Asia er her. Hvor ble det av Europa?

SETT FRA SØR: Jeg kan huske at det skjedde i 2008. Dette året brøt Malawi de diplomatiske forbindelsene med et land de færreste av oss hadde hørt om; Taiwan.

Av Lizzie Secrette Sist oppdatert: 21.02.2019

For oss malawiere virket det i utgangspunktet som en ganske udramatisk beslutning, men bruddet banet veien for et nytt vennskap med en mye mektigere stat; Kina. Plutselig dukket det opp en rekke interessante og store samarbeidsprosjekter på malawisk jord.

Her er noen av prosjektene:

  • Kina finansierte en ny hi-tech parlamentsbygning.
  • Kina betalte for bygningene til det nye universitetet for vitenskap og teknologi.
  • Kina finansierte landets første fem-stjerners hotell
  • Veier, skoler og en nytt nasjonalstadion for fotball er også bygget med kinesisk finansiering. Flere veier, hoteller og en andre nasjonalstadion er klare til å følge etter.
  • Kina har også lovet å finansiere også et solenergidrevet anlegg for satellitt-tv til 500 landsbyer!

IDAG OPPLEVER VI malawiere kinesisk innflytelse overalt i større og mindre byer. Ikke så mye på grunn av av nye bygninger, men mer i form av nye butikker, skilt og produkter. Ledelse og stillinger i kinesiskbetalte prosjekter er fylt med kinesiske ansatte. Disse godt betalte kinesiske ex-pats har fått følge til Malawi av kinesiske handelsfolk som tilbyr tjenester innenfor restauranter og detaljhandel.  

Etter som alle disse handelsaktørene har åpnet opp for nye import-kanaler, engros-salg og butikker, har billige kinesiske varer flommet inn i landet. Noen mener at den kinesiske handelen har hjulpet fattige malawiere til å få tak i billige varer, mens andre er bekymret over konkurranseeffekten en masse billige varer og åpning av nye små butikker vil ha på lokale håndverkere og butikkeiere.

Samtidig som det fortsatt diskuteres om den økonomiske effekten er positiv eller negativ, merker vi en endring i tankemønstre som følge av de nye relasjonene med Kina.

 

DETTE KULTURELLE SKIFTET underbygges gjennom skole og arbeidsliv. Min far, som mange andre i sin generasjon , fullførte høyere utdanning og lærte business i Storbritannia. Mine venner studerte i Irland og USA, og jeg fikk yrkesopplæring i Skandinavia. Min yngste søster derimot, fikk støtte til å ta en 6 måneders betalt business-utdanning i Kina.

Historisk sett så vi til Storbritannia for kvalitetsvarer og til Sør-Afrika for billigere ting. Etablerte bånd  og et felles språk støttet den kulturelle følelsen av at disse landene var «nære» og derfor «enkle» å gjøre forretninger med. Men dette er endret. Vi har til og med endret språket vårt for å reflektere forandringen: billige produkter blir nå kalt «ZaChina», noe som betyr at de ikke vil vare lenge.

 

DET BLIR OFTE sagt at verden blir mindre. Imidlertid, Europa virker nå fjernere. Det er for eksempel blitt vanskeligere å få visum. Å studere er blitt dyrere. Engasjementet for Malawi i europeiske land ser ut til å ha bleknet. Vii ser våre ledere besøke andre statsoverhoder i land i sør og øst, mer enn i nord og i vest.

Det føles også som om Asia har flyttet seg nærmere Malawi. Det er hyppige flyruter til en rekke flyplasser i Kina, Japan og andre steder i Asia, - via  Addis Abeba og Nairobi. I virkeligheten kan det være enklere å fly fra Malawi til Beijing enn det er å komme seg til et business-senter på andre siden av Afrika.

Dette er kanskje en ny form for økonomisk kolonialisme, men når jeg kjører min asiatiske bil på en jevn og fin kinesiskfinansiert vei, er min hovedbekymring å prøve å finne ut hvordan GPSen fungerer når alle instruksjoner er skrevet på japansk… 

 

Mening

Publisert: 21.02.2019 09.45.26 Sist oppdatert: 21.02.2019 09.45.26