er det hyklersk, for det synes som Oljefondet frykter at banken vil tape penger ved at aksjekursen går ned og fondets investering synker i verdi.  Er det slik vi ønsker at våre sparepenger og pensjon skal forvaltes – på å utbytte fattige mosambikere?

Mening

Meld deg på Bistandsaktuelts nyhetsbrev. Hold deg orientert om det som skjer innen bistand og utviklingspolitikk.
Publisert: 19.02.2019 10.04.36 Sist oppdatert: 19.02.2019 10.04.36