Bistandsaktuelt

En måte å dra fordel av Afrikas store ungdomsbefolkning er å utvide tilbudet for jobb-trening i tråd med arbeidsgivernes behov, skriver Carl Manlan. Foto: Godfrey Kimono

Afrika må utnytte fordelen med en ung befolkning

GLOBALE STEMMER: Verdens yngste og raskest voksende befolkning finnes i Afrika. Rundt 20 millioner unge mennesker er hvert år klare til å gå inn i kontinentets arbeidsstyrke. Slik vil det være i tre ti-år framover. Dette gir verdensdelen en mulighet til å påvirke balansen mellom lokal og global vekst med en hensikt: å skaffe jobber. Men det er slett ikke sikkert at det vil skje.

Av Carl Manlan /Lome Sist oppdatert: 23.11.2018

For at afrikanske land skal kunne utnytte denne demografiske fordelen, må den fremtidige arbeidskraften utdannes, få praksis og ha adekvate arbeidsmuligheter. Å få til alt dette, vil ikke bli lett.

Det er usikre tider i verdensøkonomien. Spenningene i handelen mellom USA og Kina truer troverdigheten i globale verdikjeder. I tillegg har Storbritannias ventede utgang av EU potensiale til enda mer uro.  Det internasjonale pengefondets prognoser advarer mot en historisk økonomisk utflating. Det bebuder at årets og neste års vekst vil falle til 3,7 prosentpoeng, noe som er en nedgang på 0,2 poeng i forhold til tidligere estimater.

 

Nye drivere for vekst

Men selv om denne nedgangen blir merkbar i aksjemarkedene rundt om i verden, vil trolig nye drivere for vekst dukke opp. Afrika er godt posisjonert til å bli en av dem.

Ifølge Verdensbanken er seks av verdens til raskt voksende økonomier i Afrika. Inter-afrikansk handel kan bli inngangsporten for fremtidig lokal og global vekst. Kontinentets voksende befolkning kan skape nye muligheter på tvers av landegrensene. Det viktigste er at Afrikas arbeidsstyrke er på randen av en dramatisk ekspansjon. I dag er 60 prosent av afrikanere yngre enn 25 år og 41 prosent under 15. Afrikas unge befolkning er ventet å nå 840 millioner mennesker i 2050.

Men dette denne enorme mengden av potensielt talent er et to-egget sverd. Til tross for sterk vekst i BNP i de siste ti årene, har ikke majoriteten av Afrikas unge kunnet nyte godt av disse økonomiske mulighetene. Den afrikanske union og OECD har laget rapporten «Africas Development  Dynamics 2018», i den kommer det fram at unge mennesker vil lide mest, - dersom trenden med undersysselsetting fortsetter. Dersom Afrikas unge mennesker ikke blir sysselsatt kan det marginalisere en hel generasjon. Dette kan lede dem inn i en uro vi ikke er forberedt på. Gode arbeidsmuligheter i landbruket vil være helt avgjørende for at land skal få jobbdrevet langsiktig vekst. Hvis det ikke skjer og gode jobber blir et knapt gode, vil ikke den økonomiske ekspansjonen i Afrika bli virkelighet.

Med andre ord står de afrikanske landene overfor en tidsfrist når det gjelder å matche utdanning og jobb-vekst. Dessverre er det for øyeblikket få land som effektivt møter denne utfordringen.

 

Krever betydelige investeringer

Ifølge African Development Bank er arbeidsledigheten for unge i Afrika allerede dobbelt så høy som for voksne.  I praksis er mange unge mennesker ute av bildet før de begynner å lete etter en jobb. Altfor mange grunnskoler lider av en lammende lærermangel og kjønnsdiskriminering hindrer millioner av jenter å gå på videregående skole. Å bekjempe disse manglene vil kreve betydelige investeringer både i politikk og penger.

Noen ledere beveger seg i den retning. På Paris Peace Forum i høst samlet afrikanske og globale ledere seg for å diskutere en viktige erkjennelsen at internasjonalt samarbeid er nøkkelen til å takle globale utfordringer og sikre varig fred.

I forbindelse med denne konferansen ble fokus satt på situasjonen for Afrikanske ungdom. Ungdoms-samarbeidet mellom Den afrikanske union og EU er et av 119 prosjekter som ble valgt til å delta i forumet i Paris. Hensikten er å bringe sammen ungdom fra Afrika og Europa for å diskutere strategier for å møte befolknings-utfordringen.

 

Jobb-trening

En måte å dra fordel av Afrikas store ungdomsbefolkning er å utvide tilbudet for jobb-trening i tråd med arbeidsgivernes behov. Som tidligere deltaker i lederprogrammet Ibrahim, kan jeg bekrefte hvor avgjørende virkelig god utdanning er og hvor viktig den er for å utvikle jobb-relaterte evner.

Dersom den demografiske fordel skal bidra til Afrikas suksess, må kontinentet utruste ungdom med teknologiske og innovative ferdigheter.  Dette må inkludere landbruks-fokuserte programmer som omfatter hele verdikjeden fra råmaterialer til industri og markeder over hele Afrika.

I 2030 vil en av fem mennesker på jorda være afrikaner. Bare på grunn av sin størrelse vil den afrikanske arbeidsstyrken ha potensiale til å skape global økonomisk vekst i flere ti-år. Men for å gjøre dette, må afrikanere gjennomføre helt nødvendig tiltak og reformer i dag.  Etter hvert som den demografiske fordel modnes, må regjeringer, institusjoner og organisasjoner bidra til å posisjonere ungdom for suksess. Hvis afrikanske land kan møte denne utfordringen, vil langvarig økonomisk vekst – hjemme og ute - bli belønningen.

  Copyright: Project Syndicate, 2018

Mening

Project Syndicate

Nye ideer og debatt er viktig. Bistandsaktuelt ønsker at flere internasjonale stemmer skal trekkes med i den norske samtalen om utviklingspolitikk. Derfor har vi inngått et samarbeid med Project Syndicate. De formidler meningsinnlegg og kronikker fra ledende skribenter fra hele verden. Bistandsaktuelt har enerett i Norge på to kategorier: Visionary Voices og The African Century.

Publisert: 23.11.2018 08.54.07 Sist oppdatert: 23.11.2018 09.12.00