Den nye frihandelsavtalen som en rekke afrikanske land har signert vil bidra til økt handel og ny muligheter for norske investorer på kontinentet, skriver Lemma Desta og Ayelew G. Desta. Foto: Scanpix/Xinhua.

Er norske investorer og innovatører interessert i Afrika?

MENINGER: Det er nye muligheter for norske næringsliv og norske investorer i Etiopia og Afrika nå. De bør gripe sjansen, mener Lemma Desta og Ayelew G. Desta.

Av Lemma Desta og Ayelew G. Desta Sist oppdatert: 16.10.2019

Det er ingen hemmelighet at Norges forhold til Etiopia og hele det afrikanske kontinent preges av giver-mottaker, rik-fattige, hjelper-hjelpmottaker. Denne ujevne relasjonen er del av større problem med verdensorden vi arvet hvor gresse er grønnere noen steder enn andre. 

I den internasjonale politiske diskusjonen generelt og i utviklingsdebatten spesielt diskuteres sjelden maktstrukturer i verden. I hvert fall gjøres lite for å endre de strukturene. Derfor lever vi i en verden hvor noen lever i fattigdom mens andre har mye mer enn de trenger.

En verden med kulturelt, politisk og økonomisk ulikheter er utrygg for alle. De rike og industrialisert samfunn, ikke bare eier og lever som de ønsker, men de er ansvarlige for store skader på miljøet som rammer de fattige hardere.  

 

Må gi muligheter

I det internasjonale utviklingsdiskusjoner defineres og forstås fattigdom som regel ut fra inntekt. Men i virkelighetens verden er fattigdom mer enn mangel på levebrød eller inntekt, men fraværet av grunnleggende vilkår for et verdig liv for mennesker. Fattigdom i den forstand skapes av strukturer  og er ikke en skjebnebestemt som noen feilaktig tror.

Til tross for den manglende viljen til  å fokusere på maktstrukturene som skaper vedvarende fattigdom og ulikheter, viser det internasjonale samfunn stor interesse for å bekjempe fattigdom, sult og dårlig levekår.

 Den beste redskapen å bekjempe fattigdom med er å bidra til de såkalte fattige (både land eller mennesker) får mulighet å komme ut av fattigdommen.

 

Store endringer

Verdenssamfunn må åpne øyne og må begynner å betrakte «de fattige» som mennesker som har vilje, evner og et ønske å komme ut av fattigdom.  Vi mennesker har en innebygd evne og kapasitet å endre våre egne skjebne dersom forholdene ikke stanser oss.  

Etiopia er et land som er svært rikt på både naturressurser og menneskelige ressurser.  Allikevel forbinder mange landet med fattigdom og sult, noe som også er og har vært et problem i Etiopia. En del av landets problemer skyldes klimamessige karakter som tørke for eksempel, men hovedproblemet vårt har vært dårlig styresett kombinert med andre faktorer som mangel på kunnskap, kapital og kompetanse.

Heldigvis er samfunnet og landet nå i ferd med å våkne. Mer enn noen gang før spør folk i Etiopia etter kunnskap, kompetanse og kapital. Det skjer store kulturendringer i Etiopia akkurat nå. 

Derfor mener jeg at det var veldig klokt av det norske ambassaden i Addis Ababa alliert med det Oslo-baserte etiopiske diasporamiljøer som forsøker å koble norsk og internasjonal innovasjon og investering til Etiopia og Afrika. I denne forbindelse arrangeres det en stor innovasjonskonferanse i Addis Ababa 28.oktober til 2.november for å samle afrikanske og internasjonale innovatører. Jeg har stor tro på nye generasjonen av etiopiske ungdommer får muligheter å skape bedre levekår for seg selv og sine.  Jeg håper norske kompetansemiljøer og investorer nå ser mulighetene i Etiopia og Afrika.

 

Bør gripe sjansen

Hvorfor bør norske investorer tenke nytt om Etiopia og Afrika? Etiopia er Afrikas neste folkerikeland med over 100 millioner innbyggere. Landet har en stor arbeidskraft og et ungt befolkning som sulter etter muligheter. I de to siste tiårene har Etiopia oppnådd stor økonomisk vekst som reduserer fattigdom etterfulgt og inspirert av den sør-østasiatiske utviklingsmodellen. Det investeres tungt i infrastruktur, veier, kraftverk, hoteller, og industriparker. 

Tidligere i år ble drømmen om en fellesmarked i Afrika realisert da landene lanserte felles en handelsavtalen også kjent som African continetal free trade area (AFCFTA). Pakket med muligheter åpner Etiopia og Afrika dørene vidt og invitere norske og internasjonal investorer og innovatører. Her er uendelige muligheter og en inngangspunkt for økonomisk vekst for de kommende årene.  Vil norsk investorer og  innovatør gripe mulighetene som finnes i  Etiopias og Afrikas? Da er innovasjonskonferansen i Addis Abeba et godt sted å begynne.

 

 

 

 

Mening

Pakket med muligheter åpner Etiopia og Afrika dørene vidt og invitere norske og internasjonal investorer og innovatører.

Publisert: 16.10.2019 10.48.34 Sist oppdatert: 16.10.2019 10.48.34