Copyright © fotograf

Verden mangler årlig 33 milliarder dollar for å finansiere FNs bærekraftsmål nummer 2 og 3 som handler om å forhindre sult og om god helse. Foto: Jan Speed

Skatt + helse = sant 

MENINGER: Klarer verden å skaffe midlene som trengs for at kvinner og barn skal ha tilgang til gode helsetjenester? I dag drives mange ut i fattigdom på grunn av skyhøye sykehus- og legeregninger. Denne uka har Erna Solberg sjansen til å skaffe de pengene som trengs, hvis hun tar skatt på alvor.

Av Gunvor Knag Fylkesnes Sist oppdatert: 05.11.2018

Verden mangler årlig 33 milliarder dollar for å finansiere FNs bærekraftsmål nummer 2 og 3 som handler om å forhindre sult og om god helse. Denne uken er Erna Solberg vertskap for påfyllingskonferansen for Den globale finansieringsfasiliteten (GFF).GFF er etablert for å øke finansieringen av mødre- og barnehelse. Om modellen virker, skal 2 milliarder dollar i bistand vokse til mellom 50 og 75 milliarder dollar gjennom investeringer fra nasjonale myndigheter, privat sektor og Verdensbanken. 

Det er gode nyheter. De dårlige nyhetene er at dette ikke er nok. Så hvordan skal vi skaffe resten? 

 

Skatt er nøkkelen

Ethvert land har ansvar for at befolkningen har tilgang til grunnleggende tjenester som helse og utdanning. Skatt er den mest bærekraftige kilden for finansiering av offentlige tjenester. Såkalte progressive skatter kan virke omfordelende og hindre økende økonomisk ulikhet, og gjennom gode skattesystemer kan landene få et inntektsgrunnlag som gir muligheter for et bærekraftig helsesystem. Men dette krever storstilt skattereform i mange land.  

 

Hvorfor GFF?  

GFF er ikke som andre globale fond. Tanken er at det skal fungere som et puslespill, hvor lokale, nasjonale og internasjonale aktører alle har sin plass. Alle helsetiltak er en brikke, og GFF skal sørge for at de passer sammen, uten overlapping. Denne integrerte måten å jobbe på er spesiell og har klare fordeler. GFF kan utnytte denne koordinatorrollen til å få på plass den siste puslespillbrikken – bærekraftige og rettferdige skattesystemer. Og med det sørge for økte, stabile inntekter til landene.  

GFF har allerede hjulpet land å øke inntektene sine gjennom innføringen av såkalte «sin taxes», eller «synd-skatter», og flere land har innført skatt på tobakk og alkohol. Men «sin taxes» er ikke bærekraftige inntektskilder, fordi inntektene vil bli lavere og lavere om de virker etter hensikten. I tillegg er de flate, såkalte regressive skatter. Varene blir dyrere for alle, og rammer dermed de fattigste hardest. GFF må ta til orde for en større overhaling av maskineriet.  

 

Norge kan vise vei 

Norge har de siste årene trappet opp arbeidet sitt med skatteteknisk bistand til utviklingsland, og har gode erfaringer å vise til: Én krone i skattebistand kan gi opptil 100 kroner i ekstra skatteinntekter. Om vi kombinerer GFFs styrke med Norges erfaringer med skattebistand, er vi allerede langt på vei.  

Vi håper Erna Solberg benytter denne muligheten til å oppmuntre GFF til å kaste seg inn i skattearbeidet!  

Mening

Meld deg på Bistandsaktuelts nyhetsbrev. Hold deg orientert om det som skjer innen bistand og utviklingspolitikk.
Publisert: 02.11.2018 09.40.24 Sist oppdatert: 05.11.2018 15.04.07