Bistandsaktuelt

Dårlige eller fraværende toalett- eller hygienefasiliteter var tidligere en vanlig grunn til at foreldre lot være å sende jenter på skole. Bildet er fra Libanon der skolene opplever store utfordringer på grunn av det store antallet flyktningbarn fra nabolandet Syria. 

Foto: Espen Røst

Nei, norsk skolebistand glemmer ikke toalettene

MENINGER: Noe av det viktigste Norge gjør for jenters utdanning globalt, er å sikre at myndigheter har helhetlige planer for utdanningssektoren som også inkluderer vann- og sanitærtiltak, skriver Norad-rådgiver Erling Hess Johnsen.

Av Erling Hess Johnsen Sist oppdatert: 10.04.2018

Rolf A. Vestvik og Amy-Kristine Andersen skriver på bistandsaktuelt.no godt om sammenhengen mellom tilgang på vann og sanitær, og jenters skolegang. Samtidig skriver de at Norge har en manglende satsing på vann og sanitær. De konkluderer med at det «virker som synergien mellom vann og sanitær og jenters deltakelse i skolen dermed ikke er forstått».

At flere får utdanning, og at denne er av god kvalitet, er to hovedmål for norsk utdanningsbistand. Kvalitet i utdanning handler ikke bare om skolebygg, lærere og læremateriell, men også om trygge toaletter og gode sanitærforhold. Norsk langsiktig bistand til utdanning utgjorde i 2017 3,2 milliarder kroner – 9 prosent av det totale bistandsbudsjettet.

 

Utdanning via nødhjelp

Utdanning er også høyt prioritert i norsk humanitær bistand med 474 millioner kroner i humanitær bistand til utdanning i 2016. Både den langsiktige og humanitære utdanningsbistanden inkluderer støtte til vann- og sanitærtiltak helt ned på skolenivå.

Enkle vann- og sanitærtiltak i skolen har en markant effekt i å sikre at flere barn, særlig jenter, fullfører sin skolegang og får et godt læringsutbytte. Trygt plasserte toaletter med dør og lås bidrar til å forebygge trakassering og overgrep, og gjør at jenter kan føle seg trygge på skolen.

Videre er avfallshåndtering, rent drikkevann samt vann og såpe til personlig hygiene sentralt for at jenter skal kunne håndtere menstruasjon på en verdig måte og fortsette skolegang gjennom puberteten. Gode vann- og sanitærforhold er dessuten avgjørende for å forhindre smitte av sykdom, og sikre at alle barn og unge har god helse.

 

Store utfordringer

Alle disse tiltakene er integrert i norsk utdanningsbistand, men det gjenstår fortsatt store utfordringer. Unescos globale utdanningsrapport for 2018 viser til en studie som dokumenterer at menstruasjonshygiene var fraværende i sektorplanene for utdanning i 21 lav- og mellominntektsland.

Den samme rapporten viste at færre enn 20 prosent av skolene i rurale områder i Etiopia, Kenya, Mosambik, Rwanda, Uganda og Zambia hadde grunnleggende vann- og sanitærtjenester.

Hvert enkelt land har hovedansvaret for å sikre at gutter og jenter har lik tilgang på utdanning og læring. Noe av det viktigste Norge gjør for jenters utdanning globalt, er å sikre at myndigheter har helhetlige planer for utdanningssektoren som også inkluderer vann- og sanitærtiltak. Om lag halvparten av norsk utdanningsbistand kanaliseres gjennom Unicef og det Globale partnerskapet for utdanning (GPE) som bistår land med å utvikle og implementere sektorplaner som er rettet mot de viktigste barrierene for kvalitetsutdanning.

 

Sanitær er øremerket

Norge kanaliserte mer enn 1,6 milliarder kroner i bistand gjennom Unicef i 2016. Støtten består blant annet i øremerket støtte til utdanning, øremerket støtte til vann og sanitær samt kjernebidrag som Unicef selv prioriterer bruken av etter egne strategiske mål. I perioden 2013-2016 var Norge den største giveren av øremerket utdanningsbistand gjennom Unicef. Deler av disse midlene går til vann- og sanitærtiltak i utdanningssektoren. Slike tiltak inngår i Unicefs kvalitetskriterier for barnevennlige skoler, nettopp fordi dette er essensielt for at flere fullfører skolegang og får et godt læringsutbytte.

Store deler av norsk utdanningsbistand kanaliseres også gjennom ikke-statlige organisasjoner. Organisasjonene spiller en viktig rolle i å sikre tilgang på utdanning i krise og konflikt, eller i andre situasjoner hvor myndighetene ikke er i stand til å sikre et tilstrekkelig tilbud. Norads resultatrapport for norsk utdanningsbistand i perioden 2013-2016 viser til at flere av organisasjonene oppnår gode resultater på deltakelse og læring, blant annet gjennom vann- og sanitærtiltak.

Samtidig som tiltak på de enkelte skolene er viktig, er det en klar sammenheng mellom skolen, og forhold i nærmiljøet og hjemmet. Norge støtter blant annet Global Sanitation Fund som støtter lokalsamfunn som går sammen om å bygge toaletter og latriner som møter kvalitetsstandarder til hygiene og sikkerhet. Det norske bidraget kommer fra utdanningsbudsjettet, nettopp fordi man fra norsk side har vært bevisst disse synergiene. Av dette følger det også at skoletoalettet må være en like selvfølgelig del av utdanningsbudsjettet i bistanden, som det er her hjemme. 

Mening

Meld deg på Bistandsaktuelts nyhetsbrev. Hold deg orientert om det som skjer innen bistand og utviklingspolitikk.
Publisert: 10.04.2018 12.10.47 Sist oppdatert: 10.04.2018 12.10.47