Copyright © fotograf  Handel, Butikk, By

Det er et stort behov for økt kompetanse og tilgang til finansielle tjenester, bevege næringslivet fra uformell til formell sektor og skalere opp. Foto: GMB Akash

Foto: G.M.B. Akash

Nei, handels og tjenestenæringene er langt fra «koselige» småbedrifter

MENINGER: For å skape viktige og nødvendige antall jobber i utviklingsland og oppnå bærekraftmålene må vi jobber sammen: næringsliv, sivilt samfunn og politikk, skriver Cathrine G. Jahnsen i Virke.

Av Cathrine G. Jahnsen Sist oppdatert: 19.09.2018

I Norge er handel og tjenestenæringene den største private arbeidsgiver, med konkurranse og små marginer. En gjennomsnittlig norsk bedrift har ca. 11 ansatte, og disse gjenspeiler nær 90% av norske virksomheter, vår ryggrad. Det samme ser vi i utviklingsland, og der som her er dette reelle, skikkelige jobber – og langt fra «koselige» småbedrifter som Paul Collier siteres på i Bistandsaktuelt.

 

Finansiell inkludering

Kjell Roland og Paul Collier her helt rett når de i Bistandsaktuelt viser til at en av utfordringene er de fattige landenes manglende vilje til å selv å gjøre det som må til for å redusere fattigdom, herunder bygge infrastruktur og reguleringer som er nødvendig for at formelle bedrifter skal kunne etableres, og ikke minst å bygge en kultur for sparing. For å kunne spare må både kompetanse og tilgang til en finansiell konto være tilgjengelig.

I april i år kom Verdensbanken med oppdaterte tall over finansiell inkludering, det går den rette veien, men det er fremdeles 1,7 milliarder voksne personer uten tilgang til en finansiell konto hos en bank eller en mobil tilbyder, selv om to tredje deler har en mobil telefon.  

 

Tilgang til kapital - «The Missing Middle»

Tilgang på kapital er en stor utfordring generelt i utviklingsland, og store summer er nødvendig for investeringer i infrastruktur, skole og utdanning, helse og institusjonsbygging. Jeg har tidligere i Bistandsaktuelt vist til en analyse fra Verdensbanken som antar at det finnes det mellom 365 og 445 millioner mikro-, små- og medium selskaper i utviklingsland. Disse utgjør ryggraden for mange lokalsamfunn, og flesteparten av disse er uformelle selskaper. Det er et stort behov for økt kompetanse og tilgang til finansielle tjenester, bevege næringslivet fra uformell til formell sektor og skalere opp.

Norfund og andre aktører som gjør direkte utenlandsinvesteringer er viktige for kapitaltilgang og skalering av lokalt næringsliv. Den store utfordringen her ligger i "the missing middle", hvor det store flertallet av små og mellomstore befinner seg – og med overvekt av de kvinnelige entreprenørene - de er for etablerte for mikro kreditt og bistand, og for små for investeringer fra Norfund etc.

Se til Vietnam og hvordan handel med omverden har vært en essensiell pådriver i deres fantastiske utvikling de siste 30 årene, gått fra å være et av verdens fattigste land til en fremvoksende økonomi.  

For å skape viktige og nødvendige antall jobber og oppnå bærekraftmålene må vi jobber sammen: næringsliv, sivilt samfunn og politikk. Virke samarbeidet med utenriksdepartementet i forbindelse med en ny digital strategi i utviklingspolitikken, og vi har stor tro på mulighetene som ligger i digitaliseringen, ny teknologi tilrettelegger for økt handel, enklere, raskere og mer transparent, og utviklingen vi nå ser innen fin-tek vil kunne bidra til finansiell inkludering av alle. Handel og tjenestenæringene vil stå sentralt i utviklingen for utviklingsland fremover. 

 

 

Mening

Meld deg på Bistandsaktuelts nyhetsbrev. Hold deg orientert om det som skjer innen bistand og utviklingspolitikk.
Publisert: 19.09.2018 11.41.08 Sist oppdatert: 19.09.2018 11.50.32