Et barn får polio-vaksine i Afghanistan.

Foto: UN Photo/Khadivi

Trenger samlet innsats for å utrydde polio

MENINGER: Når jeg forteller mennesker i rike land at et globalt krafttak for å utrydde polio pågår akkurat nå, blir mange overrasket, siden de tror at man for lengst hadde bekjempet sykdommen. Norge, for eksempel, har ikke hatt noen nye tilfeller på 50 år.

Av Jay Wenger  Sist oppdatert: 06.11.2019

Denne misoppfatningen om polio er forståelig når man ser på hvor langt verden er kommet i kampen mot sykdommen. Da Global Polio Eradication Initiative (GPEI) ble opprettet i 1988, herjet polio i 125 land og forårsaket 350 000 tilfeller i året. I fjor var det bare 33 tilfeller i to land, Afghanistan og Pakistan.

I løpet av de siste tre tiårene har det skjedd enorme framskritt i bekjempelse av det dødelige, svekkende virus som forårsaker lammelse. Takket være det utrolige engasjementet hos givere, stater og helsearbeidere, har programmet forhindret lammelse hos et anslått tall på 18 millioner mennesker.

 

Innsatsen hjelper også andre

Det er viktig at nytten fra innsatsen mot polio har gått langt utover polio, ettersom noen av nyvinningene innenfor helsetilbud og sykdomsovervåkning av poliobekjempelse har kunnet blitt rettet mot andre sykdommer. Helsearbeidere som tidligere vaksinerte mot polio har jobbet for å bekjempe andre sykdommer som kan forhindres ved vaksinering ved å bistå med rutinemessig vaksinering og vaksineringskampanjer, dele ut malariaforebyggende materiell og registrere fødsler, bare for å nevne noe. Infrastrukturen for utryddelse av polio hjalp også til med å stoppe ebola i Nigeria under utbruddet der i 2014.

Det er sant at det ikke bare har vært gladnyheter. Spesielt i år står GPEI ovenfor utfordringer grunnet et økende antall poliotilfeller i Pakistan og Afghanistan – de siste to landene i verden med vilt poliovirus – og sjeldne former av viruset som oppstår i undervaksinerte populasjoner i deler av Afrika og Asia. Programmet har tidligere støtt på motgang som dette, og likevel tilpasset seg for å få bukt med situasjonen.

 

Stor kamp

Et talende eksempel på denne motstandsdyktigheten er å finne i det siste landet i Afrika med endemisk forekommende polio – Nigeria. I 2016 hadde landet hatt to år uten noen tilfeller av fritt poliovirus, men så dukket fire tilfeller opp nordøst i landet. Myndighetene, GPEI-samarbeidspartnere og helsearbeidere doblet sin innsats for å forbedre vaksinasjonskampanjer og sykdomsovervåking, og i august nå i år kunne Nigeria markere over tre år uten vilt poliovirus. Denne bragden var det vanskelig å se for seg for bare få år siden, og den betyr at WHOs AFRO region nå kan sertifiseres som fri for vilt poliovirus en gang til neste år.

For å kunne gjenta denne suksessen og overvinne de siste vanskelighetene før utrydding, har GPEI utviklet en omfattende, innovativ fem-års plan – Endgame Strategy 2019-23 – lansert tidligere i år under World Health Assembly. Men det trengs fornyet politisk og økonomisk engasjement for å dekke de 3.27 milliarder dollar i finansiering som mangler for å få jobben mot polio gjort. Innsatsen for utryddelse har allerede medført 27 milliarder dollar i besparelser siden 1988 – å komme ned på null tilfeller vil medføre nye 14 milliarder dollar i kumulert besparelse i 2050.

Dette dreier seg også om langt mer enn penger. Hvis verden trekker seg tilbake fra utrydding nå, kommer polio til å blusse opp igjen og kan komme til å lamme opp mot 200.000 barn hvert år innen 10 år. Dette er et uakseptabelt scenario. Vi har muligheten til å gjøre polio til den andre menneskesykdommen noensinne som kun blir å finne i historiebøkene og forbedre de kommende generasjoners helse. La oss gripe muligheten.

 

 

Mening

Meld deg på Bistandsaktuelts nyhetsbrev. Hold deg orientert om det som skjer innen bistand og utviklingspolitikk.
Publisert: 06.11.2019 09.23.01 Sist oppdatert: 06.11.2019 09.23.01