ID-kort kan være et krav når mennesker skal motta cash-bistand. Utstedelse av slike kort kan samtidig innebære at vanlige folk avkreves "smøring". Bildet viser et nasjonalt ID-kort i Uganda. Foto: Sofi Lundin

Kontantstøtte er ingen garanti mot svindel

Kontantstøtte kan ha mange fordeler framfor annen bistand, men at kontantstøtten reduserer korrupsjon er nok en sannhet med modifikasjoner, skriver Gro Skaaren-Fystro i Transparency International Norge.

Av Gro Skaaren-Fystro Sist oppdatert: 29.08.2018

Regjeringens nye strategi for humanitær politikk ble lansert nylig. Der fremheves det blant annet at kontantstøtten blir et viktig virkemiddel for å styrke den humanitære bistanden.

Les mer: Regjeringen vil satse mer på kontantstøtte i nødhjelpsoperasjoner 

Cash gir bedre kostnadseffektivitet, gir mottakerne større verdighet, og representerer en reform som norske myndigheter vil være en pådriver for, framgår det av strategidokumentet. Det er bra.

En annen fordel som blir nevnt i strategien er at kontantstøtten reduserer korrupsjonen. Men det er nok en sannhet med modifikasjoner.

Det er liten tvil om at cash kan redusere korrupsjon på visse områder. Det gjelder for eksempel ved anskaffelser, transport, lagring og distribusjon av mat, medisiner og annen materiell bistand. Men denne formen for bistand representerer samtidig andre korrupsjonsutfordringer som bistandsorganisasjoner må være forberedt på.

Dette er noen av erfaringene som er gjort med dette virkemidlet på bistandsfeltet så langt:

  • Kontantstøtten kan være sårbar for tyveri av lokale eliter eller bevæpnede grupper.
  • Den kan også misbrukes til pengeoverføringer basert på falsk dokumentasjon eller betaling for varer og tjenester som aldri ble mottatt.
  • Hvis støtten brukes som kompensasjon for ødelagte bygninger, kan erstatningsbeløpet lett settes for høyt.
  • Kontantkort kan kopieres og resirkuleres.
  • Det er også en fare for at butikker kan monopolisere markedet med leverandører som leverer varer av dårlig kvalitet og for lite.

Transparency International har i samarbeid med en rekke organisasjoner og eksperter utarbeidet anbefalinger for forebyggende tiltak for å redusere korrupsjonsrisikoen i humanitære operasjoner, herunder også kontantstøtte.

Les TIs anbefalinger her: «Preventing Corruption in Humanitarian Operations»

Jeg mener at kontantstøtte kan være riktig virkemiddel når forholdene ligger til rette for det - med et fungerende marked og et godt distribusjonssystem. Men i begeistringen for denne trenden for humanitær bistand må vi ikke glemme at det også på dette området er en korrupsjonsrisiko. 

 

Les mer om kontantstøtte: 

Ny rapport fra Verdensbanken: 50 millioner kom seg ut av fattigdom

Slik ble alderstrygd en vinnersak i Uganda

Lederartikkel: Hvordan nå de mest sårbare?

 

Mening

Meld deg på Bistandsaktuelts nyhetsbrev. Hold deg orientert om det som skjer innen bistand og utviklingspolitikk.
Publisert: 29.08.2018 10.00.25 Sist oppdatert: 29.08.2018 10.00.25