Det er ingen som ønsker seg tilbake til et Norge uten rettigheter for arbeidstakere -  men hvorfor skulle afrikanske arbeideres rettigheter være mindre viktige for dem? spør Redd Barnas Maren Hemsett. Foto: Ken Opprann

Tybring-Gjeddes holdning er bakstreversk

MENINGER: I en kronikk i Bistandsaktuelt skriver FrPs Christian Tybring-Gjedde om Afrikas utviklingsparadoks. Han anklager bistandsbransjen for å skremme vekk vestlige selskaper med sine ambisiøse krav. Argumentasjonen er bakstreversk og lite utviklingsfremmende.

Av Maren Hemsett Sist oppdatert: 06.12.2018

Tybring-Gjedde beskriver riktig situasjonen om behovet for flere arbeidsplasser i Afrika. Det er helt klart at det er et stort behov for investeringer og arbeidsplasser i årene framover. Det er det heller ingen, så vidt oss bekjent, i bistandsbransjen som er uenige i.

Uenigheten oppstår når det kommer til hvilke standarder som skal overholdes. Tybring-Gjedde mener at de ambisiøse kravene som stilles til likestilling, miljø og sosiale standarder gjør det svært krevende for vestlig selskaper å satse. Og skriver videre at vi ikke kan kreve det samme i Afrika som man krever i vestlige land: «Det er å gjøre dem en bjørnetjeneste». Han peker på at rettighetene vi har i dag er resultatet av en lang prosess og at historien delvis har vært brutal.

Men hvorfor skal den afrikanske befolkningen måtte gå igjennom den samme lange prosessen når verden allerede har blitt enige om visse standarder som skal følges? Det blir som å tvinge alle land til å bygge ut fasttelefonnettet først selv om mobiltelefonnettet allerede er funnet opp og teknologien er tilgjengelig. Eller som å argumentere for at alle må gjennom en periode med bruk av fossilt brennstoff før de kan gå over til energi fra sol, vind og vann. Det er ingen som ønsker seg tilbake til et Norge uten rettigheter for arbeidstakere -  men hvorfor skulle afrikanske arbeideres rettigheter være mindre viktige for dem?

Vi synes det er rart å definere kampen for menneskerettigheter og anstendig arbeid som en bjørnetjeneste til afrikanske land. Hvis Tybring-Gjedde selv hadde jobbet under uverdige forhold – ville han ikke ønske at noen holdt arbeidsgiver ansvarlig?

 

Kan ikke vente passivt

Tybring-Gjedde gir et inntrykk at bistandsorganisasjoner mener at alt må være perfekt for at et selskap skal kunne investere og drive selskaper i utviklingsland. Det er feil. Vi er alle klar over at enkelte land har en lenger vei å gå for å innfri befolkningens rettigheter til det fulle, men det skal ikke være en hvilepute for vestlig næringsliv, investorer eller politikere for å unngå å følge standardene som verdenssamfunnet har satt. Dette er næringslivet innforstått med og de fleste selskaper ønsker i dag å etterleve disse kravene. De ser at det er god business å ta hensyn til mennesker og miljø.

 

Engasjementet også for helheten?

Det er fint at Tybring-Gjedde engasjerer seg for Afrikas befolkning og mangel på jobber. Men det blir for enkelt å skylde på bistandsorganisasjonene. Tybring-Gjedde burde også ta til orde for å endre de grunnleggende strukturene som gjør at mange land hindres utvikling i dag. Han kan blant annet engasjere seg i handelspolitikken og gjøre noe med WTO-avtalen som ikke tar hensyn til utviklingslandenes behov og ønsker. Han kan også vie oppmerksomhet til bruken av skatteparadis som medfører at milliarder av dollar forlater det afrikanske kontinentet hvert år og som bidrar til at korrupte statsledere lett kan fortsette å stjele fra folket sitt. Det går an å gjøre noe med reglene for utlån og låneopptak slik at vi bedre kan forhindre at land havner i gjeldskriser. Og han kan engasjere seg i klimakampen slik at afrikanske land i større grad kan skånes for klimaendringene.

 

Ingen enkel løsning

En satsing på næringslivet vil ikke i seg selv løse alle problemer. Jobbskaping må sees i sammenheng med andre utviklingsspørsmål. Så selv om vi også ønsker flere jobber i afrikanske land mener vi at det må skje på en anstendig måte. Vi forstår at det i enkelte land vil være mange utfordringer på veien, men vi kan ikke tillate oss å miste målet av synet av den grunn.

Mening

Meld deg på Bistandsaktuelts nyhetsbrev. Hold deg orientert om det som skjer innen bistand og utviklingspolitikk.
Publisert: 06.12.2018 06.44.11 Sist oppdatert: 06.12.2018 06.51.55