Copyright © Norad, tlf. 22242040

SAIH-lederen påpeker at professor Dan Banik ved Universitetet i Oslo har utviklet «What Works: Promising Practices in International Development» med deltagere fra over 150 land. Foto: Nina Bull Jørgensen 

Underutviklet strategi fra utviklingsministeren

MENINGER: Under Arendalsuka lanserte utviklingsminister Nikolai Astrup regjeringens nye digitale strategi for utviklingspolitikken. Strategien er betimelig og nødvendig, men overraskende lite nytenkende.

Av Beathe Øgård Sist oppdatert: 30.08.2018

For å bli noe mer enn utviklingsministerens nye skryteprosjekt må man våge å satse på nye tiltak med stort potensiale, og ikke begrense seg til å ramse opp hva vi allerede er gode på, og fri til næringslivet om økt samarbeid.

 

Det er skuffende å se at høyere utdanning ikke nevnes med et eneste ord i strategien. I våre innspill til strategien etterspurte SAIH en helhetlig tilnærming til utdanningsløpet, med et fokus på høyere utdanning og forskning for å nå bærekraftsmålene. Vi foreslo konkret en satsing på nettbaserte studier, ikke som erstatning, men som et supplement til mer tradisjonell læring innen høyere utdanning. Flere unge mennesker enn noensinne vil ta høyere utdanning, men for mange er det for dyrt, for få skoleplasser og for dårlige undervisningstilbud. Når vi vet at for få har tilgang til høyere utdanning, samtidig som flere og flere har tilgang på internett, er dette en mulighet som bør gripes. Nettbaserte studier kan være en døråpner for mange inn til høyere utdanning og til nyttig kompetanse i arbeidslivet. Kompetanse og kunnskap utover grunnskolenivå er viktig å satse på i utviklingspolitikken om man har ambisjoner for utvikling, både av offentlige institusjoner, lokalt næringsliv og gründervirksomhet.

 

Få nettbaserte studier

Det er foreløpig svært få universiteter i lav- og mellominntektsland som tilbyr nettbaserte studier, og for unge mennesker i disse landene finnes hovedsakelig tilbud fra vestlige universiteter. Dette er problematisk med tanke på at studier bør være tilrettelagt lokal kontekst og språk, samt at det er gunstig at en bred variasjon av aktører bidrar til kunnskapsproduksjon på verdensbasis. Norsk utviklingspolitikk innenfor høyere utdanning, spesielt NORHED-programmet, bør også sees i sammenheng med den digitale satsningen, og ekspanderes. For eksempel kan man se på muligheten for at høyere utdanningsinstitusjoner i Norge og partnerinstitusjoner i Sør samarbeider om å utvikle nettbaserte studier. Her står kapasitetsbygging av lokale universiteter sentralt. Norge kan spille en rolle i å bistå lokale universiteter i lav- og mellominntektsland med å utvikle egne nettbaserte studier og tilrettelegge for «distance learning».

 

Inspirerende eksempler

I Norge har vi allerede flere inspirerende eksempler på utviklingen av MOOCs - Massive Open Online Courses.

 Professor Dan Banik ved Universitetet i Oslo har utviklet «What Works: Promising Practices in International Development» som fikk over 7000 påmeldte første gang det ble kjørt i 2015, og ved siste runde var det deltagere fra over 150 land.

Ved Universitetet i Bergen har professor Erling Moxnes utviklet et kurs om «Natural Resources Management», hvor en betydelig andel tar eksamen og får studiepoeng, og blant de omtrent 200 som tar kurset hvert semester kommer de fleste fra andre land enn Norge.

Professor Bente Moen fikk i fjor UiBs uglepris for sin MOOC «Occupational Health in Developing Countries» som er utviklet i samarbeid med universitetet i Addis Abeba i Etiopia og Muhimbili-universitetet i Tanzania, og hadde over 8500 deltakere i 2016.

Til sammen har disse tre kursene alene allerede nådd langt over 15 000 studenter, over 150 nasjonaliteter og de har så vidt begynt. Potensialet for å satse på MOOCs er enormt. Her har akademia allerede kommet på banen med spennende prosjekter, drevet frem av ildsjeler på feltet. Dette er god utviklingspolitikk med kvalitetsutdanning som kan nå veldig mange, for relativt små summer. Det fortjener å møtes med midler og insentiver fra politisk hold når utviklingsministeren skal satse digitalt.

Mening

Meld deg på Bistandsaktuelts nyhetsbrev. Hold deg orientert om det som skjer innen bistand og utviklingspolitikk.
Publisert: 30.08.2018 06.08.39 Sist oppdatert: 30.08.2018 06.08.40